Erakliendi hinnakiri

Viimati muudeti 31.05.2013
Säästmine, investeerimine ja pension
Säästmine Investeerimine Pension
Tähtajaline hoius Investeerimisfondid Nordea pensionifondid
Kogumishoius Väärtpaberikonto
Reservhoius
Lastehoius
Muud tasud
  EUR
Maksekorralduse blanketi täitmine € 1,15
Kinnituse või tõendi väljastamine € 3,20
Infopäring € 12,78 / tund
SWIFT koopia väljastamine € 1,60
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses kliendile posti teel teatise saatmine € 6,39
Koopia arhiveeritud pangadokumendist € 3,20/ lk
Andmete faksimine Eestisse € 1,92/ lk
Andmete faksimine Välismaale € 2,88/ lk
Andmete postitamine Eestisse € 1,28
Andmete postitamine Välismaale € 2,88
Viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt ** Seadusega kehtestatud viivise määr 360-päevase aasta baasil
Viivise määr muudelt võlgnevustelt ** Seadusega kehtestatud viivise määr 360-päevase aasta baasil
Kliendi poolt kinnitatud eestisisese makse tühistamine või maksekorralduse parandamine € 3,20
Tšeki1 lunastamise tasu € 1,59
Tšeki1 lunastamise tasu mittekliendile € 12,78 + ülekande tasu


** EKP intressimäär + 8%, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär. EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, mis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes Eesti Panga poolt 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil).

1Lunastada saab tšekke, mille peal on näidatud tšekki lunastava pangana Nordea Bank AB Eesti filiaal