Finantsandmed

Nordea Eesti kuulub Põhjamaade suurimasse finantskontserni Nordea Bank AB (publ). Nordea aktsia on noteeritud Stockholmi, Helsingi ja Kopenhaageni börsidel.

Nordea Eesti finantsandmed (Seisuga 30. juuni 2015)

Kliente 194 tuhat

Laenuportfelli keskmine maht

 3,3 mld EUR

Pangakaarte

89 tuhat

Hoiuste keskmine maht

 1,4 mld EUR

Internetipanga kasutajaid

128 tuhat

Kasum

 21,6 mln EUR


Nordea Eesti teenis 2015. aasta esimesel poolaastal ligi 22 miljonit eurot kasumit.

Panga laenuportfelli keskmine maht 2015. aasta juuni lõpu seisuga oli 3,3 miljardit eurot.

Nordea Eesti klientide hoiuste keskmine maht esimese poolaasta lõpu seisuga oli 1,4 miljardit eurot.

2015. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga oli Nordea Eestil 194 tuhat klienti, 15 kontorit ning 98 sularahaautomaati. 2015. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga on pank väljastanud 89 tuhat  pangakaarti ning internetipanga kasutajaid on Nordea Eestil 128 tuhat.

Ingliskeelsed aastaruanded ning rohkem informatsiooni Nordea kontserni kohta leiate Nordea grupi kodulehelt. 

28.01.2015

Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluv Nordea Eesti teenis 2014. aastal puhaskasumit ligi 38 miljoni euro ulatuses. Julgustades kliente keskenduma rohkem säästmisele, on pank aastaga kasvatanud klientide hoiuste keskmist mahtu 13%, sealhulgas on leibkondade hoiuste keskmine maht tõusnud 24%. Nordea jätkab suhtepanganduse strateegia elluviimist ning edendamist, et olla jätkuvalt tugevaks partneriks nii oma era- ja äriklientidele.

"Oleme rahul lõppenud aasta tulemustega ja näeme, et kliendid on meie teenused ja pakkumised hästi vastu võtnud. Vaatamata makrokeskkonnast tingitud raskustele olime jätkuvalt tugev partner nii oma era- kui äriklientide. Meie kliendisuhete kvaliteedi tõus on võtmenäitajaks, et valitud strateegia juhib meid planeeritud suunas,” ütles Nordea panga juht Petri Nikkilä.

Nordea Eesti klientide hoiuste keskmine maht kasvas eelmise aastaga võrreldes 13%, sealhulgas on äriklientide hoiuste keskmine tase suurenenud 10% ja leibkondade hoiuste keskmine maht 24%.

Nordea Eesti laenuportfell on jäänud stabiilsele tasemele. Laenuportfellide keskmised mahud on aastaga tõusnud 4%, sealhulgas on äriklientide laenude keskmised mahud kasvanud 5% ja leibkondade laenud 3%.

Nordea grupi tegevjuhi Christian Clauseni kommentaar grupi majandustulemustele:
“2014. aastal saavutasime tugevaid tulemusi stabiilsete tulude, langenud kulude osakaalu ning kasvanud krediidikvaliteedi näol, kasvatades tegevuskasumit 9%. Seda vaatamata väljakutserohkele keskkonnale, kus esinesid madal kasv, madalad intressid ja suurenenud geopoliitilised pinged.

Säästmistoodete vallas oleme olnud tunnistajaks turuosa kasvule ja rekordilisele investeeringute mahule 18,6 miljardi euro ulatuses. Korporatiivpanganduses oleme oma turupositsiooni veelgi tugevdanud, Greenwich on meid nimetatud Põhjamaade suurte ärikorporatsioonide juhtivaks pangaks ning Prospera on tunnistanud meid liidriks Põhjamaade aktsiaturgudel.

Peamiselt tänu tugevale kapitalitootlusele, mis on vastanud 2,1%-le riskiga korrigeeritud varadest enne dividende, oleme oma kapitali positsiooni 2014. aasta jooksul veelgi edendanud. Ettevõtte nõukogu tegi ettepaneku maksta välja dividendid 62 eurosenti aktsia kohta (eelmisel aastal 43 senti). Esimese taseme põhiomavahendite (CET1) kapitalinõude tase tõusis 1,8 protsendipuntki võrra 15.7%-ni.

2015. aastal ootame madala kasvu ja madalate intressitasemete jätkumist, samuti jätkab muutumist klientide käitumine. Kindlustame tugeva finantsbaasi kulu- ja kapitaliefektiivsuse plaanide elluviimisega. Klientide muutunud vajadustele vastamiseks jätkame oma teenuste arendamist ja investeerime IT platvormi, mis võimaldab meil ka pikemas perspektiivis pakkuda veel personaalsemaid ja mugavamaid lahendusi meie klientidele.” Nordea grupi majandustulemused 2014. aasta vs 2013. aasta (2014 IV kvartal vs III kvartal):
 • Tegevustulu, mitte arvestades erakordseid tegevusi, kohalikes valuutades +2% (+6%, kohalikes valuutades +7%)
 • Tegevuskulu -4%, kohalikes valuutades -1% (+5%, kohalikes valuutades +6%)
 • Tegevuskasum +9%, kohalikes valuutades +12% (+6%, kohalikes valuutades +7%)
 • Esimese taseme põhiomavahendite (CET1) kapitalinõude tase 15.7%, tõus 13.9%-lt (tõusis 15.7% tasemele 15.6% tasemelt)
 • Kulude/tulude suhtarv langes 49.1%-ni 51%-lt (langes 0.5% tasemele 48.8%)
 • Laenukahjumite suhtarv langes 21 baaspunktilt 15 baaspunktile (tõus 3 baaspunkti võrra 15 baaspunktini)
 • Omakapitali tootlus (ROE) kasvas 11.0%-lt 11.6%-ni (11.2%-lt tõusis 11.8%-ni)
 • Ettepanek dividendide väljamakseks summas 62 eurosenti aktsia kohta (eelmisel aastal 43 senti aktsia kohta).

Täispika ülevaate Nordea Grupi 2014. aasta majandustulemustest leiate Nordea grupi lehelt.

Nordea Eesti 2014. aasta majandustulemused

Miljonit eurot

2014
IV kv

2014
III kv

2014
II kv

2014
I kv

2013
IV kv

IV kv/
III kv

IV kv/
IV kv

Jaan-Dets 2014

Jaan-Dets 2013

Jaan-Dets 14/13

Neto intressitulu

14,4

14,2

14,1

12,5

12,9

1%

12%

55,3

49,0

13%

Neto komisjoni- ja teenustasutulu

4,0

4,1

3,3

2,9

3,5

-2%

16%

14,3

13,0

11%

Neto tulem õiglase väärtuse muutusest

-0,3

0,1

0,3

0,2

0,3

-326%

-182%

0,3

0,5

-41%

Tulu kapitaliosalusest ja muud tulud

0,1

0,1

1,6

0,1

0,1

5%

64%

1,9

0,4

402%

Brutokasum 18,3 18,6 19,2 15,7 16,8

-2%

9%

71,8 62,8 14%
Kulud kokku -9,1 -7,5 -8,1 -7,1 -8,4

22%

9%

-31,8 -31,5 1%
Netokasum enne laenukahjumeid 9,2 11,1 11,1 8,6 8,4

-18%

10%

40,0 31,3 28%

Laenukahjumid

-1,7

0,0

-0,3

1,3

-1,7

-1%

-2,3

-4,8

Tegevuskasum 7,5 11,1 10,8 9,9 6,7

-33%

12%

37,7 26,5

42%

Keskmised mahud, miljardit eurot:

Laenud äriklientidele

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

1%

6%

2,2

2,1

5%

Laenud leibkondadele

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1%

4%

1,1

1,1

3%

Keskmised laenumahud kokku 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2

1%

5%

3,3 3,1 4%

Äriklientide hoiused

1,0

1,0

1,0

1,1

1,0

2%

3%

1,0

0,9

10%

Leibkondade hoiused

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

11%

25%

0,4

0,3

24%

Keskmised hoiusemahud kokku 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3

4%

8%

1,4 1,2 13%

 

Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluv Nordea Eesti teenis tänavu üheksa kuuga puhaskasumit 30,3 miljonit eurot. Pank pakub jätkuvalt tugevaid investeerimis- ja säästmistoodete lahendusi, kasvatades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes investeerimistoodete mahtu  85% ja klientide hoiuste mahtu 12%.

„Meie fookuses on jätkuvalt Eesti inimeste rahaasjade juhtimise oskuse ja säästuvõime suurendamine. Nordea viimane majandusprognoos ennustas selleks aastaks pea nullilähedast hinnakasvu, mis soodustab raha kõrvale panemist pikemaks perioodiks. Omalt poolt keskendume pangateenuste ja -lahenduste loomisele, mis laiemate trendidega haakuvad ja mõistlikku ning vastutustundlikku finantside juhtimist ergutavad,“ ütles Nordea panga juht Petri Nikkilä.

„Nordea on tänavu astunud mitmeid samme klientide igapäevase arveldamise ja investeerimisvõimaluste lihtsustamiseks ja edendamiseks. Head tulemused näitavad, et need tegevused on loonud väärtust meie klientidele,“ lisas Nikkilä.
Näiteks suve algul lansseeris pank erakliendi arvelduspaketi, mis teeb igapäevase arveldamise mugavamaks. Septembri algusest kuni oktoobri lõpuni pakub Nordea eraisikutele ning väikeettevõtjatele turu parimat tähtajalise hoiuse intressi. Samuti viisid Nordea ja Danske Bank kolmanda kvartali lõpuks ellu oma ühise sularahaautomaatide võrgu uuendamise, asendades 20 väljamakseautomaati uute sularaha sisse- ja väljamakseautomaatidega kõikides linnades, kus pangad on esindatud.

Kliendibaasi muutuvaid vajadusi silmas pidades edendab Nordea järjepidevalt ka pangateenuste kättesaadavust mobiili vahendusel. Tänavu kolmandas kvartalis tutvustati täiustatud mobiilipanga versiooni, mis suunab panga kliendid kiiremini ja mugavamalt olulisemate teenusteni panga kodulehel. Viimase aastaga on hüppeliselt kasvanud klientide arv, kes kasutavad Nordea panga teenuseid mobiili kaudu - mobiilirakenduse aktiivsete kasutajate arv on 2014 septembri lõpu seisuga pea kahekordistunud ning netipanka sisenemine mobiili kaudu kasvas aastaga enam kui kaks korda.

Nordea Eesti klientide hoiuste maht kasvas 2014 kolmandas kvartalis möödunud aastaga võrreldes kokku 12%, sealjuures eraisikute hoiuste maht kasvas 24% võrra. Nordea hoiuste ja laenude suhe on kasvanud 44%-ni.

Nordea Eesti laenuportfell on 2014. aasta septembri lõpu seisuga stabiilsel tasemel, nii eraisikute kui ka ettevõtete laenu- ja liisinguportfell kasvasid mõlemad eelmise aastaga võrreldes 5%.

Nordea Grupi tegevjuhi Christian Clauseni kommentaar grupi majandustulemustele:
 
„Kolmandas kvartalis jätkasime uute klientide kaasamist ning meile usaldati veel enam sääste, mis viis hallatavate varade mahu üle 250 miljardi euro. Vaatamata jätkuvatele vastutuultele makromajanduses on sissetulekute tase stabiilne ning oleme selgelt täitmast oma kulude juhtimise eesmärke. Krediidikvaliteet tõuseb ning laenukahjumite tase on alla kümne aasta keskmise taseme.

Nordea tõestas taaskord, et kuulume maailma turvalisimate pankade hulka, andes välja kaks uut esimese taseme omavahenditeks klassifitseeruvat instrumenti  summas 1,5 miljardit USA dollarit  madalaimate intressimääradega vastavate instrumentide seas Ameerika Ühendriikide turul. See on tugevdanud meie esimese taseme omavahendite määra 75 baaspunkti võrra ja viinud meie kogukapitali määra üle 20%.

