Tööandjapension on võimalus nii tööandjale kui ka töötajale

Järgmise aasta plaanide tegemise aeg on käes. Milline on oodatav tulu, millised on kulud? Kui palju on töötajaid, keda on vaja värvata, kui palju tuleb tõsta palku? Mida uut pakume klientidele, mida töötajatele?

Kõiki neid mõtteid arutades on hea teada, mis on tööandjapension – mida pakub see lahendus tööandjale ja kuidas mõjutab töötajaid.

Alates 2012. aasta jaanuarist on ettevõtetel võimalik teha oma töötaja eest sissemakseid kolmanda samba vabatahtlikku kogumispensionifondi ilma tulumaksu maksmata. Niisiis on see ettevõttele soodsam kui palga maksmine või näiteks töötajate sportimisvõimaluste kompenseerimine.

Ettevõte võiks tööandjapensionile mõelda, kui ta

  • soovib suurendada ja tagada oma töötajate motivatsiooni;
  • soovib suurendada ja tagada töötajate lojaalsust;
  • soovib olla konkurentsivõimeline tööjõuturul;
  • soovib maksta vähem makse palgafondilt.

Kui need teemad ettevõttele korda lähevad, siis on põhjust tööandjapensioni kohta lisateavet hankida.

Töötaja vaatab aga tööandjapensionit teise pilguga. Töötajale on oluline, et

  • töö eest saadav kogutulu on suurem;
  • tööga on võimalik saavutada pikaajaline heaolu;
  • pensionisäästud kogunevad kiiremini;
  • maksed pensionifondi on töötaja enda käsutuses ja see on reaalne vara, mitte tulevikulubadus.

Seega on tööandjapension tähtis töösuhte mõlemale poolele – üks mõtleb ärile, teine isiklikule heaolule. Võidavad mõlemad.

Nordea hakkas oma töötajate eest kolmanda pensionisamba makseid maksma alates käesoleva aasta maikuust. Nüüdseks on selle lahenduse oma motivatsioonipaketi osaks valinud pea kolmandik töötajatest.

Vaata lisa veebiaadressilt www.nordea.ee/tooandjapension

September 2012