Käibekapitalilaen

Käibekapitalilaen on mugav võimalus ettevõtte käibekapitalivajaduse täiendavaks finantseerimiseks.
 
Käibekapitalilaen on mõeldud ettevõtetele, mis vajavad oma käibekapitalivajaduse täiendavat finantseerimist.

Laenu saab kasutada näiteks hooajaliste kaubavarude soetamiseks või lühiajalise investeeringu tegemiseks.
 
 • Minimaalne laenusumma on 6400 eurot, maksimaalne summa sõltub ettevõtte riskitasemest.
 • Laenu tagasimakse võib toimuda nii ühekordse sissemaksena kui ka osade kaupa.
 • Tagasimakse allikaks on jooksva majandustegevuse positiivne rahavoog või debitoorsete võlgnevuste laekumine.
 • Laenuperioodiks on üldjuhul kuni 1 aasta.

Käibekapitalilaenu saab taotleda kui:

 • Ettevõtjal ja ettevõtja ühelgi omanikul ei ole ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi.
 • Omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele.
 • Ettevõtja on võimeline võetavat laenukohustust teenindama.
 • Ettevõtja on usaldusväärne.
 • Tagatisteks on sobivad: hüpoteek kinnisvarale, deposiit, käendus, garantii.
 • Lisatagatiseks võivad olla ka teised seadusandlusega lubatud pandi vormid.
 • Täiendavat tagatist on võimalik taotleda MESilt või KredExilt.
 • Eelmiste majandusaastate auditeeritud (kui ettevõte on kohustatud auditeerima) finantsaruanded ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui kolm kuud.
 • Vajadusel palume esitada täiendavaid dokumente.
Hinnakiri
Lepingutasu 1 % laenusummast, min 175 €
Lepingu muutmise tasu 1 % laenusummast, min 175 €