Erakliendi hinnakiri

01.09.2016 muutub Nordea panga era- ja äriklientide hinnakiri, sealhulgas Nordea Liisingu hinnakiri.

Tutvuge eraklientide hinnakirja muudatustega:

Tutvuge äriklientide hinnakirja muudatustega:

 

Säästmine, investeerimine ja pension
Säästmine Investeerimine Pension
Tähtajaline hoius Investeerimisfondid Nordea pensionifondid
Kogumishoius Väärtpaberikonto
Reservhoius
Lastehoius

NB! Alates 1. septembrist 2016 muutub Nordea era- ja äriklientide hinnakiri ning Nordea liisingu hinnakiri. Tutvuge uute hinnakirjadega.

Muud tasud
Maksekorralduse blanketi täitmine 1,15 €
Kinnituse, koopia või tõendi väljastamine 4 €
Infopäring 40 € / tund
Auditpäring 20 €
SWIFT koopia  ja XML sõnumi koopia 10 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses kliendile teatise saatmine 5 € alates teisest meeldetuletusest
Koopia arhiveeritud pangadokumendist 10 €
Andmete edastamine e-posti teel 5 €
Viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt ** Seadusega kehtestatud viivise määr 360-päevase aasta baasil
Viivise määr muudelt võlgnevustelt ** Seadusega kehtestatud viivise määr 360-päevase aasta baasil
Tšeki 1 lunastamise tasu 5 €
Tšeki 1 lunastamise tasu mittekliendile 20 €
1 Lunastada saab tšekke, mille peal on näidatud tšekki lunastava pangana Nordea Bank AB Eesti filiaal 
** EKP intressimäär + 8,05% aastas (0,022% päevas), kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär. EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, mis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes Eesti Panga poolt 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil).