Toimingud liisingu kestel

Liisingulepingut sõlmides tutvuge aegsasti arvete maksmise, vajalike volikirjade vormistamise ja liisingulepingu muutmise tingimustega Nii on liisinguperiood Teie jaoks mugavam.
 
 • Liisingumaksete tasumise muudab mugavaks Teie jaoks sobivaima arvete edastamise viisi valimine või otsekorralduslepingu sõlmimine.
 • Soovi korral teha muudatusi sõiduki kohta liiklusregistrisse kantud andmetes või kavandades sõitu välismaale, tutvuge vajalike volikirjade väljastamise tingimustega.
 • Liisingulepingu muutmine on Teie jaoks mugavam, kui olete tuttav lepingu muutmisega kaasnevate toimingute korraga.

Arved e- või tavaposti vahendusel

Liisinguarved saadame klientidele e-postiga. Soovi korral saame arved edastada  postiga. Saate oma eelistusest meile teada anda, kui märgite liisingutaotlusel endale sobivaima arvete edastuse viisi.

Kui soovite arve edastamise viisi muuta, teatage meile oma soovist kirja teel.

Alates 01.08.2014 rakendame vastavalt hinnakirjale paberarve väljastamise tasu.
Alates 01.08.2014 on paberarve väljastamine tasuline teenus. Sellest tulenevalt soovitame Teil tellida e-arved. Selleks on Teil järgmised võimalused:

 •  tellida arve E-arvete halduskeskkonna www.arved.ee vahendusel;
 • tellida arve Danske Bank´i, Krediidipanga, LHV, Nordea, DNB, SEB ja Swedbanki internetipankadesse;
 • tellida arve pdf dokumendina isiklikule e-posti aadressile saates meile vastava avalduse liising@luminor.ee  

Lisainfo saamiseks palume saata e-kiri liising@luminor.ee või helistada meie klienditoe telefonil 710 1300.

 

E-arve püsimakseleping

 • Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame sõlmida e-arve püsimakselepingu.
 • E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks vajalikud kontonumbrid leiate rekvisiitide leheküljelt.  
 • E-arve püsimakselepingu alusel liisingumakse tasumise ajaks saate valida päeva alates kuu 10. kuupäevast kuni sama kalendrikuu lõpuni.

Liisinguandja volikiri on vajalik, kui soovite teha muudatusi sõiduki kohta liiklusregistrisse kantud andmetes või muid toiminguid liiklusregistris.

 • Alates 01.07.2011 ei ole enam vaja väljastada volikirja sõiduki kasutusse andmiseks Eesti ja Euroopa Liidu siseselt.
 • Liisinguvõtja soovil väljastame sõiduki kasutamise volikirja isiku volitamiseks, kes ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • Väljapoole Euroopa Liitu sõitmisel on vajalik notariaalne sõiduki kasutamise volikiri juhul, kui  isik ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • SRÜ riikidesse sõites on volikiri kohustuslik ka siis, kui isiku nimi on sõiduki registreerimistunnistusel.
 • Volikirja väljastamiseks peab olema esitatud sõiduki kaskokindlustuspoliis ning antud poliis peab kehtima nendes välisriikides, kuhu soovitakse sõita.
 • Notariaalsete volikirjade taotlused palume esitada vähemalt 4 tööpäeva enne planeeritavat sõitu.
 • Volikirja väljastamise tasu on toodud hinnakirjas.
 • Volikirja taotlus sõiduks välismaalePDF
 • Kui soovite liisingulepingut pikendada või muuta lepingu tingimusi, palume Teil täita liisinglepingu muudatuse taotlus ja edastada see liising@luminor.ee.
 • Kui taotluse läbivaatamisel tekib meil täiendavaid küsimusi, siis võtame Teiega ühendust.
 • Liisinglepingu muudatuse vormistamise tasud esitame vastavalt hinnakirjale.
 • Liisinglepingu muudatuse taotlusPDF
 • Kui soovite liisinguperioodi lõpus sõidukit välja osta, palume Teil sellest teada anda kirjaliku taotluse teel. Kasutusrendi korral palume taotluse esitada vähemalt 1 kuu enne viimase liisingumakse tähtpäeva.
 • Kui sõiduki väljaostjaks on Teie asemel keegi teine, siis palume lisada taotlusele ka vastava era- või juriidilise isiku kontaktandmed (nimi, isikukood / reg. nr, aadress, telefon, e-post).
 • Kui Teie avaldus on laekunud, saadame Teile vara väljaostu arve.
 • Jooksvate arvete ja vara väljaostuhinna tasumise järel edastame Teile ja vara omandajale liisingulepingu lõpetamise dokumendid ning vara omandajale ka arve. Antud dokumentide alusel on võimalik registreerida sõiduk Eesti Maanteeameti Liiklusregistris vara omandaja nimele.
 • Vara väljaostu taotlusPDF

