Majanduskasv ja riigi korras rahaasjad aitavad investorit.

Eesti majanduse heaolu sõltub pidevast investeerimisest konkurentsivõimesse ja ekspordipotentsiaali. Investeeringute kasvu eeldus on omakorda madal riigirisk ehk jätkusuutlik majandus- ja rahanduspoliitika.

Sellele eeldusele lisandub tugev usaldusväärne finantssektor, mis suudab finantseerida ennast rahvusvahelistel deposiidi- ja võlakirjaturgudel. Ehk siis ettevõtete finantseerimise hind ja arenguks vajaliku kapitali kättesaadavus sõltub väga suurel määral riigirahanduse- ja finantssektori finantsstabiilsusest. Head tingimused ettevõtete ja tööjõu arenguks ongi suures osas majanduse kasvu pakt.

Ligipääs rahale. Kui kriisi kõrghetkel, novembris 2008, ületas Eesti ettevõtetele antud uute EUR-laenude intress 7%, siis nüüd on see üle kahe korra väiksem. Toona alanes laenujääk, nüüd kasvab. Lisaks ületab ettevõtete ca 7%ne kasumite kasv finantseerimise kulu, seega saab investeeringuid rahastada ka suures osas kasumist.

Ka ettevõtete ligipääs muudele turupõhistele finantseerimise allikatele, nagu võlakirja-, aktsiaturgudele, välislaenudele jne, on seotud eeltoodud makromajanduse stabiilsusega ja projektide elujõulisusega. Ettevõtete aktiivsus investeerida kasvas 2010. aasta kolmandast kvartalist ekspordi ja kogukasumi jõulisemale kasvule pöördudes. Praegu investeerivad ettevõtted majandusse peaaegu et kogu oma aasta kogukasumi, mis on tugev näitaja.  Võib väita, et finantseerimise hind on Eestis endiselt ajalooliselt ja rahvusvahelises võrdluses soodne. Eeskätt tuleks investeerida ekspordipotentsiaali. Uut kasvu toetavad rekordmadalad intressid nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Samas buumiaegsed, kohati liialt lõdvad laenutingimused (sh liialt madalad marginaalid) ei tule tagasi ning pangad on õppinud ka oma vigadest. Mitmes Euroopa riigis on probleeme paraku laenu liialt piiratud pakkumisega (eeskätt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete segmendis, kellel puuduvad kasvu finantseerimiseks alternatiivid).  Eraisikuile, kes tahavad soetada uut kodu, jäävad Eesti laenuintressid madalate baasintresside tõttu ca 2,6% tasemele, mis jääb alla nii inflatsioonile (3,7%) kui ka brutopalga aastakasvule (5%), võimaldades valikut, kas investeerida või mitte. Pikemate laenude puhul tuleb arvestada baasintresside tõusu riskiga.

Raha idee. Aeg on investeeringuteks alati küps, kui omatakse ressursse, võimalusi ja ideid. Praeguste madalate intresside ja kasvavate sissetulekute puhul on olemas kasvavatele ettevõtetele lisaargument, miks investeerida. Kui on olemas läbimõeldud soov, vettpidav projekt ja tugev omakapital, ei tohiks idee realiseerumine jääda enam finantseerimise taha.

Tõnu Palm
Nordea Eesti peaanalüütik

Aprill 2013

Artikkel on ilmunud ajalehes Äripäev

Investeerimine ei ole vaid rikastele! Isegi väikeste summade regulaarne investeerimine võib pikas perspektiivis tekitada märkimisväärse investeerimisportfelli. Alustades varakult saad liitintressist suuremat kasu, sest väikesed regulaarsed investeeringud kasvavad aja jooksul märkimisväärseteks summadeks.

 

*Graafik näitab teoreetilist portfelli väärtust iga investeerimisperioodi lõpus, kui portfell kasvab 6%-se aastatootlusega, mis on konstantne kogu perioodi jooksul. Tegelik investeeringute tootlus on muutuv ning võib olla nii negatiivne kui positiivne.

Pikaajaliste finantseesmärkide saavutamisele aitab kaasa raha paigutamine läbi investeerimise, sest:

  • Ajalooline kogemus näitab, et pikas perspektiivis suureneb oluliselt positiivse tootluse tõenäosus. Iga investeeringu väärtus võib ajas nii tõusta kui langeda, aga pikaajaliselt investeerides hoolitsete selle eest, et aeg töötaks teie kasuks.
  • Pikaajaline investeerimine pakub paremat kaitset inflatsiooni eest;
  • Nii loote võimaluse oma jõukuse kasvatamiseks.

Korraliku tulemuse saavutamiseks tuleb koostada just teile sobiv, hajutatud investeerimisportfell.
Seda teemegi meie oma pangas. Vaadake, kuidas aeg suurendab võidu võimalust.

Loe lähemalt

Indeksvõlakirjad ehk struktureeritud võlakirjad on hea viis saada osa aktsiaturu tootlusest, kuna üldjuhul omavad struktureeritud võlakirjad nimiväärtuse kaitset. Nimiväärtuse kaitse võlakirja lunastamistähtpäeval võimaldab Teil teenida tulu ilma põhikapitali kaotuse riskita.

  • Indeksvõlakirjad ehk struktureeritud võlakirjad pakuvad Teile alternatiivi otseinvesteeringutele aktsiatesse ja aktsiafondidesse.
  • Indeksvõlakirjad on üldjuhul nimiväärtuse kaitsega kui võlakirja hoitakse lunastamistähtajani. See tähendab aktsiaturgude tootlusega võrreldavat tulu ilma põhikapitali kaotuse riskita.
  • Võlakirjade hoidmisega ei kaasne täiendavaid haldus- ega kontohooldustasusid.

Loe lähemalt

Hajutatud fondiportfelli lahendus tagab Teile kui investorile
tasakaalustatud varade jaotuse, lähtudes tema isiklikust riskitaluvusest.
Nimiväärtuse kaitsega indeksvõlakirjadega loote endale võimaluse
teenida aktsiaturuga võrreldavat tulu ilma investeeritud põhikapitali kaotuse riskita.
Haldame erinevatesse piirkondadesse ja varaklassidesse investeerivaid fonde üle maailma.
Teie raha paigutamisel lähtutakse riskide hajutamise põhimõttest.
Kui olete otsustanud paigutada oma raha
väärtpaberitesse, tuleb Teil esmalt avada väärtpaberikonto.
kasutamine võimaldab Teil
finantsvaralt saadud tulu maksustamist soovi korral edasi lükata.
Investeerimisotsuste tegemisel
tutvuge alati tugimaterjalidega ja pidage vajadusel nõu asjatundliku pangatöötajaga.
Hajutatud fondiportfelli lahendus tagab Teile kui investorile
tasakaalustatud varade jaotuse, lähtudes tema isiklikust riskitaluvusest.
Nimiväärtuse kaitsega indeksvõlakirjadega loote endale võimaluse
teenida aktsiaturuga võrreldavat tulu ilma investeeritud põhikapitali kaotuse riskita.
Haldame erinevatesse piirkondadesse ja varaklassidesse investeerivaid fonde üle maailma.
Teie raha paigutamisel lähtutakse riskide hajutamise põhimõttest.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa?
Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa? Selline küsimus tekib paljudel väikeinvestoritel kohe, kui turul tekib langus. Lugege lähemalt...

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine jõukate privileeg, vaid elementaarne osa iga inimese rahaasjade planeerimisest. Lugege edasi...

Targa naise viis rahaharjumust

Ajaloolistel põhjustel on mehed paremad majandajad ja edukamad investorid. Naised ei suuda säästa nii palju kui kainelt ja kaalutlevalt mõtlevad mehed. Kas tõesti? 

Lugege lähemalt ...

Kui palju teab tavainimene üldse investeerimisest?

“Inimesed võiksid olla oma rahale paremad peremehed." ütleb Nordea säästmis- ja investeerimistoodete üksuse juht Ege Metsandi.

Lugege intervjuud ...

Kes võidavad aktiivselt juhitud fondidest?

Kas valida pankade poolt pakutud aktiivselt juhitud fonde või investeerida otse indeksit jälgivatesse börsil kaubeldavatesse fondidesse?

Lugege lähemalt ...