Arendame oma teenuseid pidevalt, et vastata tarbijate muutuvale käitumisele. Et pakkuda veel personaalsemaid ja mugavamaid lahendusi, lihtsustame oma protsesse ja ehitame järgmise sammuna uue põhiliste pangateenuste ja makseplatvormid, suurendades eeloleva 4-5 aasta jooksul kombineeritud IT investeeringute mahtu umbes 30-35%. Selle tulemusena asendame mõned oma tänastest IT süsteemidest, mis toob kaasa 344 miljoni euro ulatuses kulusid vastava vara väärtuse ümberhindluselt.“

Nordea Grupi 2014. aasta esimese üheksa kuu tulemused vs 2013. aasta esimese üheksa kuu tulemused (2014. aasta III kvartal vs II kvartal)

 • tegevustulu -1%, kohalikes valuutades +2% (-3%);
 • tegevuskulu -4%, kohalikes valuutades -1% (-2%, kohalikes valuutades -1%);
 • tegevuskasum +7%, kohalikes valuutades +9% (-3%)
 • esimese taseme põhiomavahendite (CET1) kapitalinõude tase 15,6%, tõus 13,4 %-lt (tõusis 15,2%-lt 15,6 % tasemele)
 • kulude/tulude suhtarv langes 51%lt 49%le (muutumatu 49%);
 • laenukahjumite suhtarv langes 21 baaspunktilt 15 baaspunktile (langes 16 baaspunktilt 12-le);
 • omakapitali tootlus (ROE) kasvas 11,2%-lt 11,5%-le (12%lt langes 12.0%-ni).

Täispika ülevaate Nordea Grupi 2014. esimese üheksa kuu majandustulemustest leiate Nordea grupi lehelt.

Vaata veel.

Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluva Nordea Eesti puhaskasum 2014 esimesel poolaastal oli 19,1 miljonit eurot. Pank tugevdab jätkuvalt oma positsiooni säästmis- ja investeerimisteenuste pakkujana, kasvatades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes investeerimistoodete mahtu  35%. Heade tulemustega silma paistnud Nordea pensionifondides on hallatavate varade maht aastaga kasvanud 42%, ületades kokku 108 miljonit eurot. Rahvusvaheline finantsajakiri Euromoney nimetas Nordea taas parimaks pangaks Põhja- ja Baltimaades.

„Üha enam hakkavad ka kliendid aru saama tervikvaate olulisusest oma rahaasjades, olgu siis tegu igapäevase arveldamise, investeerimise või laenamisega. Iga head otsust saab teha vaid tervikpilti omades. Seetõttu panustame üha enam nõustajate koolitamisele ning nõustamiskeskuste arendamisele,“ ütles Nordea panga juht Andreas Laane.

„Nordeale on selle aasta üheks kaalukamaks arenguks ERGO pensionifondide valitsemise ülevõtmine. Tehinguga kasvatame veelgi nii Nordea pensionifondide turuosa, klientide arvu kui ka hallatavate varade mahtu,“ lisas Laane.

2014. aasta esimeses pooles pälvis Nordea mitmeid silmapaistvaid rahvusvahelisi tunnustusi. Rahvusvaheline finantsajakiri Global Finance nimetas Nordea iga-aastase uuringu põhjal Eesti parimaks pangaks. Rahvusvaheline finantsajakiri Euromoney nimetas Nordea taas Põhja- ja Baltimaade parimaks pangaks, teist aastat järjest ka Põhja- ja Baltimaade parimaks investeerimispangaks ning kuuendat aastat järjest parimaks privaatpanganduse teenuse pakkujaks Põhja- ja Baltimaades. Ajakirja lugejate hinnangute põhjal valiti Nordea veel parimaks väliskaubandust rahastavaks pangaks Balti- ja Põhjamaades.

Nordea Eesti klientide hoiuste maht kasvas 2014 esimesel poolaastal möödunud aasta esimese poolega  võrreldes kokku 5%, sealjuures eraisikute hoiuste maht on kasvanud 24% võrra, ületades 360 miljonit eurot. Nordea hoiuste ja laenude suhe on jäänud stabiilsele tasemele, ulatudes 41%-ni.

Nordea Eesti laenuportfell ulatus 2014. aasta juuni lõpus üle 3,2 miljardi euro, millest liisinguportfell moodustab 653 miljonit eurot. Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas eelmise aastaga võrreldes 4%, ettevõtete laenu- ja liisinguportfell 3%. 

Klientide arv on aastaga kasvanud 4,6%, peamiselt on lisandunud igapäevapanganduse kliente, kuid suurenenud on ka liisingu ja pensionifondide klientide arv.

Nordea Liising (Nordea Finance Estonia) väljastas esimesel poolaastal uusi liising- ja faktooringkrediite 153 miljoni euro ulatuses. Suurim aktiivsus uute krediitide väljastamises oli faktooringu tootesegmendis, mille finantseerimismahud kasvasid I poolaastal võrreldes eelmise aastaga ligi 100%. Nordea Liisingu kliendibaas jätkas kasvamist 7% aastakasvutempos, tõstes aktiivsete klientide arvu 20 385 kliendini. Liisingfirma krediidiportfell kosus II kvartalis 24 miljoni euro võrra tasemele 653 miljonit eurot. Aastaga on Nordea Liisingu krediidiportfell näidanud 9% kasvutempot. Eelmise aastaga võrreldes on jätkuvalt paranenud Nordea Liisingu sisemine tootlikkus ning krediidiportfelli kvaliteet, aidates kaasa 11% tulude ning 9% kasumlikkuse kasvule.
 
Nordea Pensions Estonia AS-i poolt valitsetavate pensionifondide maht ületas teise kvartali lõpus 108 miljonit eurot. Võrreldes I kvartaliga kasvasid Nordea pensionifondid 10,7% võrra samas kui pensionifondide turg tervikuna kasvas 7,0%. Jõudsa kasvu taga on nii uute klientide lisandumine kui ka Nordea pensionifondide jätkuvalt positiivsed tootlused II kvartalis. Nordea osa pensionifondide turul kasvab ka 2014.a. II poolaastal, mil Nordea saab ERGO pensionifondide uueks fondivalitsejaks alates 1.09.2014. Finantsinspektsioon on muudatuse heaks kiitnud. Nordea Pensions Estonia AS äritegevuse tulemus II kvartalis oli kasum summas 150 tuhat eurot.

Nordea Grupi tegevjuhi Christian Clauseni kommentaar majandustulemustele:
 
“2014. aasta teises kvartalis jätkus uute klientide lisandumine ja aktiivne tegevus eelkõige meie säästutoodete ja äriklientide nõustamise vallas. Kogutulu on heal tasemel vaatamata madalale laenunõudlusele, madalatele intressimääradele ja vähesele volatiilsusele. Jätkame ka tegevustega, mis on suunatud kulude ja kapitali efektiivsuse tõstmisele. Baaskulud on kohalikes valuutades langenud ja kulude ning tulude suhtarv on 49%. Esimese taseme põhiomavahendite (CET1) kapitalinõude tase tõusis 60 baaspunkti võrra 15,2%-ni.
Oleme uhked, et aina enam eraisikuid ja äriettevõtteid usaldavad meid oma pangateenuste ja säästude eest hoolt kandmisel. Meie ärisektor on ümber kujunemas seoses klientide tarbimiskäitumise muutumisega, aina enam eelistatakse teenuseid ja nõustamist veebi vahendusel. Astume jätkuvalt samme klientide uute ootustega kohanemisel, et teenida meie klientide usaldus suhtepangana ka tulevikus.”
 
2014 I poolaasta vs 2013 I poolaasta (II kvartal 2014 vs I kvartal 2014):
 • tegevustulu -1%, kohalikes valuutades +2% (-2%);
 • tegevuskulu -4% millest on välja arvatud restruktureerimiskulud,  kohalikes valuutades 0% (-3%);
 • tegevuskulu +4% koos restruktureerimiskuludega 190 miljoni euro ulatuses teises kvartalis (+12%)
 • tegevuskasum +7%, kohalikes valuutades +10% (+2%)
 • esimese taseme põhiomavahendite (CET1) kapitalinõude tase 15,2%, tõus 13,1 %-lt (tõusis 14,6 %-lt 15,2 % tasemele)
 • kulude/tulude suhtarv langes 51%lt 49%le (langes 0,8 %-punkti 49%-le);
 • laenukahjumite suhtarv langes 23 baaspunktilt 17 baaspunktile (langes 18 baaspunktilt 16-le);
 • omakapitali tootlus (ROE) kasvas 11,3%-lt 11,7%-le (11,4%lt kasvas 12.0%-ni).
   

 Täispika ülevaate Nordea Grupi 2014. aasta I poolaasta majandustulemustest leiate Nordea Grupi kodulehel.

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne**

tuhandetes eurodes

2013, I poolaasta 
Kokku 

2014, I poolaasta 
Kokku 

Neto intressitulu

23 698 

26 670 

Neto teenustasutulu

6 258 

6 165 

Netokasum finantstehingutelt

114 

445 

Muud tegevustulud

226 

1 660 

TULUD KOKKU

30 296 

34 940 

Personalikulud

4 129 

3 967 

Muud administratiivkulud

10 192 

10 961 

Amortisatsioon

292 

225 

KULUD KOKKU

14 612 

15 153 

TEGEVUSKASUM

15 683 

19 787 

Laenukahjumid

2 915 

648 

PUHASKASUM

12 768 

19 139 

C/I

48% 

43% 

Väljavõte Nordea Eesti* bilansist**
tuhandetes eurodes

2013, I poolaasta 
Kokku 

2014, I poolaasta 
Kokku 

Sularaha

17 366 

22 056 

Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele

179 206 

168 866 

Nõuded klientidele

3 103 793 

3 235 919 

- millest pangakliendid

2 505 750 

2 582 530 

- millest liisingukliendid

598 044 

653 389 

Nõuded ettevõtetele

1 923 928 

1 990 617 

Nõuded eraisikutele

1 069 579 

1 107 672 

- millest eluasemelaenud

920 441 

947 906 

- muud laenud

149 122 

159 766 

Muud laenud

110 287 

137 630 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

14 915 

14 403 

Muud varad

22 348 

17 373 

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

1 727 

7 063 

VARAD KOKKU

3 339 356 

3 465 680 

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

1 956 622 

2 018 860 

Klientide hoiused

1 252 887 

1 321 014 

- Ettevõtete hoiused

659 959 

644 165 

- Eraisikute hoiused

291 182 

362 395 

- Muud hoiused

301 746 

314 454 

Muud kohustused

117 079 

106 667 

Majandusaasta kasum / kahjum

12 768 

19 139 

KOHUSTUSED KOKKU

3 339 356 

3 465 680 

*Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia
**Nordea Eesti majandustulemuste esitamise põhimõtted muutusid vastavalt Nordea Grupi aruandluspõhimõtetele 2013. aasta  viimases kvartalis. Muudatus on tagasiulatuvalt sisse viidud ka 2013. aasta tulemustesse.

Lisainformatsioon:
Kadri Kütt
Pressiesindaja
Nordea | Kommunikatsioon
Kohtume: Liivalaia 45, 10145, Tallinn
Tel: +372 628 3185 | Mob: +372 513 1582 | Faks: +372 628 3201
E-post: kadri.kytt@nordea.com
Veebileht: www.nordea.ee

2014. aasta esimeses kvartalis jätkas Nordea stabiilset kasvu, tugevdades panga positsiooni nõustava kodupangana.

Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluv Nordea Eesti kasvatas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kliendibaasi 8,1% ning säästmis- ja investeerimistoodete mahtu  21%.  Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas aastaga 3%.

„Nordea selgeks sihiks on eristuda nõustava kodupangana, kes pakub klientidele just tänases majanduskeskkonnas parimat nõu igapäevaste rahaasjade korraldamises. Kvartalitulemused näitavad, et meie jõupingutused klientide säästmis- ja investeerimisharjumuse suurendamisel on hakanud vilja kandma,“ ütles Nordea panga juht Andreas Laane.

„Aasta esimese kvartali tulemusi mõjutas tänavu suurel määral üleminekuprotsess SEPA-le ning sellega seotud vajalikud investeeringud ning arendustööd. Pankade kasumikasvu mahule ja kiirusele seavad aina enam väljakutseid turgu reguleerivad nõuded ja direktiivid,“ lisas Laane.

2014. aasta esimeses kvartalis pälvis Nordea Eesti ka rahvusvahelisel tasandil olulisi tunnustusi. Rahvusvaheline finantsajakiri Global Finance nimetas iga-aastase uuringu põhjal Eesti parimaks pangaks Nordea. Rahvusvaheline finantsajakiri Euromoney tunnustas kuuendat aastat järjest Nordea panka parima privaatpanganduse teenuse pakkujana Põhja- ja Baltimaades.

Nordea Eesti klientide hoiuste maht on aastaga kasvanud kokku 20%, sealjuures eraisikute hoiuste maht on kasvanud 23% võrra, ületades 340 miljonit eurot. Nordea hoiuste ja laenude suhe on aastaga kasvanud 38%-lt 45%-le.

