Intressi- ja viivisemäärad


 

Pakkumine erakliendile:

Pakkumised tähtajalisele hoiusele, mille periood on 13 kuud ning maksimaalne kliendikohane hoiuse summa kokku kuni 50 000 eurot või selle ekvivalent.
Valuuta Hoiuseintress Hoiuseintress, kui investeerite
kogu paigutatavast summast 25%*
Hoiuseintress, kui investeerite
kogu paigutatavast summast 50%*
EUR

0.3%

0.6%

1.2%

USD

0.7%

1.0%

1.5%


Pakkumise tingimusedPDF

*Pakkumine kehtib juhul, kui riskihindamisküsimustiku alusel sobib kliendile mõni kampaania raames pakutavatest investeerimistoodetest. Palume arvestada, et investeeringutesse raha paigutamisega kaasnevad riskid. Näiteks valides investeerimistoote, millel investeeritud kapitali säilimine ei ole tagatud, võib klient saada suuremat kahju kui annab 1% või 1,5 %-ni suurendatud intressimäär hoiuselt. See tähendab, et sõltuvalt investeerimistootest ja sellega kaasnevate riskide realiseerumisest, võib kliendi jaoks olla kasulikum investeerimisriski mittekandev hoius. Enne raha paigutamist investeeringutesse, peab pank olema hinnanud nende sobivust ja asjakohasust kliendile.
Tähtajaline hoius
Periood EUR USD GBP NOK
1K 0,01 0,15 0,2 0,5
2K 0,01 0,15 0,3 0,5
3K 0,02 0,2 0,4 0,6
4K 0,02 0,2 0,4 0,6
5K 0,02 0,25 0,5 0,6
6K 0,05 0,3 0,5 0,7
7K 0,05 0,35 0,6 0,7
8K 0,05 0,4 0,6 0,7
9K 0,08 0,45 0,7 0,7
10K 0,1 0,5 0,75 0,7
11K 0,1 0,55 0,75 0,7
12K 0,12 0,6 0,8 0,7
13K* 0,2* - - -
24K 0,12 0,65 - 0,5
36K 0,12 0,75 - 0,5
48K 0,12 0,8 - 0,5
60K 0,12 0,8 - 0,5
 
 • Intressimäärad kehtivad summadele 100 EUR kuni 100 000 EUR või selle ekvivalendile muus valuutas.
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
 • *Pakkumised tähtajalisele hoiusele, mille periood on 13 kuud ning maksimaalne kliendikohane hoiuse summa kokku kuni 50 000 eurot või selle ekvivalent. Pakkumise tingimusedPDF


 

Lastehoius
Lastehoiuse intressimäära kehtestab pank.  Hetkel on intressimäär 1,2%.
 
 • Intress arvestatakse iga päev hoiusekonto päevasaldo alusel.
 • Intressi maksab pank hoiusekontole kaks korda aastas - 30. juunil ja 31. detsembril ning hoiuse lõppkuupäeval. Nii hakkab kontole makstud intress omakorda Teile intressi teenima.
Kogumishoius
Periood EUR
6K 0,20
12K 0,30
18K 0,30
24K 0,30
30K 0,30
36K 0,35
42K 0,35
48K 0,35
54K 0,35
60K 0,40

* Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.

 
Reservhoiuse intress
Summadele kuni 50 000 € 0,15 % aastas
Summadele üle 50 000 € 0,01 % aastas
* Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
Laenutoodete baasintressid
Luminori baasintressimäär (Luminor Prime) 0,80% 360-päevase aasta baasil
 

Luminor Prime baasintress:

 • Luminor Prime baasintress on peamiselt mõeldud pika tagasimaksetähtajaga eralaenude baasintressimäärana (näiteks eluasemelaenud).
 • Luminor Prime baasintress järgib olukorda turul mõõduka tempoga, pakkudes stabiilsemat intressimäära kõikumist kui näiteks rahaturu intressimäärad.
 • Baasintressi taset mõjutavad käesoleva hetke lühi-ja pikaajalised rahaturu intressimäärad, õiguslik keskkond ja intressimäära ootused, inflatsiooni  prognoosid ja üldised majandusarengu trendid.
 • Luminor Prime baasintressi taseme määrab Luminori nõukogu.

 

Arvelduslaenu baasintressimäär
Erakliendi EUR arvelduslaenu baasintressimäär 10,95% 360-päevase aasta baasil
Arvelduskonto valuuta Intressimäär
EUR 0,01%
Muud valuutad 0%
 • Intressimäär on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva).
 • Intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
 • Intressiarvestus toimub päevalõpu kontojäägilt alates 300 € ning kantakse arvelduskontole vähemalt kord aastas.

 

Krediitkaartide intressimäärad
Krediitkaardid Krediitkaartide intressi- ja viivisemäärad 360-päevase aasta baasil
Nordea Credit 20% aastas / 0,056% päevas
PINS 22% aastas / 0,061% päevas
Stockmann 18% aastas / 0,05% päevas
Platinum 12% aastas / 0,033% päevas
Nordea Gold 18% aastas / 0,05% päevas
TopeltNeto 22% aastas / 0,061% päevas
Finnair Plus 22% aastas / 0,061% päevas
Tarbijakrediit

Seadusega kehtestatud viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt - 8% aastas (0,022% päevas) 360-päevase aasta baasil*, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär

* EKP intressimäär + 8%, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär.
EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär. EKP intress võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), muudatuse toimudes avaldatakse uus intressimäär Ametlikes Teadaannetes.