Kliendile kohandatud lahendused

Pakume Teile paindlikke võimalusi intressikaitseks lähtuvalt turuolukorrast. Nii võib näiteks üks kaitse vahetuda kokkulepitud aja pärast teise vastu vms.

Võimalused erinevateks vajadusteks

Lisaks intressiriski suurusele ja iseloomule mõjutavad intressikaitse valikut muuhulgas intressinägemus ja turuolukord.

Intressikaitsele võib vastavalt eeltoodule esitada erinevaid tingimusi, mis mõjutavad sel ajal makstavat intressi.

Lisaks sõlmitakse lepinguid, milles näiteks üks kaitse vahetub kokkulepitud aja pärast teise vastu.

Kliendile kohandatud lahenduste eelised ettevõttele

  • Kaitse võib sobitada intressiriskile sobivaks.
  • Kaitse korral võetakse arvesse turunägemust ja turuolukorda.
  • Kohandada võib kaitset, mille korral klient saab kaitse esimestel aastatel intressikuludelt hinnaalandust.

Tähelepanu tuleb pöörata järgnevale:

  • Risk sõltub teostatud lahendusest. Hea näide erinevate intressikaitselepingute üldistest riskidest leidub intressiswapi lepingus.

Tooted eeldavad meie kliendiks olemist ja tuletistehingute raamlepingu sõlmimist. Lisateabe saamiseks pöörduge meie spetsialistide poole. Panga kliendihaldurid on alati valmis Teid aitama.