Nordea Eesti laenuportfell ulatus 2014. aasta märtsi lõpus üle 3,1 miljardi euro, millest liisinguportfell moodustab 629 miljonit eurot. Sealhulgas moodustas ettevõtete laenu- ja liisinguportfell üle 1,9 miljardi euro ja eraisikute laenu- ja liisinguportfell üle 1 miljardi euro. Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas eelmise aastaga võrreldes 3%, ettevõtete laenu- ja liisinguportfell on jäänud samale tasemele. Klientide arv on aastaga kasvanud 8,1%, peamiselt on lisandunud igapäevapanganduse kliente, kuid suurenenud on ka liisingu ja pensionifondide klientide arv.

Nordea Liising (Nordea Finance Estonia) väljastas esimeses kvartalis uusi liising- ja faktooringkrediite 59 miljoni euro ulatuses, millest suurimad finantseerimismahud läksid sõiduautode ja põllumajandusmasinate varasegmentidesse. Nordea Liisingu kliendibaas jätkas kasvamist 7% aastakasvutempos, tuues kaasa krediidiportfell kosumisega kvartaliga 17 miljoni euro võrra tasemele 629 miljonit eurot. Aastaga on Nordea Liisingu krediidiportfell näidanud 9% kasvutempot. Eelmise aastaga võrreldes on jätkuvalt paranenud Nordea Liisingu sisemine efektiivsus, aidates kaasa 17% tulude ning 18% kasumlikkuse kasvule.

Nordea Pensions Estonia AS-i poolt valitsetavate pensionifondide maht kasvas esimeses kvartalis 8,3% võrra, kui samal ajal kasvas pensionifondide turg tervikuna 4,4%. Nordea pensionifondide turuosa on jätkuvalt kasvutrendis ning jõudis I kvartalis 5%-ni.  Eranditult kõik Nordea pensionifondid tootsid käesoleva aasta esimese kolme kuuga klientidele positiivset lisaväärtust. Nordea Pensions Estonia AS äritegevuse tulemus I kvartalis oli ootuspäraselt mõõdukas kasum summas 127 tuhat eurot.


Nordea Grupi tegevjuhi Christian Clauseni kommentaar majandustulemustele:

“2014. aasta alguses aktiviseerus äriklientide nõustamine, säästmine jätkub endises tempos ning tulemuseks on netoteenustasutulu suurenemine 13% võrra. Kuna laenunõudluse ja intresside madalseis jätkub, ei muutunud kogutulu võrreldes 2013. aasta I kvartaliga märkimisväärselt, kuigi kohalikes valuutades toimus 3% kasv. Tegevuskasum suurenes tänu kasvanud efektiivsusele ja paranenud laenukvaliteedile 6% võrra ning kulude/tulude suhtarv langes 49%le (51%). Basel III üleminekuperioodi-järgsete nõuete põhjal arvutatud esimese taseme põhiomavahendite (Tier 1) suhtarv paranes 70 baaspunkti võrra 14,6%ni.

Madala majanduskasvu tingimustes jätkame kulu- ja kapitalitõhususe kavade ellurakendamist ning koostöös klientidega leitud ärivõimaluste realiseerimist.”

I kvartal 2014 vs I kvartal 2013 (I kvartal 2014 vs IV kvartal 2013):
 • tegevustulu püsib stabiilne, kohalikes valuutades +3% (+1%, kohalikes valuutades +2%);
 • tegevuskasum +6%, kohalikes valuutades +10% (+10%, kohalikes valuutades +11%);
 • Basel III üleminekuperioodi-järgsete nõuete põhjal arvutatud esimese taseme põhiomavahendite (Tier 1) suhtarvu kasv 12,1%lt 14,6%le (kasv 13,9%lt);
 • kulude/tulude suhtarv langes 51%lt 49%le (langes 52%lt);
 • laenukahjumite suhtarv langes 23 baaspunktilt 18 baaspunktile (langes 21 baaspunktilt);
 • omakapitali tootlus (ROE) kasvas 11,1%lt 11,4%le (kasvas 10,5%lt).

Täispika ülevaate Nordea Grupi 2014. aasta I kvartali majandustulemustest leiate Nordea Grupi kodulehel.

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne**
tuhandetes eurodes 2013, I kvartal
Kokku
2014, I kvartal
Kokku
Neto intressitulu 11 746 12 765
Neto teenustasutulu 3 218 1 948
Netokasum finantstehingutelt 46 165
Muud tegevustulud 118 109
TULUD KOKKU 15 128 14 987
Personalikulud 2 038 1 825
Muud administratiivkulud 5 123 5 216
Amortisatsioon 147 118
KULUD KOKKU 7 309 7 158
TEGEVUSKASUM 7 820 7 829
Laenukahjumid 3 758 44
PUHASKASUM 4 061 7 785
C/I 48 % 48 %
Väljavõte Nordea Eesti* bilansist**
tuhandetes eurodes 2013, I kvartal
Kokku
2014, I kvartal
Kokku
Sularaha 17 100 18 397
Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele 191 807 214 576
Nõuded klientidele 3 138 013 3 185 831
                             - millest pangakliendid 2 562 858 2 557 205
                             - millest liisingukliendid 575 155 628 627
                 Nõuded ettevõtetele 1 959 443 1 963 176
                 Nõuded eraisikutele 1 061 532 1 093 538
                            - millest eluasemelaenud 917 399 937 719
                            - muud laenud 144 134 155 819
                 Muud laenud 117 037 129 118
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 15 389 14 306
Muud varad 18 765 32 533
Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 4 143 3 626
VARAD KOKKU 3 385 217 3 469 269
Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale 2 075 240 1 914 783
Klientide hoiused 1 185 000 1 422 057
               - Ettevõtete hoiused 662 551 741 810
               - Eraisikute hoiused 282 406 346 777
               - Muud hoiused 240 043 333 470
Muud kohustused 120 916 124 644
Majandusaasta kasum / kahjum 4 061 7 785
KOHUSTUSED KOKKU 3 385 217 3 469 269

 

*Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia
**Nordea Eesti majandustulemuste esitamise põhimõtted muutusid vastavalt Nordea Grupi aruandluspõhimõtetele 2013. aasta  viimases kvartalis. Muudatus on tagasiulatuvalt sisse viidud ka 2013. aasta tulemustesse.

2013. aasta tõi Nordeale stabiilselt kasvava tulubaasi ja olulise tunnustuse

Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluva Nordea Eesti tulud tõusid 12 kuuga 8% ja kasumikasv oli 15%. Põhjamaade turvalisima pangana on Nordea aastases võrdluses kasvatanud nii kliendibaasi 4,7% kui suurendanud hoiuste mahtu 7%.

„2013. aastat võib Nordea jaoks lugeda edukaks, vaatamata maailmamajanduse oodatust aeglasemale elavnemisele ja tagasihoidlikule nõudlusele ettevõtetevahelisel turul. Kuigi majanduse keerulised ajad pole veel möödas, peaks investeeringute maht 2014. aastal suurenema koos ekspordi kasvu ja kinnisvaraturu elavnemisega. Nagu ka eelnenud kolmel aastal, jäävad Balti majandused ELi kiireima kasvuga riikide hulka,“ on veebruari alguses Nordea panga juhi kohustustesse astuv, seni Nordea korporatiiv- ja jaepanka juhtinud Andreas Laane lootusrikas.

„Nordea keskendumine suhtepangandusele on meie sihtsegmentides klientide lojaalsust suurendanud – meil on põhjust rõõmustada Euroopa mõistes kõrgeima kliendisuhte tugevuse näitaja üle, mis on Nordeal oma kuldklientidega 98 (põhineb 2012 TRI*M - Measuring, Managing and Monitoring uuringul). See on meeskonnatöö ja klientide usalduse tulemus, mis avaldas muljet ka Financial Times gruppi kuuluvale maailma juhtivale pangandus- ja rahandusajakirjale The Banker, kes valis Nordea panga  2013. aastal parimaks pangaks Eestis,“ lisas Laane.

Panga säästmis- ja investeerimistoodete maht on aastataguse ajaga võrreldes kasvanud 9%, mis  peegeldab panga jõupingutusi tugevdada Nordea kui kodupanga suhet klientidega. Klientide hoiuste maht on aastaga kasvanud 7%, kusjuures eraisikute hoiuste maht on kasvanud 22% võrra, ületades 300 miljonit eurot. Hoiuste ja laenude suhe on kasvanud 42%-lt 44%-ni, tasakaalustades seega ka hoiuste ja laenude osakaalu portfellis,“ ütles Laane.

Nordea Eesti laenuportfell ulatus detsembri lõpus üle 3,1 miljardi euro, millest liisinguportfell moodustab 613 miljonit eurot, kasvades pisut võrreldes aastataguse perioodiga. Sealhulgas moodustas ettevõtete laenu- ja liisinguportfell üle 1,9 miljardi euro ja eraisikute laenu- ja liisinguportfell üle 1 miljardi euro. Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas eelmise aastaga võrreldes 2%, ettevõtete laenu- ja liisinguportfell eelmise aastaga võrreldes oluliselt ei muutunud.

Laenukahjumite osakaal kogu portfellist moodustas nelja kvartali jooksul 0,06%.
 
Nordea Liisingule (Nordea Finance Estonia) on 2013. aasta olnud väga edukas. Nordea Liising tõusis Eesti liisinguturu suurimaks finantseerijaks turuosaga 29,3% , aastases võrdluses kasvatati kliendibaasi 8% võrra.  Liisingu tulubaas ja kasum kasvasid tervikuna 16%,  uusi liisingfinantseerimisi väljastati 244 miljoni euro ulatuses ja uusi faktooringkrediite 100 miljoni euro ulatuses, mis teeb uusmüügina kokku 344 miljonit eurot. Krediidiportfelli kogumaht kasvas 613 miljoni euroni, mis teeb aastaseks kasvuks 9,4%, ületades kaks korda turu krediidiportfelli kasvutempot.  Lisaks hakati ettevõtetest klientidele uue teenusena koostöös maailma ühe tippseltsiga Euler-Hermes pakkuma krediidikindlustust.

Nordea Pensions Estonia AS-i poolt valitsetavate pensionifondide väga head tulemused  tagasid 2013. aastal klientide lisandumise pensionifondidesse ja nende lojaalsuse. Nordea Pensions Estonia AS poolt valitsetavate pensionifondide maht kasvas aastases võrdluses 38%, 90 miljoni euroni. 2013. aasta seisuga kogus Nordea pensionifondides pensionikapitali enam kui 30 000 inimest.

Nordea Grupi CEO Christian Clauseni kommentaar Nordea Grupi majandustulemustele:
“2013 oli taas vähese kasvu aasta ning intressimäärad langesid rekordmadalale. Selles keskkonnas jäid meie tulud (kohalikes valuutades) stabiilseks ja jätkus uute suhteklientide lisandumine. 13 järjestikust kvartalit on õnnestunud vältida kulude kasvu. Laenukahjumid kasvasid 17% ja tegevuskasum 3% võrra (mõlemad kohalikes valuutades). Esimese taseme omavahendite suhtarv paranes 180 baaspunkti võrra 14,9%ni, seda tänu tagasihoidlikule laenunõudlusele, olulisele kapitali juurdekasvule ja jätkuvalt efektiivsele tegutsemisele. Ettevõtte nõukogu tegi ettepaneku maksta välja dividendid 43 eurosenti aktsia kohta (eelmisel aastal 34 senti).

Ootame, et majanduskasv ja intressimäärad jäävad madalaks veel pikemaks perioodiks. Seega eeldame, et laenunõudlus ja klientide aktiivsus jäävad alla eelmise aasta prognoosile, millele tuginesid meie väljakuulutatud plaanid tuleviku suhtepanga loomiseks. Seetõttu kiirendame ja laiendame oma kulutõhususe programmi. See annab meile võimaluse kohandada oma mahud klientide langenud aktiivsusega ja tagada tugeva panga positsiooni säilimine.”

Aastatulemused 2013 võrdluses aastaga 2012 (IV kv 2013 vs III kv 2013)¹:

 • kogutegevustulu langes 1%, kohalikes valuutades 0% (+2%);
 • tegevuskasum kasvas 2%, kohalikes valuutades 3% (-1%);
 • esimese taseme omavahendite suhtarv kasvas 13,1%-lt 14,9%-le (kasvas 14,4%-lt);
 • kulude/tulude suhtarv püsis 51% juures (kasvas 51%-lt 52%-ni);
 • laenukahjumite suhtarv langes 26 baaspunktilt 21 baaspunktile (kasvas 20 bp-lt 21 bp-le);
 • omakapitali tootlus (ROE) langes 11,6%-lt 11,0%le (langes 10,8%-lt 10,5%-le);
 • ettepanek dividendide väljamakseks summas 43 eurosenti aktsia kohta (eelmisel aastal 34 senti aktsia kohta).

