Korduma kippuvad küsimused

ÜLDINFO/TAOTLEMINE

Millistele varadele pakume liisingut?

Kas liisingulepingu vormistamiseks peab olema meie panga klient?

Soovin teada kas ja millistel tingimustel oleks mul võimalik vara liisida?

Millised on minu võimalused juhul, kui minu enda sissetulek ei ole piisav liisingu taotlemiseks?

Mille alusel peaksin otsustama, kas valida kasutusrent või kapitalirent?

Millest koosneb intress?

Millisest kohast leiab täpsema liisingulepingu kohase Euribori info?

Millal ja kuidas muutub intress?

Soovin saada selgitust mõistetele „krediidi brutosumma“ ja „krediidi kulukuse määr“.

Millisel põhjusel ei väljasta Te Maksuameti jaoks tõendit liisingulepingu eest tasutud intresside kohta?

TOIMINGUD LIISINGUPERIOODI KESTEL

Kas ja kuidas on võimalik muuta liisingumakse maksetähtaega?

Kas ja kuidas on võimalik liisingumakset vähendada või suurendada liisingu kestel?

Kas ja kuidas on võimalik liisinguperioodi pikendada või vähendada liisingu kestel?

Kuidas on võimalik liisinguleping ennetähtaegselt lõpetada?

Kas ja kuidas on võimalik liisingulepingu üleandmine kolmandale isikule?

Kas ja kuidas on võimalik vara vahetamine liisingperioodi jooksul?

Kas ja kuidas on võimalik sõiduki tagastamine liisinguandjale liisinguperioodi kestel?

Kas liisingumakseid peab tasuma ka siis kui vara on müügis?

Mida teha, kui liisingumaksete tasumisega tekib probleeme?

Kas on võimalik vormistada maksepuhkust?

Mida peaksin teadma juhul, kui soovin liisitud varaga välismaale sõita?

Kuidas toimida juhul, kui vajan volikirja?

Mida peaksin teadma juhul, kui soovin muuta liisitud sõiduki välimust?

Mida peaksin teadma liisitud vara hooldusest?

Milliste kuludega pean arvestama juhul, kui olen liisingulepingu lõppemise tähtajaks ületanud sõiduki maksimaalse läbisõidukilometraaži?

KINDLUSTUS

Mida teha, kui liisitud varaga on toimunud kindlustusjuhtum?

Palun selgitust kapitalirendilepingu liisingumaksete arve sisu kohta.

Millisel põhjusel on liisingumaksete summa igakuiselt erinev?

Millise perioodi eest on regulaarse arve põhimakse ja intress?

Miks pole kapitalirendi regulaarsel arvel põhiosal käibemaksu?


TOIMINGUD MAATEEAMETI E-TEENINDUSES

Milliseid dokumente mul on vaja, et Maateeameti e-teeninduses toiminguid teha?

Kust ma saan lisainfot Maateeameti e-teeninduse kasutamise kohta?

Omanikuvahetuse vormistamine Maanteeameti e-teeninduses.

Kuidas ma saan teada sellest, et liisinguandja on algatanud Maateeameti e-teeninduses minu kasuks omanikuvahetuse toimingu?

Kui kiiresti pean ma Maateeameti e-teeninduses toimingu kinnitama kui liisinguandja on algatanud omanikuvahetuse minu kasuks?

Mis juhtub kui ma ei jõua 5 päeva jooksul toimingut Maateeameti e-teeninduses kinnitada?

Mida ma pean tegema kui soovin, et pärast lepingu lõpetamist vormistatakse vara kolmanda isiku nimele?

Kas eraisik saab ettevõtte nimel Maateeameti e-teeninduses omanikuvahetuse toimingu lõpuni viia?

Kuidas ma saan vara ümber vormistada kui mul puudub võimalus digiallkirjastamiseks?

Volikirjade vormistamine Maanteeameti e-teeninduses.

Kes saavad anda volitusi sõidukiga toimingute tegemiseks Maateeameti e-teeninduses?

Kas eraisik saab volituse alusel teha Maateeameti e-teeninduses toiminguid ettevõtte nimel?

Pakume Teile
erinevaid lahendusi uue sõiduki hankimiseks. Aitame Teid hea meelega kogu protsessi vältel.
On keskkonnasäästlikud ja tulevikkuvaatavad.
Elektriauto ostmiseks saate kasutada Kredexi toetust.
Pakume lahendusi
nii mootorrataste kui ka ATV-de soetamiseks.
Pakume Teile kindlustusteenuseid
IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel.
Tutvuge aegsasti arvete maksmise,
vajalike volikirjade vormistamise ja liisingulepingu muutmise tingimustega.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Kasutatud sõidukid Vaadake pakkumisi

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..