Ärikliendi hinnakiri

Muudatused Nordea panga hinnakirjas alates 1. septembrist 2017

Eraklientide hinnakirja muudatused:

Ärikliendi hinnakirja muudatused:

 
Hoiused ja investeerimine
Hoiused Investeerimine
Tähtajaline hoius (intressid) Investeerimisfondid
Ärireservhoius Väärtpaberikonto
Muud tasud
Maksekorralduse blanketi täitmine 1,15 €
Kinnituskirja või seftifikaadi kiirtellimus 10 €
Kinnituse, koopia või tõendi väljastamine 4 €
Infopäring 40 € / tund, min 20 €
Auditpäring 20 €
SWIFT koopia ja XML sõnumi koopia 10 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses kliendile teatise saatmine 6,40 €
Koopia arhiveeritud pangadokumendist 10 €
Andmete edastamine e-posti teel 5 €
Tšeki 1 lunastamise tasu 5 €
Tšeki 1 lunastamise tasu mittekliendile 20 €
Päring äriregistrisse registriandmete kontrollimiseks 2 €
Vastus audiitorpäringutele 20 €, kontsernide puhul 20 € liikme kohta
Nordea Eesti filiaali kliendile muude Nordea grupi pankade teenuste vahendamine (nt. lepingute vormistamine ja muutmine, konto väljavõtete, tõendite jm dokumentide edastamine) tegelikud kulud, min 50 €
Nordea Eesti filiaali kliendile muude Nordea grupi pankade kaudu Nordea Eesti filiaali teenuste osutamine (nt. lepingute vormistamine ja muutmine, konto väljavõtete, tõendite jm dokumentide edastamine) tegelikud kulud, min 50 €
Viivise määr 0,2 % päevas
1 Lunastada saab tšekke, mille peal on näidatud tšekki lunastava pangana Nordea Bank AB Eesti filiaal.