Täispika ülevaate Nordea Grupi 2013. aasta IV kvartali majandustulemustest leiate: http://newsroom.nordea.com/en/2014/01/29/fourth-quarter-and-full-year-results-2013/

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne**
tuhandetes eurodes 2012, 12 kuud
Kokku
2013, 12 kuud
Kokku
Neto intressitulu 47 438 50 173
Neto teenustasutulu 10 884 12 962
Netokasum finantstehingutelt 280 488
Muud tegevustulud 534 377
TULUD KOKKU 59 135 64 000
Personalikulud 8 419 8 763
Muud administratiivkulud 18 648 22 340
Amortisatsioon 642 557
KULUD KOKKU 27 708 31 659
TEGEVUSKASUM 31 427 32 340
Laenukahjumid 5 100 1 968
PUHASKASUM 26 326 30 373
C/I 47% 49%


Väljavõte Nordea Eesti* bilansist**
tuhandetes eurodes 2012, 12 kuud
Kokku
2013, 12 kuud
Kokku
Sularaha 23 049 18 319
Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele 381 307 225 092
Nõuded klientidele 3 091 558 3 162 007
- millest pangakliendid 2 527 215 2 549 279
- millest liisingukliendid 564 333 612 729
Nõuded ettevõtetele 1 962 430 1 964 063
Nõuded eraisikutele 1 066 643 1 085 259
- millest eluasemelaenud 923 273 929 569
- muud laenud 143 370 155 688
Muud laenud 62 476 112 686
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 5 726 14 396
Muud varad 30 702 22 027
Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 4 458 3 486
VARAD KOKKU 3 536 800 3 445 327
Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale 2 111 182 1 911 802
Klientide hoiused 1 285 008 1 380 990
- Ettevõtete hoiused 739 895 751 660
- Eraisikute hoiused 277 017 337 725
- Muud hoiused 268 096 291 606
Muud kohustused 114 283 122 162
Majandusaasta kasum / kahjum 26 326 30 373
KOHUSTUSED KOKKU 3 536 800 3 445 327
*Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia
**Nordea Eesti majandustulemuste esitamise põhimõtteid on muutunud vastavalt Nordea Grupi aruandluspõhimõtetele. Muudatus on tagasiulatuvalt sisse viidud ka 2012. aasta tulemustesse.

Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluv Nordea Eesti teenis üheksa kuuga ligi 35,5 miljonit euri puhaskasumit. Põhjamaade turvalisima pangana on Nordea kasvatanud aastases võrdluses kliendibaasi 7% ning suurendanud hoiuste mahtu 27%.„Nordea järjepidev selgitustöö säästmise tähtsustamisel on vilja kandnud. Oleme aastaringselt panustanud regulaarse säästmisharjumuse kujundamisse ning rõhutanud tuleviku tarbeks puhvrite kogumise vajadust. Panga säästu- ja investeerimistoodete maht on kasvanud võrreldes aastataguse ajaga 28%. Turvaline ja keskmisest tulusam võimalus raha hoidmiseks on toonud meile ka märkimisväärselt  kliente juurde,“ kommenteeris Vahur Kraft.

„Kuivõrd euroala ja Eesti on valmis majanduskasvu järk-järguliseks taastumiseks järgmisel aastal, siis on Eesti ekspordist sõltuva majanduse jaoks oluline, et euroala töötleva tööstuse ja teenuste harud pöörduksid tugevates riikides langusest kasvule. Kaalutletud riskide võtmine, täiendavad investeeringud, laienemine eksporditurgudele ja panustamine efektiivsusesse toovad loodetavasti Eesti ettevõtetele järgmistel aastatel edu.  Ühtlasi motiveerib nõrk majanduskonjunktuur Põhjamaade ettevõtjaid otsima Eestist koostööpartnereid,“ ütles Kraft ja lisas, et äriplaane tuleb riske arvestades teha siiski konservatiivsetel eeldustel, kuid üha rohkem on tugevates majandusharudes põhjust võtta arvesse juba nähtavaid majanduse pöördepunkte.

Nordea Eesti varade maht moodustas septembri lõpuks 3,4 miljardit eurot. Samaks ajaks oli Nordea hoiuste maht kasvanud võrreldes aastataguse ajaga ligi 27 % ehk üle 1,3 miljardi euro taseme.

Nordea Eesti laenuportfell ulatus septembri lõpus ligi 3,1 miljardi euroni, millest liisinguportfell moodustab 610 miljonit eurot, kasvades pisut võrreldes aastataguse perioodiga.

Nordea Eesti ettevõtete laenu- ja liisinguportfell moodustas septembri lõpus 1,9 miljardit eurot ning eraisikute laenu- ja liisinguportfell ulatus septembri lõpus üle miljardi euro- mõlemad kasvasid mõnevõrra  aastataguse perioodiga võrreldes. Jätkuvalt hoiab Nordea teist positsiooni ka Eesti ettevõtete laenuturul.

 „Väga oluline on laenuportfelli kvaliteet. Nordea laenuportfelli nn halbade laenude osakaal on aastate lõikes üks madalamaid, laenukahjumite osakaal kogu portfellist moodustas esimese kolme kvartali jooksul 0,01%,” kommenteeris Kraft.

Tulude vähenemist on oluliliselt mõjutanud intressitulu langus, mis tuleneb rekordmadalatest baasintressidest ja Euroopa Keskpanga rahapoliitikast.  Samal ajal on teenustasutulud ja muud tegevustulud võrreldes aastataguse perioodiga kasvanud.

„Seoses 2014. aasta alguses kehtima hakkavate üle-euroopaliste maksete ja arvete muudatustega, oleme tegemas suuri tehnilisi ettevalmistusi ja arendusi pangasüsteemides, et olla valmis ettevõtetele ja eraisikutele pakkuma turvalisi ja soodsaid makselahendusi,“  ütles Kraft ja lisas, et see on toonud kaasa omakorda üldise IT-kulude kasvu.
Arenduste valdkonnas rõõmustasime oktoobris kõiki Nordea krediitkaardiomanikke uue 3D Secure tasuta teenusega, mis kaitseb kaardiomanikke kaardipettuste eest interneti keskkonnas. Samuti hakkasime pakkume koostöös IF-ga Nordea klientidele soodsat kodukindlustuse teenust.

15. septembril oma viienda tegevusaasta täitumist tähistanud Nordea Pensions Estonia AS-i poolt valitsetavate pensionifondide maht kasvas kolme kvartaliga 10,2%, samas kui pensionifondideturg tervikuna kasvas 5,7%. Aasta algusest on kasv olnud 28%, ületades turu kasvu kahekordselt. Kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatusid Nordea Pensions Estonia ASi poolt valitsetavate pensionifondide varade mahud 83,9 miljoni euroni.

Selle aasta üheksa esimest kuud on olnud Nordea Liisingule (Nordea Finance Estonia) väga edukad. Aastases võrdluses on kliendibaas kasvanud 11% võrra.  Ärimahud kasvasid faktooring- ja laofinantseerimise toodete osas, liisingfinantseerimise osas oli suurem osa mahtudest seotud autode ja põllumajandusmasinate finantseerimisega. Tulenevalt uute klientide lisandumisest ja märkimisväärsest ärimahtude kasvust on kosunud oluliselt ka Nordea Liisingu tulubaas, aastases võrdluses 17% võrra.

 • Nordea Grupi CEO Christian Clauseni kommentaar tervikuna Nordea Grupi majandustulemustele:
  “Vaatamata valitsevale madalale majanduskasvule ja madalatele intressimääradele suurenesid Nordea tulud kohalikes valuutades võrreldes 2012. aasta III kvartaliga 3% võrra, peamiselt säästmistoodetelt saadud tulu tõttu. Kulud kohalikes valuutades on mõnevõrra vähenenud ja laenukahjumid 26% võrra (28%) – mis on kaasa toonud tegevuskasumi 15%lise suurenemise Viimase 12 kuuga oleme saanud 87 000 uut suhteklienti ja ajakiri World Finance on oma edetabelis paigutanud meid Põhjamaade parima pangandusgrupi kohale. Esimese taseme omavahendite suhtarv on suurenenud 2,2% võrra 14,4%ni peamiselt tänu kapitali jõudsale juurdekasvule ja rangele distsipliinile mahtude jälgimisel. Kulutõhusus on meie jaoks jätkuvalt oluline ja näeme, et sellealased algatused on olnud oodatust edukamad. Krediidikvaliteedi paranemine jätkub, eriti laevandussektoris. Grupi laenukahjumid vähenesid 20 baaspunktini. uusi halbu laene praktiliselt ei lisandunud.“
 • Täispikka ülevaadet Grupi tulemustest näete siit:
  http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/22/07/E3/wkr0006.pdf
   
Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes 2012, 9 kuud
Kokku
2013, 9 kuud
Kokku

Intressitulu

70 219

57 473

Intressikulu

18 086

8 731

Neto intressitulu

52 133

48 742

Teenustasutulu

11 303

11 178

Teenustasukulu

3 931

3 710

Neto teenustasutulu

7 372

7 468

Netokasum finantstehingutelt

13

97

Muud tegevustulud

2 088

2 375

TULUD KOKKU

61 607

58 681

Personalikulud

10 470

10 882

Muud administratiivkulud

9 873

11 371

Amortisatsioon

601

661

KULUD KOKKU

20 943

22 914

TEGEVUSKASUM

40 664

35 767

Laenukahjumid

1 812

289

PUHASKASUM

38 852

35 478

C/I

34%

39%

Väljavõte Nordea Eesti* bilansist
Tuhandetes eurodes 2012, 9 kuud
Kokku
2013, 9 kuud
Kokku

Sularaha

16 497

17 496

Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele

372 305

199 947

Nõuded klientidele

3 109 863

3 135 820

- millest pangakliendid

2 555 029

2 526 034

- millest liisingukliendid

554 834

609 786

Nõuded ettevõtetele

1 937 596

1 949 694

Nõuded eraisikutele

1 064 656

1 073 659

- millest eluasemelaenud

926 388

922 063

- muud laenud

138 268

151 486

Muud laenud

107 611

112 467

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

6 075

14 353

Muud varad

31 531

23 791

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

4 827

3 604

VARAD KOKKU

3 541 098

3 395 011

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

2 382 553

1 946 240

Klientide hoiused

1 026 041

1 303 520

- Ettevõtete hoiused

643 011

643 188

- Eraisikute hoiused

272 798

314 188

- Muud hoiused

110 232

346 144

Muud kohustused

93 652

109 773

Majandusaasta kasum / kahjum

38 852

35 478

KOHUSTUSED KOKKU

3 541 098

3 395 011

* Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia

 

 

Euroopa juhtivasse pangandusgruppi kuuluv Nordea Eesti teenis esimesel poolaastal kasumit 24 miljonit eurot. Rahvusvaheline majandusajakiri Euromoney nimetas Nordea Põhja- ja Baltimaade parimaks pangaks, esimest korda sai Nordea ka Põhja- ja Baltimaade parima investeerimispanga tiitli.

"Parima panga tiitel nii universaal- kui investeerimispankade hulgas kinnitab, et oleme valinud õige tegevussuuna terves regioonis. See kinnistab meie suhtepanga mudeli jätkusuutlikkust ja annab kindluse seda edasi arendada  ja jätkuvalt klientidele parimat pakkuda,"  märkis Vahur Kraft. Lisaks nimetati Nordea ka Põhja- ja Baltimaade parimaks ühinemiste ja ülevõtmiste korraldajaks ning võlakirjaemissioonide korraldajaks, kinnitades panga tugevnevat positsiooni ka piirkonna suurimate ettevõtete ja institutsioonide teenindajana.

Jätkame stabiilsel kasvurajal. Euroala majanduse oodatav pöördumine kasvule 2014. aastal avaldub edaspidi nii reaalsektori kasvavas kindlustundes  kui ka laenunõudluses, mis on püsinud Eestis euroalaga võrreldes tugevamate killast. „Eesti ettevõtted vajavad arenguks ja tootlikkuse tõstmiseks investeeringuid, mis lubaks kasvatada eksporti ja kindlustada kvalifitseeritud tööjõu palkamist.  Lisaks ettevõtete investeeringutele ning jätkuvalt aktiivsele eraisikute liisingfinantseerimisele näeme pikaajalist perspektiivi kinnisvaraturul. Seda soosivad Euroopa Keskpanga soodne intressitase, kasvavad sissetulekud ja soov elukvaliteeti parendada,“ sõnas Vahur Kraft ettevaatavalt. 
Kuigi Nordea Eesti tulud on langenud just eelkõige rekordmadalate baasintressimäärade tõttu, on laenuportfell jäänud samale tasemele ning kvartali lõikes on eraisikute laenuportfell näidanud kerget tõusutrendi.

„Nordea suhtepangandusstrateegia nii Balti- kui Põhjamaades on võimaldanud panga klientide lojaalsust suurendada (Eesti Teeninduse Indeksi (ETI) põhjal on Nordea kõige enam oma teenindustaset tõstnud pank) ja tuluallikaid mitmekesistada. Kuigi tulude kujunemist on mõjutanud kõige enam baasintresside langus, oleme suutnud netoteenustasutulu võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvatada.

Tänu efektiivsele majandamisele ja optimaalsele kulude tasemele on meil jätkuvalt hea kulu-tulu suhe (38%).
Madalate baasintressimäärade tõttu otsivad kliendid alternatiivseid kõrgema tootlusega investeerimisvõimalusi. Oleme kasvatanud säästu ja investeerimistoodete mahtu võrreldes aastataguse ajaga 11%. Ka hoiusemahtude 9 %-line kasv peegeldab jõupingutusi tugevdamaks Nordea kui täisteenuse pakkuja suhet meie klientidega. Nordea Eesti klientide hoiused  moodustasid teise kvartali lõpuks kokku1,2 miljardit eurot, tasakaalustades seega ka hoiuste ja laenude osakaalu portfellis,“ ütles Kraft.

Nordea Eesti laenuportfell tervikuna ulatus juuni lõpus 3 miljardi euroni.
Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas aastases võrdluses 2% ja ulatus juuni lõpus 1 miljardi euroni.
Nordea Eesti ettevõtete laenu- ja liisinguportfell moodustas juuni lõpus 1,9 miljardit eurot.

Krediidiportfelli kvaliteet on endiselt turu parim, laenukahjumite osakaal kogu portfellist oli teises kvartalis  0,01%.
Esimese poolaasta on olnud Nordea Liisingule (Nordea Finance Estonia) edukas. Nordea liisingportfell on aastataguse ajaga kasvanud ligi 14 %, ulatudes 600 miljoni euroni. Häid käibenumbreid ja portfellikasvu on näidanud ka faktooring ja laofinantseerimine, liisingportfelli kasvu koosmõjul on tulud poolaasta võrdluses näidanud 22% tõusu. Liisingportfelli kvaliteet on endiselt väga hea, krediidikahjumid moodustasid 0,06% portfellist. Esimese poolaastal väljastas Nordea Liising uusi krediite kogumahus 161 miljoni eurot.

Nordea Pensions Estonia AS-i poolt valitsetavate pensionifondide maht kasvas teise kvartali lõpuks 4.3%, samas kui pensionifondide turg tervikuna kasvas 1.8%. Võrreldes 2012. aasta sama parioodiga kasvasid Nordea pensionifondide varad 39.6%. 15. mail alustas Nordea II samba maksete suurendamise avalduste vastuvõtmist ning kvartali lõpuks oli maksete suurendamise kasuks otsustanud ca 10% Nordea pensionifondide klientidest.

Nordea pank on pälvinud käesoleval aastal mitu rahvusvahelist auhinda. Juulis omistas rahvusvaheline finantsväljaanne Euromoney Nordeale parima Põhja- ja Baltimaade panga tiitli. Esimest korda sai Nordea ka Põhja- ja Baltimaade parima investeerimispanga tiitli. Euromoney auhindade väljaandmisel hinnatakse pankade toodete ja teenuste arendamist, pankade kohanemist uute finantssektorite regulatsioonidega ning samuti hinnatakse pankade majandustulemusi.

Nordea Grupi majandustulemuste kommentaar:
Tugevamad kliendisuhted, stabiilsed kulud ja suurenenud kapital
Grupi CEO Christian Clauseni kommentaar majandustulemustele:
“Vaatamata ebakindlale makromajanduslikule keskkonnale suudame jätkuvalt oma tulude suurendamise, kulutõhususe ja kapitalipositsiooni parandamise kava täita. II kvartalis tervitas Nordea 23 000 uut klienti ning tugevdas positsiooni Põhja- ja Baltimaade juhtiva äripangana. Hiljuti avaldatud Prospera uuring näitab, et Põhjamaade suurettevõtted peavad meid piirkonna parimaks pangaks; sama kinnitavad ka rahandusajakirjalt Euromoney saadud Põhja- ja Baltimaade parima panga ja parima investeerimispanga tiitlid.

Juba 11 kvartalit järjest on Grupi kogukulud püsinud stabiilsed. Esimese taseme omavahendite suhtarv jõudis 14,0%ni ja pro forma Basel III esimese taseme omavahendite suhtarv on vähemalt 14.0%.
Meie väljastatud laenude kvaliteedi stabiliseerumine jätkub. 2013. aasta II kvartalis vähenes laenukahjumite suhtarv 22 baaspunktini. Vähenesid laenukahjumid Taani turul ja laevandussektoris.”
(CEO täiendavad kommentaarid leiate leheküljel 2)
2013 I poolaasta vrd 2012 I poolasta (II kv 2013 vrd I kv 2013)¹:

 • tegevustulu ei muutunud (vähenes 1%);
 • tegevuskasum ei muutunud (kasv 1%);
 • esimese taseme omavahendite suhtarv tõusis 11,8%lt 14,0%le (tõusis 13.2%lt);
 • kulude/tulude suhtarv tõusis 51%ni (langes 50%ni);
 • laenukahjumite suhtarv langes 24 baaspunktilt 23 baaspunktini (langes 22 baaspunktini);
 • omakapitali tootlus (ROE) langes 12,1%lt 11,3%le (tõusis 11,1%lt 11,5 %le).

Täispikka ülevaadet näete Grupi tulemustest siit:  http://mb.cision.com/Main/434/9442721/143337.pdf

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne
tuhandetes eurodes 2012 I poolaasta
Kokku
2013, I poolaasta
Kokku

Intressitulu

47 787

38 261

Intressikulu

13 282

5 961

Neto intressitulu

34 505

32 300

Teenustasutulu

7 414

7 481

Teenustasukulu

2 678

2 443

Neto teenustasutulu

4 736

5 038

Netokasum finantstehingutelt

5

72

Muud tegevustulud

1 328

1 457

TULUD KOKKU 40 575 38 866

Personalikulud

6 953

7 275

Muud administratiivkulud

6 339

7 035

Amortisatsioon

428

358

KULUD KOKKU 13 720

14 669

TEGEVUSKASUM

26 854

24 198

Laenukahjumid

991

123

PUHASKASUM 25 863 24 075

C/I

34%

38%

Väljavõte Nordea Eesti* bilansist
tuhandetes eurodes 2012, I poolaasta
Kokku
2013, I poolaasta
Kokku

Sularaha

16 520

17 366

Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele

507 972

228 928

Nõuded klientidele

3 056 008

3 054 071

- millest pangakliendid

2 530 759

2 456 028

- millest liisingukliendid

525 249

598 044

Nõuded ettevõtetele

1 909 275

1 874 206

Nõuded eraisikutele

1 051 537

1 069 579

- millest eluasemelaenud

897 824

920 441

- muud laenud

153 713

149 122

Muud laenud

95 196

110 287

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

6 274

14 915

Muud varad

34 091

22 348

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

5 092

1 727

VARAD KOKKU 3 625 957 3 339 356

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

2 403 923

2 006 344

Klientide hoiused

1 105 890

1 203 165

- Ettevõtete hoiused

629 471

610 237

- Eraisikute hoiused

271 413

291 182

- Muud hoiused

205 005

301 746

Muud kohustused

90 281

105 773

Majandusaasta kasum / kahjum 25 863 24 075
KOHUSTUSED KOKKU 3 625 958 3 339 356

 

* Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia

Nordea Eesti majandustulemused: jätkame stabiilse kasvu teel

Põhjamaade suurimasse finantskontserni kuuluv Nordea Eesti jätkab stabiilset kasvu, suurendades hoiuste mahtu aastataguse ajaga võrreldes 17% ning kasvatades laenumahtu 2%, säilitades samal ajal laenuportfelli hea kvaliteedi. Esimese kvartali kasum ületas 12 miljoni eurot.

Eesti avatud majandusel ei ole võimalik jätkata kasvu senises tempos toetudes vaid sisemisele nõudlusele, ilma et taastuks majandus Skandinaavias ja Euroopas. Kiiremale kasvurajale naasmist võib Eestile prognoosida koos ekspordimahtude suurenemisega alles järgmise aasta teises pooles. 2013. aastaks ootab Nordea Eesti majanduskasvuks 3,2%.

„Nordea tänase majandamise märksõnadeks on sarnaselt Nordea Grupile jätkuvalt väga heade kliendisuhete hoidmine, efektiivsus ja stabiilsus. Meie eesmärgiks on oma klientidele pakkuda parimat panganduskogemust ka keerulise majanduskeskkonna ja uute regulatsioonide valguses,“  märkis Vahur Kraft.
„Jätkame kulu- ja kapitaliefektiivsuse tõhustamist ja panustame kliendisuhete arendamisse. Suurepärase kliendisuhte vundament on usaldus, mis baseerub professionaalsel nõustamisel ning ühiselt parimate lahendusteni jõudmisel. Nordea on viimasel poolaastel panustanud  palju oma töötajatesse, et oleksime valmis pakkuma terviklahendusi, aitamaks klientidel jõuda eesmärkideni,“ ütles Kraft. Eesti Teeninduse Indeksi (ETI) põhjal on Nordea kõige enam oma teenindustaset tõstnud pank.

Nordea Eesti klientide hoiused moodustasid märtsi  lõpuks ligi 1,1 miljardit eurot. „Tugevdasime oma positsiooni hoiuste turul ja kasvatasime hoiuste mahtu aastaga 17%, tasakaalustades seega ka hoiuste ja laenude osakaalu portfellis. Ettevõtete hoiuste mahtu oleme kasvatanud aastases võrdluses 24%.“ ütles Kraft.

Krediidiportfelli kvaliteet on endiselt turu parim, laenukahjumite osakaal kogu portfellist oli esimeses kvartalis  0,02%. Krediidinõudlust ja portfelli kvaliteeti toetab Eesti kasvav majandus, mille peaks järgmine aasta kindlustama ka euroala investeeringute järk-järguline taastumine.

Tulude kujunemist on mõjutanud kõige enam baasintresside langus ja majanduskeskkonnast tulenev ebapiisav laenunõudlus.  Tänu jätkusuutlikule kuluefektiivsele toimetamisele oleme suutnud hoida väga head kulu-tulu suhet (37%).
Nordea Eesti laenuportfell ulatus märtsi lõpus ligi 3,1 miljardi euroni, millest liisinguportfell moodustab 575 miljonit eurot.

Nordea Eesti ettevõtete laenu- ja liisinguportfell moodustas märtsi lõpus 1,9 miljardit eurot,  olles varasema aasta esimese 12 kuuga võrreldes kasvanud 6%. Sellega hoiab Nordea Eestis ettevõtete laenuturul stabiilselt teist positsiooni.  Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas aastases võrdluses 3% , ületades märtsi  lõpus miljardi euro piiri.

Käesoleval aastal püsinud madalad eurointressid on kasvatanud meie klientide huvi  investeerimise vastu. Eraisikute säästu- ja investeerimistoodete maht on kasvanud aastataguse ajaga võrreldes 18%, millest millest pensionitoodete maht on  52%“, tõdes Kraft.

Nordea Pensions Estonia AS-i poolt valitsetavate pensionifondide maht kasvas esimeses kvartalis 11.4% võrra, mis on pea kaks korda rohkem kui turu kasv tervikuna (pensionifondide turg kasvas 6.1%). Kõige konservatiivsem fond on tootnud viimase aastaga klientidele enam kui 4% tulu, mis on tänapäevases intressikeskkonnas väga hea tulemus. Kõige suurema aktsiate osakaaluga Nordea pensionifond, Aktsiad 100, kasvatas klientide vara aastaga 9,3%.

Nordea Liising (Nordea Finance Estonia) väljastas esimeses kvartalis uusi liising- ja faktooringkrediite 60,6 miljoni euro ulatuses. Nordea Liisingu kliendibaas jätkas kasvamist 8% aastakasvutempos .Liising- ja faktooringteenuste krediidiportfell kosus uute klientide toel kvartaliga 11 miljoni euro võrra tasemele 575 miljonit eurot. Aastaga on Nordea Liisingu krediidiportfell näidanud 16% kasvutempot. Eelmise aastaga võrreldes on oluliselt paranenud Nordea Liisingu sisemine efektiivsus ja tootlikkus, tuues kaasa 15% tulude kasvu ning 20% kasumlikkuse kasvu.

