Fondiportfellid

Pikaajaliste finantseesmärkide saavutamisele aitab kaasa raha paigutamine läbi investeerimise, sest:

 • Ajalooline kogemus näitab, et pikas perspektiivis suureneb oluliselt positiivse tootluse tõenäosus. Iga investeeringu väärtus võib ajas nii tõusta kui langeda, aga pikaajaliselt investeerides hoolitsete selle eest, et aeg töötaks teie kasuks.
 • Pikaajaline investeerimine pakub paremat kaitset inflatsiooni eest;
 • Nii loote võimaluse oma jõukuse kasvatamiseks.

Korraliku tulemuse saavutamiseks tuleb koostada just teile sobiv, hajutatud investeerimisportfell.

Seda teemegi meie oma pangas. Vaadake, kuidas aeg suurendab võidu võimalust.


Investeering fondiportfelli sobib inimesele ainult juhul, kui see vastab tema riskihindamise küsimustiku MiFID abil välja selgitatud riskiprofiilile. Investeerimisnõustamisel hinnatakse Teie riskitaluvust ja leitakse Teie jaoks sobiv investeerimisprofiil, mis vastab Teie investeerimiseesmärkidele, riskitaluvusele, tuluootusele ning finantsivõimekusele.

Pakume kahte hajutatud fondiportfelli lahendust kliendile sobiva varade jaotusega - mudelportfell ja lihtsustatud mudelportfell.

Mudelportfell pakub tänu suuremale investeeringule paremat varade hajutatust - investeering alates 5000 €.







Investeering fondiportfelli sobib inimesele ainult juhul, kui see vastab tema riskihindamise küsimustiku MiFID abil välja selgitatud riskiprofiilile. Investeerimisnõustamisel hinnatakse Teie riskitaluvust ja leitakse Teie jaoks sobiv investeerimisprofiil, mis vastab Teie investeerimiseesmärkidele, riskitaluvusele, tuluootusele ning finantsivõimekusele.

Pakume kahte hajutatud fondiportfelli lahendust kliendile sobiva varade jaotusega - mudelportfell ja lihtsustatud mudelportfell.

Lihtsustatud mudelportfell pakub head võimalust optimaalse fondiportfelli koostamisega alustamiseks või regulaarsete investeeringute lisamiseks olemasolevasse portfelli - investeering 50 € kuni 5000 €.







Allpool näete investeerimisfondide tavahinnakirja, mis kohaldub ka mudelportfellide raames tehtavatele tehingutele.
Mudelportfelli tehingute kulu kujuneb valitud fondiportfelli strateegias sisalduvate aktsia- ja võlakirjafondide osakaalust, hinnakirja kohaldatakse igale üksikule tehingule eraldi.

INVESTEERINGUD
Väärtpaberikonto
Väärtpaberikonto avamine Tasuta

EVK väärtpaberikonto avamine

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 4 €
 • 23 €
EVK väärtpaberikonto avamine pensionifondide ostuks Tasuta
Väärtpaberikonto sulgemine Tasuta
Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu 1

EVK väärtpaberikonto haldustasu, millel ei ole väärtpabereid

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 0.60 €
 • 8 €
EVK väärtpaberikonto erakliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 10 000 euro
 • üle 10 000 euro, kuid mitte üle 100 000 euro
 • üle 100 000 euro

 

 • 0.60 €
 • 1.50 €
 • 3.50 €
EVK väärtpaberikonto ärikliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 3 000 000 euro
 • üle 3 000 000 euro

 

 • 0,0025 %, min 8 €
 • 80 € + 0,001 % summast, mis ületab 3 000 000 €

Väärtpaberikonto, millel hoitakse

 • Investeerimisfondide osakuid või indeksvõlakirju
 • Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Euroclear (võlainstrumendid), Hispaania, Hongkong, Itaalia, Jaapan, Kanada, Madalmaad, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Singapur, Soome, Šveits, Taani, Ühendkuningriik, USA)
 • Muude turgude globaalsed väärtpaberid

 

 • Tasuta
 • 0.01% väärtpaberi väärtusest 2, min 1.60 €
 • Kokkuleppel
Tehingud fondiosakutega
Nordea Investment Funds S.A. valitsetavad fondid

Aktsiafondid, segafondid ja fondifondid

 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel

 

 • 1%, min. 1 €
 • 1%, min. 1 €
 • 1%

Võlakirjafondid

 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel

 

 • 0.50%, min. 1 €
 • 0.50% , min. 1 €
 • 0.50%
Reserv- ehk rahaturufondid
 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel
 • 0.30%, min. 1 €
 • 0.30%, min. 1 €
 • 0.30%
Vahetustehing sama fondi allfondide vahel3 3.20 €
Nordea Funds Ltd. valitsetavad fondid
Aktsiafondid