Kui Te ei soovi enam liisitud sõidukit kasutada, soovitame leida varale uue kasutaja ning liisinguleping lõpetada.

Kui liisingu ülevõtjaks on eraisik, siis palume esitada lisaks täidetud taotlusele

Kui liisingu ülevõtjaks on äriühing, siis palume esitada lisaks täidetud taotlusele

 • bilansi- ja kasumiaruande (mitte vanema kui 6 kuud)
 • lepingu allkirjastaja isikut tõendava dokumendi koopia (kui leping allkirjastatakse volituse alusel, siis ka volikirja)
 • Liisingutaotlus ettevõttelePDF
Liisingu hinnakiri
Tasuliik Käibemaks lisandub Tasu määr ja summa
Liisingulepingute sõlmimisega seotud tasud
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasu Ei 1% soetamishinnast, min. 200 €
Seadmete ja rasketehnika lepingu sõlmimise tasu Ei 0.35% soetamishinnast, min. 250 €
Sõlmitud liisingulepingute muudatustega seotud tasud
Liisingulepingu muudatuse vormistamine (lepingu liigi muudatus, liisingperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, täiendava sissemakse tasumine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, maksepuhkus ja muud muudatused) Ei

0.35% tasumata jääkmaksumuselt, min. 200 €

Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikus Ei 50 €; lepingu esimese kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osas Ei 50 €
Ujuva intressimääraga liisinglepingu baasintressi muutmine Ei 50 € (lepingu esemeks on sõiduauto, kaubik, mootorratas), 100 € (lepingu esemeks on muu vara)
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine, vara müük kõrgema hinnaga

Liisinglepingu lõpetamine Fikseerimata intressiga liisingleping

Ei

1.5% ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast, min. 200 €

Liisinglepingu lõpetamine Fikseeritud intressiga liisingleping

Ei 1.5% maksmata jääkmaksumuselt, min. 200 €, millele lisandub finantseerimise katkestamise tegelik kulu**

Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnaga

Ei 50 €
Muud teenused
Volikirja, lepingu koopia, kordusarve, arvelduste väljavõtte, tõendi, saldokinnituse ja muu lepinguga seotud dokumendi väljastamine kliendi soovil Jah 10 € (12 € KM-ga)

Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga)

 • tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris
 • kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris

 

 

Jah

 

 

 • 100 € (120 € KM-ga)
 • 150 € (180 € KM-ga)

Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamine

 Jah

25 € (30 € KM-ga)

Liisingulepingute lisatagatiste vabastamine Jah 100 € (120 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud (riigilõivud, notaritasud, vms)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumine Jah 25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas) Ei 30 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse teatise saatmise hüvitis Ei 5 €
Võlalepingu sõlmimine Ei 300 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine Ei 190 €
Liisinglepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamine Jah 200 € (240 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud
Paberarve väljastamise tasu Jah 0.58 € (0.70 € KM-ga)
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole Nordea Liisingu lepingu osapool Jah 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Nordea Liisingu nimele liisinguandja töötaja poolt Jah 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
** Finantseerimise katkestamise kulude arvestamisel lähtutakse baasintresside vahest (liisingulepingu baasintressi ja lepingu muudatuse ajal kehtivate baasintresside vahe), liisingulepingu jääkväärtusest ja järelejäänud perioodist. Tegemist on tegelike kuludega, mis tuleb liisingufirmal kanda kui fikseeritud intressiga liisinguleping ennetähtaegselt lõpetatakse.
 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Kasutatud sõidukid Vaadake pakkumisi

 

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..