Nordea uuring: noored ei kasuta oma eeliseid säästmisel ja investeerimisel

05.06.2015

Nordea panga uuring noorema põlvkonna säästmishoiakutest ja –käitumisest näitas, et noored peavad küll säästmist oluliseks, aga kasutavad raha kogumiseks siiski üsna ühetaolisi võimalusi. Kuigi 48% uuringus osalenutest tegeleb regulaarselt säästude kogumisega, siis 76% nende seast hoiab säästusid ennekõike arvelduskontol või hoiusel. Nordea säästmis- ja investeerimisekspertide hinnangul tuleb noortele enam selgitada nende võimalusi ja eeliseid raha kogumisel, investeerimisel ning ka pensionipõlve kindlustamisel.
Uuringu fookuses olid 18-30-aastased, et selgitada täpsemalt välja, kuidas ja milliste eesmärkide nimel on noorem põlvkond valmis oma igapäevaste rahaasjade eest hoolitsemisel tegelema ka tuleviku väljavaadetega.

„Positiivsena saab esile tuua, et üle poole vastanutest omab ülevaadet oma igapäevastest rahaasjadest, koostades igakuist eelarvet ja jälgides kulusid ning tulusid. Samas motiveerivad raha koguma eelkõige lühiajalised suuremad ostusoovid ning soov tulla toime ka ootamatus olukorras,“ selgitas uuringu autor ja Nordea müügitoe osakonna juht Kaja Kibena „Omakorda kinnitas uuring pankade vastutusrikast rolli, näidates, et panga nõustajate ning vanemate usaldusväärsus finantsalastes küsimustes on kõrge nii eesti kui vene rahvusest vastanute hulgas. Eestlaste puhul on perega võrdselt usaldusväärsed nõuandjad ka sõbrad ja tuttavad.“

59% vastanutest paneb raha kõrvale suurema plaanikohase kulutuse heaks. Pankadelt oodatakse lisaks raha kogumise võimaluste ja toodete valiku laiendamisele (41% vastanutest) ka rohkem selgitustööd ja nõustamist säästmise teemal (34% vastanutest).
„Vastajate vanusevahemikku ja tänapäeva laiemaid trende arvestades oli meeldivalt üllatav osalenute äärmiselt kõrge eelistus saada pangalt infot raha kogumise võimaluste kohta silmast silma nõustamise käigus. See tõendab noorte avatud ja tõsist suhtumist niivõrd kaalukate otsuste tegemisel nagu rahalise kindlustunde kasvatamine kahtlemata on,“ lisas Kibena.

Uuringust selgus ka, et 40% vastanutest, kes tegelevad säästmisega, panevad iga kuu kõrvale 101 kuni 500 eurot. Nordea säästmis- ja investeerimisekspertide hinnangul tuleb enam teadvustada, et säästmise ja investeerimisega saab alustada ka väikestest summadest.
„Noortel on investeerimisel pikaajaliste sihtide ja pensionipõlve nimel kasutada kõige väärtuslikum vara ja eelis – aeg. Mida varem alustada ja mida pikema perioodi jooksul investeerida, seda väiksemaid summasid tuleb regulaarselt kõrvale panna, et soovitud sihte saavutada,“ lisas Nordea Pensions Estonia AS juhatuse esimees Angelika Tagel. „Samuti lubab pikaajaline investeering teha riskantsemaid valikuid, kuna regulaarne investeerimine kahandab turulanguste mõju.“

Näiteks alustades 25-aastaselt investeerimisega III samba fondi 32 euro kaupa kuus, on võimalik näitliku 6% tootluse juures koguda pensionieaks (65. eluaastaks) 60 000 eurot. Alustades 35-aastaselt tuleb sama tulemuse saavutamiseks investeerida iga kuu juba 63 eurot kuus.