Nordea Grupi CEO Christian Clauseni kommentaar majandustulemustele:

Mul on väga hea meel, et kümnendat kvartalit järjest ei ole meie kulud suurenenud. Keskendumine kapitalitõhususele on kaasa toonud esimese taseme omavahendite suhtarvu jätkuva suurenemise 13,2%ni, vaatamata negatiivsele mõjule, mida avaldas rahvusvahelise raamatupidamisstandardi 19 muutmine. Tuludega seotud algatustel on olnud positiivne mõju ning nende abil on suudetud leevendada madalate intressimäärade ja ärisektori vähese aktiivsuse mõju. Oleme veendunud, et need algatused avaldavad tegevuskasumile positiivset mõju ka tulevikus.

Meie krediidikõlbulikkus on jätkuvalt hea ning seetõttu ootame, et 2013. aasta tuleb eelmisest veelgi edukam.

(CEO täiendavad kommentaarid leiate leheküljel 2)

2013 I kv vs 2012 I kv (sulgudes 2013 I kv vs 2012 IV kv):

 • tegevustulu kasv 1% (-3%);
 • tegevuskasumi kasv 2% (sama);
 • esimese taseme omavahendite suhtarv tõusis 11,6%lt 13.2%le (tõusis 13.1%lt);
 • kulu/tulu suhtarv tõusis 50%lt 51%le (tõusis 50%lt);
 • laenukahjumite suhtarv langes 26 baaspunktilt 23 baaspunktini (langes 29 baaspunktilt);
 • omakapitali tootlus (ROE) langes 11,9%lt 11,3%le (langes 12,3%le).

Täispikk ülevaade Nordea Grupi 2013. aasta I kvartali majandustulemustest.

 

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne

tuhandetes eurodes

2012, I kvartal
Kokku

2013, I kvartal
Kokku

Intressitulu

24 873

18 937

Intressikulu

7 648

3 128

Neto intressitulu

17 225

15 809

Teenustasutulu

3 745

3 769

Teenustasukulu

1 306

1 129

Neto teenustasutulu

2 438

2 640

Netokasum finantstehingutelt

57 9

Muud tegevustulud

450

784

TULUD KOKKU

20 171

19 243

Personalikulud

3 392

3 536

Muud administratiivkulud

3 236

3 346

Amortisatsioon

221

181

KULUD KOKKU

6 849

7 063

TEGEVUSKASUM

13 322

12 180

Laenukahjumid

424

127

PUHASKASUM

12 898

12 052

C/I 

34%

37%

 

Väljavõte Nordea Eesti* bilansist

tuhandetes eurodes

2012, I kvartal
Kokku
2013, I kvartal
Kokku

Sularaha

15 810

17 100

Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele

226 172

252 581

Nõuded klientidele

3 014 445

3 077 238

- millest pangakliendid

2 519 220

2 562 844

- millest liisingukliendid

495 225

575 155

Nõuded ettevõtetele

1 847 189

1 959 443

Nõuded eraisikutele

1 033 922

1 061 517

- millest eluasemelaenud

883 313

917 399

- muud laenud

150 608

144 119

Muud laenud

133 335

117 037

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

6 513

15 389

Muud varad

13 578

18 765

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

5 574

4 143

VARAD KOKKU

3 282 092

3 385 217

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

2 196 266

2 136 014

Klientide hoiused

963 428

1 124 225

- Ettevõtete hoiused

532 499

662 551

- Eraisikute hoiused

263 932

240 043

- Muud hoiused

166 997

112 926

Muud kohustused

109 499

109 499

Majandusaasta kasum / kahjum

12 898

12 052

KOHUSTUSED KOKKU

3 282 092

3 385 217

* Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia

 

Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluv Nordea jätkab stabiilse ja jätkusuutliku kasvu teed

Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluv Nordea Eesti jätkab stabiilset kasvu – panga hoiuste maht suurenes võrreldes eelneva aastaga 56%, kasum kasvas 21% võrra ehk 48 miljoni euroni ja ettevõtte kogutulu suurenes 5%.

Eesti edu tagasid eelmisel aastal meie ettevõtete paindlikkus, ELi tugevate riikidega üha enam lõimuv majandus ning investeeringud konkurentsivõimesse ja oma eripära leidmisse. „Ka meie oleme saavutanud Põhjamaade suurima pangana stabiilselt tulu kasvatades ja efektiivselt majandades väga head aastatulemused,“ märkis majandusaastat kokku võttes Vahur Kraft, Nordea Eesti juht.

Tänu jätkusuutlikule tulude arengule ja optimaalsele kulude tasemele oleme saavutanud kõigi aegade parima kulu-tulu suhte (35%). „Väga tugevaks Nordea kvaliteedimärgiks pean Lääne-Euroopa parima panga tiitlit, mille Financal Times meile hiljuti omistas. Panga tegevusmudel on edukas, oleme silma paistnud nii stabiilsuse kui konservatiivsusega. Turvalisus pole võtmeküsimus mitte ainult Eestis, vaid kogu maailma pangandussektoris,“ kommenteeris Kraft.

Nordea Eesti varade maht oli detsembri lõpus 3,5 miljardit eurot. Nordea Eesti klientide hoiused moodustasid detsembri lõpuks ligi 1,3 miljardit eurot. „Tugevdasime oma positsiooni hoiuste turul ja kasvatasime hoiuste mahtu aastaga 56%, tasakaalustades seega ka hoiuste ja laenude osakaalu portfellis,“ ütles Kraft.

Nordea Eesti laenuportfell ulatus detsembri lõpus ligi 3,1 miljardi euroni, millest liisinguportfell moodustab 564 miljonit eurot. Nordea Eesti ettevõtete laenu- ja liisinguportfell moodustas detsembri lõpus 1,9 miljardit eurot,  olles varasema aasta esimese 12 kuuga võrreldes kasvanud 11%. Sellega hoiab Nordea Eestis ettevõtete laenuturul stabiilselt teist positsiooni.

Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas aastases võrdluses 4% ja ulatus detsembri lõpus miljardi euroni.

Krediidiportfelli kvaliteet on endiselt turu parim, laenukahjumite osakaal kogu portfellist moodustas 2012. aasta jooksul 0,16%.

Nordea Pensions Estonia AS-i valitsetavate pensionifondide maht kasvas 2012. aastal 55%. Nordea pensionifondid olid ühed vähesed, mis võitsid 2012. aasta jooksul kliente juurde, nii teise kui ka kolmandasse pensionisambasse.
 
Nordea Liising (Nordea Finance Estonia) jätkas 2012. aastal kasumlikku kasvu: kliendibaas kasvas 12% võrra ning liisingu uusmüük kasvas 37%, tasemele 302 miljonit eurot. Aktiivne uute liisingkrediitide väljastamine tõstis Nordea Liisingu uusmüügi turuosa 32 protsendile ja liisinguportfelli turuosa 29 protsendile. Nii uute krediitide väljastamise kui ka krediidiportfelli kasvu tempo oli Nordea Liisingul eelmisel aastal tunduvalt kiirem kui Eesti liisinguturul keskmiselt. Klientide arvu ja ärimahtude kasv tõi kaasa ka tulubaasi ja kasumlikkuse 18-protsendise kasvu liisingu valdkonnas.
 
Oma klientide paremaks teenindamiseks lõime äsja uue teenindusüksusena E-kontori, mille  igapäevane ülesanne on tegelda kiiresti elektrooniliste kanalite kaudu laekunud kliendisoovidega. Panustame personaalseima lähenemisega kodupangana edaspidigi teeninduse kvaliteeti- Eesti Teeninduse Indeksi (ETI) põhjal on Nordea kõige enam oma teenindustaset tõstnud pank. Jätkame samuti elektrooniliste kanalite arendamist – tulime välja 2012.aastal Eesti võimalusterohkeima mobiilipangaga ning uuendasime internetipanga nägu.

Nordea pank on pälvinud mitu rahvusvahelist auhinda, näiteks nimetas rahvusvaheline finantsväljaanne Global Finance Nordeat Põhjamaade pankadest kõige turvalisemaks ning World Finance hindas Nordea teist aastat järjest parimaks pangandusgrupiks Skandinaavias. Lisaks on EMEA Finance andnud Nordeale teist aastat järjest Eesti parima panga tiitli.
 
Nordea Grupi CEO Christian Clauseni kommentaar majandustulemustele:

“2012. aastal oli meil Nordea Grupis rohkem kliente, rohkem kapitali ja suurem kasum kui eales varem.  Edestasime 2011. aastal seatud eesmärgid.  Meie jaoks oluline vundament on tihedamad kliendisuhted-  muutumatute kulude ja suurema omakapitali tootlusega. 85 000 uut eraklienti ning suurem äritegevus klientidega on suurendanud kõvasti tulusid. Vaatamata laenamise kasvule 3% ulatuses, vähenesid riskiga kaalutud varad 9%.Omakapitali tootlus kasvas 2012 11,6%-ni ja esimese taseme omavahendite osakaal tõusis 13,1%-ni.

2012 täisaasta vs täisaasta 2011 (neljas kvartal 2012 vs kolmas kvartal 2012):

 • Kogu tegevustulu tõusis 8% (tõus 7%),tegevuskasumi kasv 11%* (tõus 15%)
 • Esimese taseme omavahendite osakaal tõusis  11,2%-lt 13,1%-le arvestamata üleminekureegleid (tõus 12,2%-lt)
 • Laenukahjumi osakaal 28 baaspunkti, tõusis 23-lt baaspunktilt (langus 29-le baaspunktile 30-lt baaspunktilt)
 • Hallatavad varad EUR 218 miljardit, tõus 16% (tõus 4%)
 • Omakapitali tootlus 11,6%, up from 11.1%* (tõus 10,1%- lt 12,1%-le)
 • Dividendide ettepanek EUR 0,34 (eelmisel aastal EUR 0,26)
 • Kehtestati ambitsioonikas finantseesmärk ja uus kapitalipoliitika

Täispika ülevaate Nordea Grupi 2012. aasta IV kvartali majandustulemustest leiate siit.

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne

tuhandetes eurodes

2011, 12 kuud
Kokku

2012, 12 kuud
Kokku

Intressitulu

99 321

90 324

Intressikulu

33 132

21 603

Neto intressitulu

66 189

68 721

Teenustasutulu

14 076

15 091

Teenustasukulu

4 996

5 158

Neto teenustasutulu

9 080

9 933

Netokasum finantstehingutelt

-8 102

Muud tegevustulud

1 978

2 675

TULUD KOKKU

77 239

81 431

Personalikulud

13 854

14 370

Muud administratiivkulud

14 825

13 541

Amortisatsioon

1 035

813

KULUD KOKKU

29 714

28 724

TEGEVUSKASUM

47 525

52 707

Laenukahjumid

8 169

5 100

PUHASKASUM

39 356

47 606

C/I 

38%

35%

 

Väljavõte Nordea Eesti* bilansist

tuhandetes eurodes

2011, 12 kuud
Kokku
2012, 12 kuud
Kokku

Sularaha

16 318

23 049

Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele

91 062

381 307

Nõuded klientidele

2 930 522

3 091 558

- millest pangakliendid

2 461 843

2 527 215

- millest liisingukliendid

468 679

564 333

Nõuded ettevõtetele

1 773 947

1 962 430

Nõuded eraisikutele

1 023 747

1 066 643

- millest eluasemelaenud

874 077

923 273

- muud laenud

139 760

1430370

Muud laenud

132 828

62 476

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

6 353

5 726

Muud varad

12 991

30 702

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

5 963

4 458

VARAD KOKKU

3 063 209

3 536 800

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

2 104 056

2 111 182

Klientide hoiused

825 200

1 285 008

- Ettevõtete hoiused

487 409

739 895

- Eraisikute hoiused

257 016

277 017

- Muud hoiused

80 776

268 096

Muud kohustused

94 597

93 003

Majandusaasta kasum / kahjum

39 356

47 606

KOHUSTUSED KOKKU

3 063 209

3 536 800

* Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia

Põhjamaade turvalisima panga kliendiportfell kasvab
 
Euroopa juhtivasse finantskontserni kuuluv Nordea Eesti on Põhjamaade turvalisima pangana kasvatanud aastases võrdluses kliendibaasi (7,6%) ning suurendanud jõudsalt hoiuste mahtu. Nordea kasum on kasvanud 39 miljoni euroni ning ettevõtte kogutulud suurenenud 8% ehk 62 miljoni euroni.

