Töötamine Nordeas

Nordea Eesti kuulub Põhjamaade suurimasse finantskontserni Nordea Bank AB (publ). 

Oleme suhetele orienteeritud pank. Pakume oma era- ja äriklientidele kõiki olulisi pangatooteid ja professionaalset ning personaalset finantsnõu.

Meie väärtusteks on suurepärased kliendisuhted, väärtuslikud inimesed ja ühtne meeskond.

Nordeas on Sul võimalus:

PANUSTADA
Igapäevatöö Nordeas tähendab erinevaid tööalaseid väljakutseid ja võimalust anda oma panus eduka ettevõtte kasvu ja arengusse. Igaühe pühendumus meeskonnas on oluline suurepäraste kliendisuhete loomisel.

ARENEDA JA SAADA VÄÄRTUSLIKKE KOGEMUSI
Meil on head võimalused enesearenguks ja oma potentsiaali rakendamiseks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Meie meeskonnas on oma ala parimad professionaalid ning innustavad ja toetavad juhid, kellega koos väärtuslikke kogemusi omandada.

TÖÖTADA TOREDAS MEESKONNAS
Meil on avatud, toetav ja koostööle suunatud õhkkond. Märkame ja tunnustame suurepäraseid tulemusi.

OSA SAADA MITMETEST SOODUSTUSTEST
Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust – töötajate seas hinnatuimad soodustused on ühisüritused, toetused lõunasöögi ja sportimise kulude katteks, talvepuhkus ning soodsad pangateenused.

Koos loome uusi võimalusi!

Millised karjäärivõimalused on Nordeas?

Meie tegevusvaldkonnad on väga erinevad ja me otsime oma meeskonda rahanduse, kliendisuhete, müügi, äriõiguse, tootearenduse, turunduse, personalijuhtimise, IT ja paljude teiste valdkondade spetsialiste. Aadressil nordea.com/career saad kohtuda Nordea grupi töötajatega, osa saada nende kogemustest ja õppida tundma erinevaid ametikohti ning tööülesandeid Nordeas. Sarnaseid ametiprofiile leidub ka Nordea Eestis.

Milliseid omadusi otsite uutes töötajates?

Soovime, et meie uued töötajad oleksid huvitatud finantssektori arendamisest ning võtaksid särasilmselt vastu uusi väljakutseid. Hindame kõrgelt ambitsioonikust, vastutuse võtmist ja varasemat töökogemust või ühiskondlikku tegevust. Väärtustame seatud eesmärkide täitmist, isiksuslike omaduste ja professionaalsete oskuste arendamist. Lisaks on oluline hea suhete loomise ja hoidmise oskus. Ka Nordea väärtuste järgimine on meie töötajate jaoks tähtis.

Millised on tüüpilised karjääriteed Nordeas?

Vaatame karjääri planeerimist kui järjepidevat protsessi ja eeldame, et töötajad võtavad vastutuse oma karjääri ja selle arendamise eest. Kord aastas toimuvad töötaja ja juhi vahelised arenguvestlused töötaja tuleviku arutamiseks Nordeas ja koos planeeritakse järgmisi samme.
Nordea Eesti töötajad on liikunud näiteks tellerist oma kliendiportfelliga nõustajaks, tippspetsialistist rahvusvaheliseks eksperdiks krediidijuhtimise alal, nooremspetsialistist suurkliendihalduriks või tootejuhiks. Aga samavõrra nagu karjääriteel üles liikujaid, hindame ka omal ametikohal pikaajaliselt olnud inimesi ja nende teadmiste-oskuste arendamist ning väärtuslike kogemuste rakendamist.

Millised on minu isiklikud ja tööalased arenguvõimalused?

Pakume oma töötajatele erinevaid võimalusi isiksuslike ja professionaalsete kompetentside arendamiseks. Usume, et kompetentside arendamine toimub peamiselt igapäevase töö käigus, uute ja väljakutset pakkuvate tööülesannete kaudu. Korraldame ka praktilisi koolitusi, e-õpet, projektides osalemist, jms. Erinevaid arendustegevusi saab kombineerida ka koolitusega Nordea grupis või väljaspool.

Kuidas saab olla kursis Nordea poolt pakutavate töökohtadega?

Aadressilt nordea.ee/job leiad info kõigi käimasolevate konkursside kohta. Alajaotuses konkursiväline kandideerimine on link, mille kaudu saab sisestada oma CV juhul, kui meil huvipakkuvat ametikohta hetkel pakkuda ei ole ning tellida teavitused lisanduvate konkursside kohta.

HR Manager

Teavitused uute tööpakkumiste kohta

Pakume võimalust e-posti aadressile tellida teavitusi Nordea tööpakkumiste kohta:
Teavituse tellimine

Vabad ametikohad Nordeas täidetakse reeglina konkursi korras. Juhul, kui käimas ei ole ühtegi konkurssi, mis Sulle huvi pakub, siis palun registreeri oma andmed ja CV Nordea värbamissüsteemis:


Kandideeri konkursiväliselt

Hoiame andmeid oma andmebaasis aktiivselt 6 kuud alates nende saatmise kuupäevast.

Praktikavõimaluste olemasolul kuvame praktikakohad konkursside loetelus.