Nordea teenis I poolaastal Baltikumis 49 miljonit eurot kasumit

Pressiteade, 20.07.2017

2017. aasta I poolaastal oli Nordea tegevuskasum Balti riikides 49 miljonit eurot, mis on 19 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Netointressitulu suurenes 3 protsendi võrra, netoteenustasutulu kasvas 13 protsenti tänu suurenenud pangatoodete müügile ning igapäevapanganduse teenuste, sh üha enam ka digikanalite aktiivsele kasutamisele. Kogutulu suurenes ühe protsendi võrra, 103 miljoni euroni.

Kuna kliendid kasutavad Nordeat üha enam kodupangana, on hoiuste maht kasvanud senisest kiiremini – aastases võrdluses 11 protsenti –, samas kui kogu laenuportfell kasvas 4 protsendi võrra.

 “2017. aasta esimesel kuuel kuul jätkas Nordea Baltikumis edukalt oma strateegia elluviimist, näidates häid tulemusi kõigi strateegiliste näitajate osas: vähendades rahastamispuudujääki, suurendades kapitalitõhusust ja aktiveerides kodupangakliente. Klientide suurenenud aktiivsus ja panga suurem tähelepanu kodupangaklientidele on kaasa toonud hoiuste mahu stabiilse kasvu. Samuti on võrreldes eelmise perioodiga suurenenud nõudlus investeerimistoodete ja -lahenduste järele. Nordea analüüsib muutuvat kliendikäitumist ja jätkab digiteenuste arendamist, et pakkuda kõigile kliendisegmentidele mugavamaid ja tõhusamaid igapäevapanganduse lahendusi,“ ütles Nordea Balti panganduse juht Inga Skisaker.

Nordea Eesti head majandustulemused peegeldavad ümbritsevat soodsat majanduskeskkonda

2017. aasta I poolaastal teenis Nordea Eestis 45,2 miljonit eurot tulu, mis on 7 protsenti rohkem võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. Nordea Eesti kasum oli I poolaastal 22,8 miljonit eurot.

Stabiilset tulu ja kasumi kasvu on toetanud jätkuvalt aktiivne tegevus nii era- kui äriklientide laenu- ja liisinguturul ning samuti kodupangaklientide aktiivne pangateenuste kasutamine.

Eraisikute laenuportfell kasvas aastases võrdluses 8 protsenti, äriklientidele väljastatud laenude maht 3 protsenti. Kokku ulatus laenuportfell poolaasta lõpuks 3,5 miljardi euroni, kasvades aastases võrdluses 4 protsenti. Klientidelt kaasatud hoiuste kogumaht suurenes 2016. aasta I poolaastaga võrreldes 21 protsenti, 1,9 miljardi euroni.  Klientide suurenenud huvi säästmis- ja investeerimistoodete vastu on kasvatanud investeerimistoodete müüki eelmise aasta poolaasta võrdluses 119 protsenti.

Nordea Eesti head majandustulemused peegeldavad ühtlasi ka meid ümbritsevat soodsat majanduskeskkonda. Nordea hiljuti avaldatud majandusprognoosi kohaselt muutub Eesti majanduskasv eksporditulude ja investeeringute toel laiemapõhjaliseks. Eesti tööstuse mahukasv oli I poolaastal koguni üks euroala kiirematest. Nordea Eesti juhi Gerd Mülleri sõnul on hea meel näha, et Euroala majanduse väljavaade lubab eksportivatele ettevõtetele  kasvu, mis koos tootmisvõimsuste suurema rakendatusega  toetab erasektori investeeringuid. „ Eraisikute jätkuvalt  kasvavad  säästud (hoiused ca 9 protsenti a/a mais, allikas: Eesti Pank) on märkimisväärselt suurendanud huvi investeerimistoodete vastu, mida aktiivselt oma klientidele pakume,“ kommenteeris Müller üldisi majandustrende.

„Nordea jätkab aktiivselt mugavate ning lihtsate digilahenduste klientideni toomist. Esimese pangana Eestis võimaldab Nordea klientidel siseneda läbi koodirakenduse interneti-, mobiili- ja telefonipanka sõrmejäljetuvastuste abil,“ ütles Müller.  „Äriklientidele tuli Nordea juuni alguses välja uue veebilahendusega, mis võimaldab avada konto veebi kaudu. Nii lüheneb konto avamise peale kuluv aeg vähemalt poole võrra. See on äriklientidele oluline ajavõit!“ lisas Müller. Mülleri sõnul näitab tõusutrendi ka era- ja äriklientide pangakohtumiste ning nõustamise kolimine veebi.  Juba täna toimub 30 protsenti kõigist erakliendi nõustamistest  Nordeas veebi teel.

„Suurim heameel on meil ka maineka majandusajakirja  World Finance’i hiljutise tunnustuse üle pensionivaldkonnas, kus Nordea Pensions Estonia puhul toodi esile oskuslikku riskide juhtimist ja usaldusväärse tooteportfelliga investeerimismudelit, samuti meie kliendikeskset teenindust ja finantskirjaoskuse arendamist. Auhind peegeldab meie pea 10 aastast pühendumist ning järjepidevat tegutsemist pensionifondide vallas Eestis - soovime kindlasti samas suunas jätkata,“ kommenteeris Müller.

Nordea Grupi majandustulemused on leitavad siit

 

Nordea Eesti majandustulemused
Miljonit eurot Q217 Q117 Q416 Q316 Q216 Q2/Q1 Q2/Q2 H117 H116 17/16
Neto intressitulu 17,1 16,5 16,4 16,1 15,7 3% 8% 33,6 30,5 10%
Neto teenustasutulu 4,1 4,0 3,9 3,8 4,1 2% -1% 8,1 7,6 6%
Neto tulem õiglase väärtuse muutusest 1,8 1,4 1,8 3,3 2,1 27% -10% 3,3 3,9 -16%
Tulu kapitaliosalusest ja muud tulud 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 -40% -60% 0,2 0,3 -30%
Neto tegevustulud 23,1 22,1 22,2 23,3 22,1 4% 4% 45,2 42,4 7%
Kulud kokku -10,1 -8,9 -7,7 -7,6 -8,5 13% 19% -19,0 -15,6 22%
Netokasum enne laenukahjumeid 13,0 13,2 14,4 15,7 13,6 -2% -5% 26,2 26,8 -2%
Laenukahjumid -1,4 -1,9 -0,9 0,2 -6,9 -27% -80% -3,4 -15,1 -78%
Tegevuskasum 11,6 11,3 13,5 15,9 6,7 3% 73% 22,8 11,8 94%
Keskmised mahud, miljardit eurot:                    
Laenud äriklientidele 2,23 2,24 2,22 2,20 2,17 0% 3% 2,23 2,17 3%
Laenud kodumajapidamistele 1,29 1,27 1,26 1,22 1,19 2% 8% 1,29 1,19 8%
Keskmised laenumahud kokku 3,51 3,50 3,48 3,43 3,37 0% 4% 3,51 3,37 4%
Äriklientide hoiused 1,43 1,38 1,25 1,15 1,12 4% 28% 1,43 1,12 28%
Kodumajapidamiste hoiused 0,49 0,48 0,49 0,47 0,46 1% 5% 0,49 0,46 5%
Keskmised hoiusemahud kokku 1,91 1,86 1,74 1,62 1,58 3% 21% 1,91 1,58 21%