Erakliendi hinnakiri

Muudatused Nordea panga hinnakirjas alates 1. veebruarist 2017

Eraklientide hinnakirja muudatused:

Ärikliendi hinnakirja muudatus puudutab väärtpaberikonto väljavõtte teenustasude määrasid.

 
Säästmine, investeerimine ja pension
Säästmine Investeerimine Pension
Tähtajaline hoius Investeerimisfondid Nordea pensionifondid
Kogumishoius Väärtpaberikonto
Reservhoius
Lastehoius

NB! Alates 1. veebruarist 2017 muutub Nordea panga ja liisingu hinnakiri. Tutvuge uute hinnakirjadega.

Muud tasud
Kinnituse, koopia või tõendi väljastamine 4 €
Infopäring 40 € / tund
Auditpäring 20 €
Kinnituse, koopia või tõendi väljastamine kiirkorras 10 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses kliendile teatise saatmine 5 € alates teisest meeldetuletusest
Koopia arhiveeritud pangadokumendist 10 €
Andmete edastamine e-posti teel (ka krüpteeritud versioonis) 5 €
Viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt ** Seadusega kehtestatud viivise määr 360-päevase aasta baasil
Viivise määr muudelt võlgnevustelt ** Seadusega kehtestatud viivise määr 360-päevase aasta baasil
Tšeki 1 lunastamise tasu 5 €
Tšeki 1 lunastamise tasu mittekliendile 20 €
1 Lunastada saab tšekke, mille peal on näidatud tšekki lunastava pangana Nordea Bank AB Eesti filiaal 
** EKP intressimäär + 8,05% aastas (0,022% päevas), kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär. EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, mis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes Eesti Panga poolt 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil).