Kuldklient

Kuldkliendina saate osa personaalsetest pakkumistest. Lisaks on Teie käsutuses meie nõustajad, kes on Teile partneriks olulistes pangandusküsimustes.

Meie kliendiprogrammis saate osaleda nii üksikisikuna kui ka koos pereliikmetega st perena*. Perena osalemise korral kehtivad kuldkliendiks saamise tingimused ühtsena kogu perele. Koos on lihtsam tingimusi täita!

Kuldkliendiks saate, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

 • regulaarne laekumine arvelduskontole kolme järjestikuse kuu jooksul on vähemalt 1000€/kuus**;
 • säästmis- ja investeerimistoodete kogusumma ületab 5000€;
 • kasutate vähemalt viit meie panga-, liisingu-, pensioni- ja/või kindlustustoodet.

Nimetatud tingimused peavad olema täidetud kahe järjestikuse kuu jooksul. Kuldkliendi tasemele üleviimine toimub seejärel automaatselt.

*Perena kliendiprogrammis osalemiseks palume täisealistel pereliikmetel esitada pangale ühine kirjalik avaldus.

**Regulaarsete laekumistena ei käsitleta:

 • kliendi enda kontolt laekuvat raha ega pere teise liikme kontolt laekuvat raha;
 • hoiuse tähtaja möödumisel laekunud hoiuse summat ja selle intresse;
 • realiseeritud investeerimisfondide osakute/indeksvõlakirjade eest laekunud raha;
 • kontole nõudmiseni hoiustamise eest laekuvaid intresse;
 • panga poolt kliendile välja makstud krediiti.

Kliendiprogrammis lähtutakse säästmis- ja investeerimistoodete kogumahu kindlaksmääramisel:

 • arvelduskonto keskmisest kuusaldost
 • investeerimiskonto keskmisest kuusaldost
 • tähtajalise hoiuse, kogumishoiuse ja lastehoiuse keskmisest kuusaldost
 • reservhoiuse keskmisest kuusaldost
 • investeerimisfondide osakute väärtusest nende turuhinnas kuu lõpu seisuga
 • Luminori III samba pensionifondi osakute puhasväärtusest kuu lõpu seisuga
 • üksikinstrumentide (aktsiad, investeerimisfondid) väärtusest kuu lõpu seisuga
 • indeksvõlakirjade kuulõpu saldost

Toodetena lähevad kliendiprogrammis kliendigrupi taseme hindamisel arvesse:

Igapäevapanganduse valdkonnas:

 • Interneti- ja/või telefonipank
 • Deebetkaart
 • Krediitkaart
 • Püsikorraldus
 • E-arve püsimakse teenus

Säästmise, investeerimise ja pensioni valdkonnas:

 • Tähtajaline hoius
 • Kogumishoius
 • Lastehoius
 • Reservhoius
 • Investeerimisfondide osakud
 • Indeksvõlakirjad
 • Luminor Pensions Estonia III samba pensionifondi osakud
 • Üksikinstrumendid (aktsiad, investeerimisfondi osakud)

Laenu ja liisingu valdkonnas:

 • Eluasemelaen
 • Reservlaen
 • Remondilaen
 • Ideelaen
 • Tarbimislaen
 • Hariduslaen
 • Riiklikult tagatud õppelaen
 • Arvelduskrediit
 • Nordea Finance Estonia autoliising

Kindlustuse valdkonnas:

 • Kodukindlustus
 • Laenukindlustus

Teie käsutuses on meie nõustajad, kes on Teie partneriks olulistes pangandusküsimustes

Nõustaja arvestab Teie vajadustega ning tema vahendusel on Teie käsutuses kogu panga kompetentsid ja asjatundlikkus.

Leppides nõustajaga kokku kohtumise, saate läbi arutada Teie jaoks olulisimad finantsküsimused ning leida Teile sobivaimad lahendused oma finantseesmärkide elluviimiseks.

Panganõustaja veebi vahendusel

Asjatundlikku nõustamist rahaasjades saame pakkuda Teile sobival ajal ka ilma pangakontorit külastamata. Loe lisa veebikohtumise kohta.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Kuidas toimub nõustamine? Lugege lähemalt..

Täna heidame pilgu ühele toimunud nõustamisele

Lugege lähemalt..

Finantsotsused tuleb teha targalt ja läbimõeldult

Lugege lähemalt..