Kohustuslike pensionifondide tingimuste muutmine

17.05.2017

Käesolevaga teatab Nordea Pensions Estonia AS (registrikood 11469303, asukohaga Liivalaia 45, 10145, Tallinn) kohustuslike pensionifondide Nordea Pensionifond A Pluss, Nordea Pensionifond A, Nordea Pensionifond B ja Nordea Pensionifond C (koos Fondid) tingimuste muutmisest.

Finantsinspektsioon on Fondide tingimuste muudatused kooskõlastanud  oma 15. mai 2017 otsusega. Fondide tingimuste muudatused jõustuvad 01.09.2017.

Fondide muudetud tingimused, teave Fondide tingimuste muudatuste kohta ning hinnang muudatuste olulisuse kohta on kättesaadavad Nordea veebilehel: www.nordea.ee/pension