Meie panus ühiskonda

Nordea jaoks on oma panuse andmine ühiskonna arengusse loomulik osa meie igapäevasest tegevusest pangana. Põhjamaade suurima panganduskontsernina suhtume sotsiaalse vastutuse valdkonda väga tõsiselt ning kanname hoolt, et olla vastutustundlik kõikides oma tegevustes ja valikutes.

Eestis toimetame lisaks veel finantshariduse ja kultuuri toetamise vallas.

Koostöös teiste pankadega kohtume igal aastal koolides üle Eesti laste ja noortega, et rääkida lähemalt isiklikust finantstervishoiust ja jagada rahatarkust. Rahatarkuse tundide eesmärgiks on hoolitseda selles eest, et kasvavad põlvkonnad mõistaksid oma rahaasjadega arukalt ümber käia ja teha pikaajalises plaanimises arukaid otsuseid.

Kultuurialane toetustegevus on Nordea jaoks strateegiline ja pikaajaline otsus, millega tahame edendada Eesti loomemajandust ning tõsta Eesti konkurentsivõimet maailmas.Samuti meelitada Eestisse talente mujalt maailmast. Lisaks aitame nõu ja jõuga kõiki kultuuritegijaid, kes meie poole pöörduvad. Aastatega on meie juurde kogunenud suur hulk kogemust ja kompetentsi, mida jagades aitame tervet sektorit. Nordea pangale on kahel korral kultuuriminstri poolt omistatud ka Aasta Kultuurisõbra tiitel.

Lisaks muidugi meie keskkonnad facebook.com/kultuurisober ja kultuurisober.nordea.ee, kus saame esile tuua ja tunnustada ka neid, kes raha puudusel või muudel asjaoludel ilmselgelt põhjendamatult vähe tähelepanu saavad.