Müük

1%

Võlakirjafondid

Müük

0.50%

East Capital fondid 3
Osakute müük 3.20 €
Indeksvõlakirjad
Märkimine esmaturul Tasuta
Ost järelturul 3%
Müük Tasuta
Igakuine hooldustasu Tasuta
Tehing määratud vastaspoolega 6 €
VÄÄRTPABERITEGA KAUPLEMINE
Aktsiatehingud 5
Eesti 0.20% min 3.20 €
Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Holland, Norra, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA 0.20% min 20 €
EVK aktsiate märkimine Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Poola 0.30% min 30 €
Singapur 0.50% min 50 €
Teised turud Kokkuleppel
Võlakirjatehingud
Võlakirjade märkimine 5 0.10% min 20 €
EVK võlakirjade märkimine 5 Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Võlakirjatehingud järelturul 5

Kohalik turg: 0.10% min 40 €
Euroturu võlakirjad: 0.30% min 40 €
Muud võlakirjad: vastavalt lepingule, kuid mitte rohkem kui  2%, min 40 €

Muud väärtpaberitehingud
Pangasisene väärtpaberiülekanne 6 €

EVK väärtpaberid

 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel
 • DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne

 

 • 4.50 €
 • 18 €
 • 3.20 €

Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu meie pangas

 • Euroclear (fikseeritud tulu), Austria, Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Šveits, Suurbritannia, USA
 • Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan
 • Teised riigid

 

 • 40 €
 • 70 €
 • Kokkuleppel
Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus)
 • Teise kontohalduri juurde
 • Teise kontohalduri juurest meie panka

 

 • 15 €
 • Tasuta
Tühistamine/parandamine 4 Vastava tehingu teenustasu
VÄLJAVÕTTED (3)

Perioodiline EVK väärtpaberikonto väljavõte

 • Kalendriaasta kohta
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga

 

 • Tasuta
 • 3 €
 • 6.50 €
 • 0.30 €
EVK väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga 3 €
Väärtpaberikonto väljavõte kliendi soovil:
 • Pangakontorist
 • Internetipangast (ei ole digiallkirjastatud)
 • Internetipangast (digiallkirjastatud)
 • E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)
 • Postiga Eestisse ja välismaale

 

Tasuta
Tasuta
5 €
5 €
5 €

MUUD VÄÄRTPABERITEGA SEOTUD TEENUSED

Pandi registreerimine EVK-s

10 €
Tehing EVK-s panditud väärtpaberiga 15 €
Finantstagatise registreerimine EVKs 35 €
Muud väärtpaberitega seotud teenused Kokkuleppel
1 Väärtpaberikonto  hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.
2 Väärtpaberite väärtus leitakse kalendrikuu lõpu seisuga. Börsil noteeritud aktsiate puhul lähtutakse kuu viimase börsipäeva sulgemishinnast, muude väärtpaberite puhul nende nimiväärtusest ning investeerimisfondi osakute puhul puhasväärtusest.
3 Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.
4 Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.
5 Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.
Investeerimisportfelli väärtus võib kasvada või kahaneda sõltuvalt arengutest maailma finantsturgudel, mida mõjutab hulk riskifaktoreid. Investor võib kaotada osaliselt või täielikult investeeritud kapitali.
Tegemist ei ole pakkumisega vaid meie soovitusega tulla investeerimisnõustamisele.
Otsus investeerida tehke koos kogenud nõustajaga. Enne lepingu sõlmimist tutvuge alati vastava toote tingimustega. Tutvuge fondide prospektidega.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa?
Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa? Selline küsimus tekib paljudel väikeinvestoritel kohe, kui turul tekib langus. Lugege lähemalt...

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine jõukate privileeg, vaid elementaarne osa iga inimese rahaasjade planeerimisest. Lugege edasi...

Targa naise viis rahaharjumust

Ajaloolistel põhjustel on mehed paremad majandajad ja edukamad investorid. Naised ei suuda säästa nii palju kui kainelt ja kaalutlevalt mõtlevad mehed. Kas tõesti? 

Lugege lähemalt ...

Kui palju teab tavainimene üldse investeerimisest?

“Inimesed võiksid olla oma rahale paremad peremehed." ütleb Nordea säästmis- ja investeerimistoodete üksuse juht Ege Metsandi.

Lugege intervjuud ...

Kes võidavad aktiivselt juhitud fondidest?

Kas valida pankade poolt pakutud aktiivselt juhitud fonde või investeerida otse indeksit jälgivatesse börsil kaubeldavatesse fondidesse?

Lugege lähemalt ...