Nordea Eesti juhi Vahur Krafti sõnul on kolmanda kvartali stabiilse kasvu ja kvaliteetse portfelli taga panga usaldusväärsus. “Euroopa võlakriis ei ole kaugeltki veel seljatatud ning just Põhjamaade tugevad pangad on selles olukorras säilitanud ja isegi tugevdanud oma positsioone ning  taganud klientide varale turvalisuse. Kliendid soovivad kindlat rahapaigutamist ning pikaajalist laenuraha, mida oleme suutnud pakkuda,  tuginedes tasakaalukale strateegiale  ja  Nordea Grupi kõrgele  usaldusväärsusele,” sõnas Kraft.

Nordea on võrreldes aasta varasema ajaga saavutanud ligi 14%-lise varade kasvu. “Globaalselt vaatavad pangad ümber oma ärimudeleid, et tagada kasvu karmistuvate kapitali- ja likviidsusnõuete valguses. Nordea on ettevaatava ja majanduskeskkonda realistlikult hindava strateegiaga säilitanud mõistliku kasvutempo ning aastate väikseima  kulu-tulu suhte,” lisas Vahur Kraft.

Nordea Eesti varade maht moodustas septembri lõpuks 3,5 miljardit eurot. Samaks ajaks oli Nordea hoiuste maht kasvanud ligi 40% ehk üle miljardi euro taseme.   
Nordea Eesti laenuportfell ulatus septembri lõpus ligi 3,1 miljardi euroni, millest liisinguportfell moodustab 555 miljonit eurot. Võrreldes varasema aasta sama perioodiga on Nordea oma laenu- ja liisinguportfelli kasvatanud 200 miljoni euro võrra. „Olulisem portfelli mahu kasvatamisest on selle kvaliteet. Nordea laenuportfelli nn halbade laenude osakaal on aastate lõikes üks madalamaid, laenukahjumite osakaal kogu portfellist moodustas esimese kolme kvartali jooksul 0,04%,” kommenteeris Kraft.

Nordea Eesti ettevõtete laenu- ja liisinguportfell moodustas septembri lõpus 1,9 miljardit eurot.Sellega on Nordea tugevdanud teist positsiooni Eesti ettevõtete laenuturul. Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas aastases võrdluses 6% ja ulatus septembri lõpus üle miljardi euro.

Panga kvaliteeti ja tugevust, eriti muutuva väliskeskkonna tingimustes, näitab klientide rahulolu ja lojaalsus. Oleme väga selgelt kliendi vajadustele ja ootustele orienteeritud pank ning valitud tee on toonud edu. Seda kinnitab ka EPSI Baltimaade rahulolu-uuring, mille kohaselt on ühena vähestest Eestis tegutsevatest pankadest Nordeal viimase aasta jooksul kasvanud klientide rahulolu teenuste ja tingimustega ning ainsa pangana Eestis suurenenud oluliselt ka kliendilojaalsus,” sõnas Kraft.

Nordea Liising (Nordea Finance Estonia)  on jätkanud kliendibaasi kasvatamist, mis on võrreldes möödunud aasta sama ajaga 10% suurem. Septembri lõpuks oli krediidiportfelli maht kasvanud aastases võrdluses 20% võrra, 555 miljoni euroni. Liisingu uusmüük on võrreldes eelmise aasta  üheksa kuu lõpuga suurenenud 36% võrra ehk 234 miljoni euroni, mis võimaldas Nordeal jätkata oma klientidele aktiivselt liising- ja faktooringfinantseerimise pakkumist ning ka üldisemalt liisinguturul ühe juhtiva liisingfinantseerija rolli täitmist.

Septembri lõpus  ületasid Nordea pensionifondide varad 61 miljonit eurot, mis moodustab 4,2%-lise turuosa pensionifondide kogumahust Eestis.  Septembris möödus 4 aastat Nordea pensionifondide alustamisest Eestis. Eduka tegutsemise tulemusel kasvasid Nordea Pensions Estonia ASi äritulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5 korda.

Nordea pank on sellel aastal pälvinud mitu rahvusvahelist auhinda, näiteks nimetas rahvusvaheline finantsväljaanne Global Finance Nordeat Põhjamaade pankadest kõige turvalisemaks ning World Finance hindas Nordea teist aastat järjest parimaks pangandusgrupiks Skandinaavias. Lisaks on EMEA Finance andnud Nordeale teist aastat järjest Eesti parima panga tiitli.

 
Nordea Grupi CEO Christian Clauseni kommentaar majandustulemustele:
 
New Normal plaan aitab saavutada eesmärke kulu, omavahendite ja tulu osas

“65 000 uut eraklienti ning ärikliendisuhete tugevdamine on viinud kõigi aegade kõrgeima tulu ja tegevuskasumini aasta esimese üheksa kuu jooksul ja seda vaatamata madalatele intressimääradele. Me jätkame tõhustamist vastavalt meie New Normal plaanile. Kulutused on jäänud samale tasemele ja esimese taseme omavahendite osakaal tõusis 12.2%-le. Vastame täiel määral likviidsusnõuetele ja meil on suurepärane ligipääs rahvusvahelistele finantseerimisturgudele. Tulud olid küll madalamad kui eelmises kvartalis, kuid samas ei ole tulud iial varem kolmandas kvartalis nii kõrged olnud. Aasta esimese kolme kvartali lõikes tõusid tulud 10% ja tegevuskasum 14%.”
(CEO täiendavad kommentaarid leiate leheküljel 2).

Nordea Grupi majandustulemused võrdluses 2012 II  kvartal vs 2012 III kvartal:

 • netointressitulu kasv 10% ( langus 5%);
 • tegevuskasumi kasv 14% (langus 16%);
 • arvestamata üleminekureegleid vähenes esimese taseme omavahendite osakaal 12,2%lt 11%ni (II kvartalis 11,8%);
 • kulude/tulude suhtarv langes 51%ni  54%-lt (II kvartalis 52%-lt- 54%);
 • puhaslaenukahjumite tõus 27 baaspunktile 20 baaspunktilt (II kvartalis samuti 30 baaspunktile- 26-le baaspunktilt).
 • ROE (omakapitali tootlus)- 11,4%-le 10,6%-lt

Täispikk ülevaade Nordea Grupi 2012. aasta III kvartali majandustulemustest:
 
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1B/F1/26/wkr0006.pdf

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes 2011, 9 kuud
Kokku

2012, 9 kuud
Kokku

Intressitulu

73 171 70 219

Intressikulu

24 457 18 086

Neto intressitulu

48 714 52 133

Teenustasutulu

10 077 11 303

Teenustasukulu

3 785 3 931

Neto teenustasutulu

6 292 7 372

Netokasum finantstehingutelt

106 13

Muud tegevustulud

1 723 2 088

TULUD KOKKU

56 835 61 607

Personalikulud

10 496 10 470

Muud administratiivkulud

11 257 9 873

Amortisatsioon

989 601

KULUD KOKKU

22 742 20 943

TEGEVUSKASUM

34 093 40 664

Laenukahjumid

5 154 1 812

PUHASKASUM

28 939 38 852

C/I

40% 34%

 

Väljavõte Nordea Eesti* bilansist
Tuhandetes eurodes 2011, 9 kuud
Kokku

2012, 9 kuud
Kokku

Sularaha

15 077 16 497

Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele

182 697 372 305

Nõuded klientidele

2 883 610 3 109 863

- millest pangakliendid

2 425 748 2 555 029

- millest liisingukliendid

462 695 554 834

Nõuded ettevõtetele

1 768 498 1 937 596

Nõuded eraisikutele

1 006 233 1 064 656

- millest eluasemelaenud

857 913 926 388

- muud laenud

139 583 138 268

Muud laenud

113 713 107 611

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

6 202 6 075

Muud varad

12 592 31 531

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

6 353 4 827

VARAD KOKKU

3 106 532 3 541 098

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

2 235 681 2 382 553

Klientide hoiused

735 718 1 026 041

- Ettevõtete hoiused

396 494 643 011

- Eraisikute hoiused

250 130 272 798

- Muud hoiused

89 093 110 232

Muud kohustused

106 195 93 652

Majandusaasta kasum / kahjum

28 939 38 852

KOHUSTUSED KOKKU

3 106 532 3 541 098

* Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia

Nordea esimese poolaasta majandustulemused

Euroopa juhtivasse pangandusgruppi kuuluv Nordea Eesti jätkab kindlalt kasvutrajektooril, teenides esimesel poolaastal kasumit 26 miljonit eurot.  Ettevõtte kogutulud suurenesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 8%, moodustades kokku 40,6 miljonit eurot.

„Nordea Eesti ja kogu Nordea grupi 2012. aasta teise kvartali majandustulemused olid läbi aegade tugevaimad. Uue normaalsuse (New Normal) keskkonnas sedavõrd heade tulemuste saavutamine näitab Nordea grupi tugevust ja valmisolekut lähiaastatel panganduse ees seisvate märgiliste valikute tegemiseks. Sellega kinnitame klientidele, et oleme tõepoolest Skandinaavia tugevaim finantsgrupp, kes on stabiilne ja usaldusväärne ning tagab head tulemused nii headel kui halbadel aegadel,“ ütles Nordea Eesti juht Vahur Kraft. „Nordea Eesti käesoleva aasta esimese poole majandustulemusi iseloomustab ka panga tegevuse efektiivsuse kasv, mille kinnituseks on teist kvartalit järjest aegade madalaim kulu-tulu suhe (34%).“

Nordea majandusprognoosi kohaselt suudab Eesti sel aastal säilitada sisenõudluse ja euroala keskmisest kõrgema kindlustunde toel  2%-list majanduskasvu, millele lisab kindlust eelkõige ettevõtete tegevuse hoogustumine. „Esimese poolaasta lõikes on Nordeas sõlmitud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete krediidilepingute arv hüppeliselt tõusnud. Hea meel on tõdeda, et Nordea on kvaliteetne ja personaalne kodupank ka kõikidele äriklientidele, hoides ettevõtete laenuturul Eestis teist positsiooni. Seda kinnitavad ka Nordea kliendirahulolu uuringu tulemused – äriklientide silmis on Nordea konkurentsivõime eelmise aasta keskmisega võrreldes 2012. aasta esimese 5 kuuga tõusnud 20%,“ lisas Kraft.

Pangajuht lisas, et pangandusmaastikku mõjutavad ka muutused inimeste harjumustes. „Rõõmu teeb inimeste teadlikum ja tasakaalukam käitumine rahaasjades, mille oluliseks signaaliks on käesoleva aasta esimeses pooles kasvanud hoiustamine. Nordea era- ja äriklientide hoiuste mahud on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 60%,“ täpsustas Kraft.

Teiseks pangandust tervikuna mõjutavaks trendiks on elektrooniliste kanalite kasutamise pidev hoogustumine, millele reageerides lansseeris Nordea aasta alguses oma mobiilipanga rakenduse. Rakendus on saanud klientide poolt väga sooja vastuvõtu osaliseks ja Nordea Eesti juhi Vahur Krafti sõnul jätkab Nordea personaalse kodupangana arendusi sellel suunal ka edaspidi.
 
Nordea Eesti varade maht moodustas juuni lõpu seisuga 3,6 miljardit eurot. Nordea Eesti laenuportfell ulatus juuni lõpus 3 miljardi euroni, mis tähendab, et Nordea on oma laenu- ja liisinguportfelli varasema aastaga võrreldes kasvatanud 5,7%. Liisinguportfell kasvas aastases võrdluses 17,6%, ulatudes 525 miljoni euroni.

Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas aastases võrdluses 7,1% ja ulatus juuni lõpus 1 miljardi euroni. Laenukahjumite osakaal kogu portfellist moodustas esimeses poolaastas 0,06%.
 
Nordea Eesti ettevõtete laenu- ja liisinguportfell moodustas juuni lõpus 1,9 miljardit eurot,  kasvades varasema aasta esimese kuue kuuga võrreldes 6,1%.

Nordea on leidnud kõrgetasemelist tunnustust läbi mitmete rahvusvaheliste auhindade. EMEA Finance nimetas Nordea teist aastat järjest Eesti parimaks pangaks. Lisaks tunnustati Nordeat kui parimat investeerimispanka. World Finance nimetas aga Nordea grupi teist aastat järjest parimaks pangandusgrupiks Skandinaavias.

Nordea Grupi CEO Christian Clauseni kommentaar majandustulemustele:

“Säilitasime hea kasvuhoo ja suurendasime omakapitali tootlikkust (ROE), vaatamata sellele, et intressimäärad on surve all, maailmamajandus kriisis ja Euroopa majandused kokku tõmbumas.

Teeme jätkuvalt edusamme tuleviku panga loomise suunal. Meie uue normaalsuse (New Normal) tegevuskava elluviimine on aidanud meil äritegevust laiendada ja tulusid suurendada, samas kui kulud on jäänud stabiilseks ning kapitalitõhusus, likviidsus ja juurdepääs rahastamisele on paranenud.

Nordea reageeris kiiresti ja seetõttu õnnestus meil säilitada hea reiting ning jätkata klientidele toe pakkumist pere rahaasjade ajamisel või äri edendamisel. See on peamine panus, mille saame anda nende ühiskondade kasvu ja arengusse, kus tegutseme.

Nordea Grupi majandustulemused võrdluses 2012 I poolaasta vs 2011 I poolaasta (sulgudes 2012 II kv vs 2012 I kv):

 • netointressitulu kasv 9% (kasv 3%);
 • tegevuskasumi kasv 9% (kasv 6%);
 • arvestamata üleminekureegleid suurenes esimese taseme omavahendite osakaal 11,0%lt 11,8%ni (I kvartalis 11,6%);
 • kulude/tulude suhtarv langes 50%ni (I kvartalis samuti 50%);
 • puhaslaenukahjumite tõus 23 baaspunktilt 26 baaspunktile (I kvartalis samuti 26 baaspunkti).

Täispikk ülevaade Nordea Grupi 2012. I poolaasta majandustulemustest: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1A/8A/2E/wkr0006.pdf

Presentatsioon Nordea Grupi 2012. aasta I poolaasta majandustulemuste kohta:
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/eu/interim/Media_analyst_presentation_Q212.pdf

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne

tuhandetes eurodes

2011, I poolaasta
Kokku

2012, I poolaasta
Kokku

Intressitulu

46 696

47 787

Intressikulu

14 991

13 282

Neto intressitulu

31 705

34 505

Teenustasutulu

6 563

7 414

Teenustasukulu

2 314

2 678

Neto teenustasutulu

4 249

4 736

Netokasum finantstehingutelt

58 5

Muud tegevustulud

1 432

1 328

TULUD KOKKU

37 444

40 575

Personalikulud

7 000

6 953

Muud administratiivkulud

7 942

6 339

Amortisatsioon

538

428

KULUD KOKKU

15 480

13 720

TEGEVUSKASUM

21 964

26 854

Laenukahjumid

2 279

991

PUHASKASUM

19 685

25 863

C/I 

41%

34%

 

Väljavõte Nordea Eesti* bilansist

tuhandetes eurodes

2011, I poolaasta
Kokku

2012, I poolaasta
Kokku

Sularaha

18 173

16 520

Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele

181 210

507 972

Nõuded klientidele

2 892 211

3 056 008

- millest pangakliendid

2 445 535

2 530 759

- millest liisingukliendid

446 676

525 249

Nõuded ettevõtetele

1 798 852

1 909 275

Nõuded eraisikutele

981 820

1 051 537

- millest eluasemelaenud

837 243

897 824

- muud laenud

142 172

153 713

Muud laenud

111 540

95 196

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

5 606

6 274

Muud varad

19 052

34 091

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

6 285

5 092

VARAD KOKKU

3 122 537

3 625 957

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

2 298 511

2 403 923

Klientide hoiused

689 099

1 105 890

- Ettevõtete hoiused

346 983

629 471

- Eraisikute hoiused

244 315

271 413

- Muud hoiused

97 801

205 005

Muud kohustused

115 242

90 281

Majandusaasta kasum / kahjum

19 685

25 863

KOHUSTUSED KOKKU

3 122 537

3 625 958

* Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia

Majandustulemused: Nordea kasvatas jõudsalt hoiuse- ja laenumahtusid

Põhjamaade suurimasse finantskontserni kuuluv Nordea Eesti jätkab stabiilset kasvu, suurendades hoiuste osakaalu ning säilitades laenuportfelli hea kvaliteedi. Nordea teenis esimeses kvartalis 12,9 miljonit eurot kasumit, mida on 13% enam kui aasta tagasi ning ettevõtte kogutulud suurenesid 20,1 miljoni euroni.

“Kuigi Euroopa majanduskasvu piirab jätkuvalt võlakriis, on Põhjamaade ja Eesti majandused jätkanud esimeses kvartalis edukalt. Oluline sealjuures on Eesti ettevõtete investeerimisaktiivsus, mida toetab kasumlikkuse ja käibe suurenemine. Nordea panga esimese kvartali tulemused kinnitavad, et ettevõtted on jätkanud investeerimist, mis on vajalik konkurentsivõime tugevdamiseks ja majanduse arenguks,” ütles Nordea Eesti juht Vahur Kraft. “Kolme esimese kuuga on Nordea stabiilselt kasvatanud laenude- ja liisingute portfelli ning saanud juurde üle 2000 uue kliendi.” Panga laenu- ja liisinguportfelli maht oli aasta esimese kvartali lõpu seisuga 3 miljardit eurot, mida on võrreldes varasemaga 8% enam.

Nordea panga juht lisas, et investeeringute planeerimisel tuleb ettevõtetel vaadata kaugemale ajutisest aeglustumisest Euroopas. “Selleks aastaks prognoosime Eestile kaheprotsendist majanduskasvu. Uus elavnemine on seotud Euroopa-suunalise ekspordi nõudluse taastumisega. Euroala languse pöördumine tõusule järgmisel aastal annab alust oodata Eestis juba 4%-list kasvu,” ütles Kraft. “Kindlasti mängib investeerimiskeskkonna aktiivsemaks muutmises olulist rolli ka pankade tegevus ja otsused. Nordea on hoidnud esimeses kvartalis stabiilset, 10%-list varade kasvu võrreldes aasta varasema ajaga ning saavutanud mõistliku majandamisega hea 34%-lise kulu-tulusuhte.”

Nordea Eesti juhi kinnitusel on märkimisväärse kasvu esimeses kvartalis teinud hoiuste maht. “Oleme võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvatanud hoiuste mahtu 44%. See on positiivne märk meie kliendikesksest strateegiast ning usaldusväärsusest,” tõdes panga juht. “Arvestades meie ambitsioone Euroopa suurpangana, on meie jaoks ülitähtis hoida kõrget usaldusväärsust finantsmaastikul ja tugevat kapitaliseeritust, mida möödunud aasta lõpus kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Standard & Poors andes Nordeale ainukesena Balti riikides tegutsevatest pankades AA- reitingu.”

“ Samuti on Nordea kinnistanud jõuliselt oma positsiooni suurte kodupankade seas. Lisaks igapäevastele rahaasjade korraldamisele, hoiustamisele ning laenutoode kasutamisele on tõusnud jätkuvalt klientide huvi investeerimistoodete vastu,” tõdes Nordea Eesti juht lisades, et eraisikute säästu- ja investeerimistoodete maht on kasvanud aastataguse ajaga võrreldes 42%.

Nordea Pensions Estonia jätkas 2012.aasta esimeses kvartalis jõudsat kasvu. Pensionifondide varade maht suurenes kolme kuuga 16,8%, ületades 49 miljoni euro piiri. Esimese kvartaliga lisandus enam kui 1400 uut klienti, mille tulemusena kasvas Nordea pensionifondide investorite arv 6% võrra.

Esimese kvartaliga on kasvanud ka Nordea ettevõtete laenu- ja liisinguportfell, mis tugevdab Vahur Krafti sõnul Nordea panga teist positsiooni Eesti ettevõtete finantseerimise turul veelgi. Nordea Eesti ettevõtete laenu- ja liisinguportfell moodustas märtsi lõpus 1,8 miljardit eurot, kasvades varasema aasta esimese kvartaliga võrreldes 8%. Eraisikute laenu- ja liisinguportfell kasvas aastases võrdluses 8% ja ulatus märtsi lõpus 1 miljardi euroni. Panga laenude maht ulatus märtsi lõpus 2,5 miljardi euroni, mis teeb aastaseks kasvuks 7%. Oluliselt on paranenud Nordea laenuportfelli kvaliteet, laenukahjumite osakaal kogu portfellist moodustas esimeses kvartalis 0,06%.

Liisingu- ja faktooringuportfell kasvas aastases võrdluses 18%, ulatudes 495 miljoni euroni, mis on Eesti liisingturul teine positsioon. Jõuline kasv tulenes logistika ja transpordisektori uute suurinvesteeringute liisingrahastamisest. Kokku väljastas Nordea Liising I kvartalis uusi liisingkrediite kogumahus 71,7 miljonit eurot, mida on 44% enam kui aasta tagasi.

Selle aasta plaane ja edasisi arenguid kommenteerides tõi Vahur Kraft välja pideva ja jätkuva teeninduskvaliteedi arendamise. “Klienditeeninduse kvaliteet on panga jaoks võtmetähtsusega. See on osa meie äristrateegiast ning investeerime sellesse üha enam. Tulime aasta alguses välja nii era- kui äriklientidele mõeldud võimalusterohkeima mobiilipangaga, mis on väga hästi vastu võetud. Lisaks panustame sel aastal sularahaautomaatide ühisvõrgu projekti ja internetipanga arendamisse, mis peaks muutma meie teenused klientidele veelgi mugavamaks ja kättesaadavamaks,” kommenteeris Nordea Eesti juht.

Nii täna kui tulevikus on meie tegevuse keskmeks kliendid. Emori poolt läbi viidud viimase turu-uuringu kohaselt on see tegevus vilja kandnud. Uuringu kohaselt on Nordea klientide lojaalsuse näitaja jätkuvalt kõrge – 92 punkti tasemel, mis on võrdväärne maailma parimate ja usaldusväärsemate pankadega,” lisas Vahur Kraft.  “Usun, et suudame oma professionaalse meeskonnaga seda taset ka edaspidi hoida.”

Täispikk ülevaade Nordea Grupi 2012.I kvartali aasta majandustulemustest: http://mb.cision.com/Main/434/9250245/6097.pdf

Nordea Eesti* tegevuste kasumiaruanne

tuhandetes eurodes

2011, I kvartal
Kokku

2012, I kvartal
Kokku

Intressitulu

22 871

24 873

Intressikulu

6 602

7 648

Neto intressitulu

16 269

17 225

Teenustasutulu

2 995

3 745

Teenustasukulu

1 225

1 306

Neto teenustasutulu

1 770

2 438

Netokasum finantstehingutelt

958 57

Muud tegevustulud

854

450

TULUD KOKKU

19 852

20 171

Personalikulud

3 390

3 392

Muud administratiivkulud

3 568

3 236

Amortisatsioon

263

221

KULUD KOKKU

7 221

6 849

TEGEVUSKASUM

12 631

13 322

Laenukahjumid

1 195

424

PUHASKASUM

11 436

12 898

C/I 

36%

34%

 

Väljavõte Nordea Eesti* bilansist

tuhandetes eurodes

2011, I kvartal
Kokku

2012, I kvartal
Kokku

Sularaha

18 056

15 810

Nõuded keskpangale ja krediidiasutustele

150 243

226 172

Nõuded klientidele

2 779 562

3 014 445

- millest pangakliendid

2 360 098

2 519 220

- millest liisingukliendid

419 464

495 225

Nõuded ettevõtetele

1 705 141

1 847 189

Nõuded eraisikutele

961 148

1 033 922

- millest eluasemelaenud

820 316

883 313

- muud laenud

140 832

150 608

Muud laenud

113 273

133 335

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

5 859

6 513

Muud varad

10 476

13 578

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

6 327

5 574

VARAD KOKKU

2 970 523

3 282 092

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

2 179 977

2 196 266

Klientide hoiused

668 760

963 428

- Ettevõtete hoiused

360 029

532 499

- Eraisikute hoiused

235 985

263 932

- Muud hoiused

72 746

166 997

Muud kohustused

110 351

109 499

Majandusaasta kasum / kahjum

11 436

12 898

KOHUSTUSED KOKKU

2 970 523

3 282 092

* Nordea Pank Eesti, Promano Eesti, Nordea Finance Estonia ja Nordea Pensions Estonia
Nordeat hinnati möödunud aastal mitme rahvusvahelise auhinnaga.  Finantsväljaanne EMEA Finance valis möödunud aastal parimaks Eesti pangaks Nordea, lisaks valiti Nordea parimaks väliskaubandust finantseerivaks pangaks Balti- ja Põhjamaades ning ajakiri Global Finance hindas augustikuises analüüsis Nordeat Põhjamaade ja Eesti pankadest kõige turvalisemaks.