Erakliendi hinnakiri

Säästmine, investeerimine ja pension
Säästmine Investeerimine Pension
Tähtajaline hoius Investeerimisfondid Nordea pensionifondid
Kogumishoius Väärtpaberikonto
Reservhoius
Lastehoius
Muud tasud
Maksekorralduse blanketi täitmine 1,15 €
Kinnituse, koopia või tõendi väljastamine 4 €
Infopäring 15 € / tund
Auditpäring 20 €
SWIFT koopia ja XML sõnumi koopia 10 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses kliendileposti teel teatise saatmine 6,40 €
Koopia arhiveeritud pangadokumendist 0,30 € /lk, min 5 €
Andmete faksimine Eestisse 0,30 € /lk, min 5 €
Andmete faksimine Välismaale 0,30 € /lk, min 7 €
Andmete postitamine Eestisse 0,30 €/lk, min 5 €
Andmete postitamine Välismaale 0,30 € /lk, min 7 €
Viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt ** Seadusega kehtestatud viivise määr 360-päevase aasta baasil
Viivise määr muudelt võlgnevustelt ** Seadusega kehtestatud viivise määr 360-päevase aasta baasil
Tšeki1 lunastamise tasu 5 €
Tšeki1 lunastamise tasu mittekliendile 20 €

1 Lunastada saab tšekke, mille peal on näidatud tšekki lunastava pangana Nordea Bank AB Eesti filiaal.

** EKP intressimäär + 8 %, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär. EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, mis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes Eesti Panga poolt 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil).