Laenake vastutustundlikult!

 

Liising on krediit täpselt samuti kui laen. Liisingu abiga saate küll hõlpsasti teha vajaliku ostu, kuid peate hoolikalt kaaluma, kas krediidi võtmine on Teie sissetulekuid ja teisi kohustusi arvestades mõistlik otsus. 

   

Liisingueseme kogu ostuhind tuleb Teil üldreeglina täielikult liisinguandjale tagastada. Tagasimaksetele ehk krediidi põhiosamaksetele lisanduvad intressid, liisingueseme kindlustamise ja korrashoiu kulud ning muud liisingueseme valdamise ja kasutamisega seotud väljaminekud. Juhul, kui peaksite maksete tasumisega mingil põhjusel viivitusse jääma, kuuluvad liisinguandjale hüvitamisele ka võla sissenõudmisega seotud kulud ja tasud. 

 

Enne liisingulepingu sõlmimist arvestage järgmisi nõuandeid:

  • Kaaluge ja veenduge, kas ja millises ulatuses vajate ostu rahastamist liisingu abil. Kuna iga liisingkrediidiga kaasneb kohustus tasuda nii põhiosamakseid, intresse kui ka kanda mitmeid liisinguesemega seotud kulusid (sh tasuda kasko- ja liikluskindlustuse makseid), tuleb teil tagada sissetuleku püsimine kogu liisingulepingu tähtaja kestel.
  • Mõelge läbi, kas Teie vajadustele vastab paremini kapitali- või kasutusrendi tüüpi liisinguleping. Kapitalirendi iseloomulikuks tunnuseks on see, et pärast kõigi liisingumaksete tasumist saate te liisingueseme endale, kasutusrendi korral tuleb aga lepingu lõppedes valida, kas ostate liisingueseme jääkväärtusele vastava hinnaga ise välja või leiate liisinguesemele muu ostja. 
  • Hinnake oma maksevõimet, võttes arvesse oma igakuiseid muid kohustusi (sh eluasemelaen ja muud võimalikud laenukohustused) ja kulutusi. Samuti hinnake püsivate sissetulekute vähenemise tõenäosust lähitulevikus ning selle võimalikku mõju liisingu- ja muude maksete tasumise võimekusele.
  • Et liisinguandja saaks hinnata Teie krediidivõimelisust ja pakkuda just Teie vajadustele vastavat finantseerimislahendust, esitage liisinguandjale üksnes täielikku ja tõest teavet oma sissetulekute ja kohustuste kohta. Ärge jätke liisinguandjale esitamata mis tahes teavet, mille osas tunnete, et see võib liisinguandjale Teie krediidivõimelisuse hindamise seisukohalt oluline olla.
  • Arvestage, et kui soovite liisingulepingut ennetähtaegselt lõpetada (näiteks juhul, kui te ei vaja enam liisingueset või kui teie sissetulek ei võimalda liisingumaksete tasumise jätkamist), tuleb Teil endal leida liisinguesemele ostja, kes tasub liisinguandjale liisingueseme jääkmaksumuse (s.o liisingueseme ostuhinna osa, mida Te ei ole veel liisinguandjale hüvitanud). Üksnes liisingueseme tagastamine liisinguandjale ei vabasta teid ühelgi juhul liisingueseme jääkmaksumuse ja muude liisingulepingu alusel võlgnetavate maksete tasumise kohustusest.

Liisingulepingu sõlmimisel arvestage järgmisi nõuandeid:

Tutvuge alati liisingulepingu tingimustega, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega ja liisinguandja veebilehel avaldatud informatsiooniga (sh liisinguandja hinnakirjaga). Liisingulepingute üldtingimused kasutusrenditüüpiPDF ja kapitalirenditüüpiPDF puhul. Liisingueseme kindlustusnõudedPDF ja hinnakiri. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe ja konkreetselt Teie liisingulepingule kohaldatavad tingimused saame Teile esitada pärast seda, kui oleme saanud ja läbi vaadanud Teie liisingutaotluse.

Tutvudes liisingulepingu tingimustega jälgige muu hulgas

  • krediidi kulukuse määra suurust ja krediidi brutosummat, 
  • liisingulepingu tähtaegse lõppemise ja ennetähtaegse lõpetamise tagajärgi ning sellega seotud kulusid,
  • liisingulepingu liisinguandjapoolse ülesütlemise aluseid ja tagajärgi, samuti nõudeid, mis liisingulepingu ülesütlemisel võivad liisinguandjal teie vastu tekkida (sh viivis, leppetrahv).

Arvestage, et liisinguandja ei vastuta liisingueseme puuduste eest ja liisingueseme kasutamise tõrgete või võimatuse korral tuleb Teil liisingumaksete tasumist jätkata. Liisingueseme puuduste korral tuleb Teil pöörduda otse liisingueseme müüja poole, kellel on Teie vastava pretensiooni põhjendatuse korral kohustus liisingueseme puudused kõrvaldada või liisinguese asendada. 

Kuna iga krediidilepingu sõlmimine on tähtis ja vastutusrikas otsus, siis võtke täiendavate küsimuste tekkimisel kindlasti ühendust liisinguandjaga, helistades liisinguandja klienditoe telefoni lühinumbril 7 101 300, kirjutades e-posti aadressile 1782@nordea.com või astudes läbi Nordea kontorist.

Pakume Teile
erinevaid lahendusi uue sõiduki hankimiseks. Aitame Teid hea meelega kogu protsessi vältel.
On keskkonnasäästlikud ja tulevikkuvaatavad.
Elektriauto ostmiseks saate kasutada Kredexi toetust.
Pakume lahendusi
nii mootorrataste kui ka ATV-de soetamiseks.
Pakume Teile kindlustusteenuseid
IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel.
Tutvuge aegsasti arvete maksmise,
vajalike volikirjade vormistamise ja liisingulepingu muutmise tingimustega.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Kasutatud sõidukid Vaadake pakkumisi

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..