Luminori pensionifondid

 
 
Pensionifonde juhitakse aktiivselt, valides igapäevaselt parimaid võimalusi pensionikogujate vara kasvatamiseks ja riskide juhtimiseks. Me ei rakenda majandusharu ega regioonipõhist lähenemist -  fondide vara investeeritakse vastavalt sellele, kus nähakse parimaid võimalusi.  
 
Pensionifondide senine edu tugineb neljal põhimõttel, mida igapäevaselt järgime:
Likviidsus Fondifondi põhimõte

Kõik pensionifondide varad peavad olema turul kaubeldavad, et hinnata nende hetkeväärtust, väärtuse muutust ja osakaalu fondi investeeringute hulgas. Halbadest investeeringutest peab olema võimalik kiirelt loobuda.

Keegi ei saa pidada end maailma parimaks spetsialistiks igas varaklassis igas maailmajaos ja igal ajal. Kui tahta parimat, siis on hea kasutada parimate fondijuhtide oskusteavet ja kogemust üle maailma.

 Kulude juhtimine Riskide hajutamine

Investeerimise juures on alati oluline kulu, sest see omab otsest mõju klientide pensionivarade kasvule. Tänane finantsturg pakub palju soodsaid ja kuluefektiivseid instrumente, nagu näiteks kaubeldavad indeksaktsiad. Kui pank otsustab teha investeeringu pensionifondi varaga, kaalutakse alati hoolikalt, kas valida kuluefektiivne indeks, mis peegeldab turu liikumist, või mõni aktiivselt juhitud investeerimisfond, mille juht suudab ehk indeksit lüüa. Tähtis on adekvaatne tulu ja kulu vahekord.

Hajutades investeeringuid erinevate varaklasside, piirkondade, majandusharude ning ettevõtete vahel ning tehes paigutusi erinevatel aegadel, saame viia ühe otsuse mõju kogu fondile võimalikult väikeseks. See tagab meile stabiilsuse ning võimaldab olla avatud positiivsetele arengutele mitmes erinevas piirkonnas ja valdkonnas.

 

Jälgides neid lihtsaid põhimõtteid, pakume hästitoimivad ning väga konkurentsivõimelisi pensionifonde.

On mitmeid põhjuseid, miks koguda pensioni just meie pangas.

 • Meie pank on tugeva põhjamaise pärandiga kohalik Balti pank. Kasutame pensionivara investeerimisel meie pikaajalist kogemust, et pakkuda ühtviisi kõrgeid standardeid kõikidele klientidele.
 • Suhtleme klientidega ausalt ja lihtsalt. Pensionifondide toimimise alused on loogilised, et oleks selge ja arusaadav, kuhu ja kuidas paigutavad fondid klientide vara. Fondide läbipaistvuse tagab avalik aruandlus.
 • Meie pensionifondidel on laitmatu renomee. Kliendid ei pea häbenema ega oma pensionifondi valikut kahetsema, sest oleme suutnud klientide ootused täita.
 • Tulemused räägivad enda eest. Heade tulemuste tõttu oleme võitnud järjest rohkemate klientide usalduse. See on erakordselt meeldiv tagasiside.

Pensionifond A Pluss on meie kõige agressiivsem II samba fond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 20 aasta pikk ja kes taluvad hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.

A Pluss investeerib maksimaalselt 75% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et  tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.

Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.

 

Pensionifond A on kõige populaarsem meie II samba fond. See ei ole meie kõige agressiivsema strateegiaga fond, kuid on siiski keskmisest kõrgema riskiklassiga. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 10 aasta pikk ja kes taluvad hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et saavutada pikemas perspektiivis hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata mõnevõrra kõrgem varade tootlus.

Pensionifond A investeerib maksimaalselt 50% fondi varadest  aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.

Pensionifond B on keskmisest madalama riskiga pensionifond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 3 aasta pikk ja kes soovivad kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.

Pensionifond B investeerib maksimaalselt 25% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Fondi eesmärk on saavutada stabiilne tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni, tasakaalustades erinevate turgude riske ja kõikumisi. Fond sobib pikaajaliseks või keskmise perioodiga kogumiseks.

Pensionifond C on kõige madalama riskiga pensionifond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on alla 3 aasta pikk ja kes soovivad pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.

Pensionifond C investeerib vaid kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest.  Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.

Fondi eesmärk on tagada investeeritud varade väärtuse püsimine ning stabiilsus. Fond sobib kindlasti kõigile, kes soovivad oma pensionivara tagasilöökide eest kaitsta.

Meie III samba fondid on erilised. Meil on unikaalne ja soodne mahtudest sõltuv osaku väljalasketasude süsteem. Kui kogunenud summa ületab 2000 euro piiri, on sellele järgnevast kalendriaastast väljalasketasu vaid 0,5%. Alates 10 000 eurost  väljalasketasu enam ei ole.

 • Täiendava kogumispensioni fond on soodsaim pikaajaline säästmisviis, mis on väga paindlikult kohandatav individuaalsete võimalustele ja vajadustele.
 • Ka juhul, kui Te ei kasuta seda tulevikus igakuise riikliku pensioni lisana, saate kasutada kogunenud raha oma elukvaliteedi tõstmiseks. III samba pensionifondist on võimalik raha välja võtta jooksvalt, kuid kui olete saanud 55. aasta vanuseks ja olete olnud III samba investor vähemalt 5 aastat, kehtivad III samba väljamaksetele täiendavad maksusoodustused.
 • Pensioni kolmas sammas on kõige mõistlikum pikaajaline viis raha kogumiseks, sest riik tagastab sissemaksetelt 20% tulumaksu – summalt, mis ulatub kuni 15%ni aastasest brutosissetulekust (maksimaalselt 6 000 eurot).
  Näiteks, kogudes aasta jooksul fondi 100 eurot kuus, saate juba järgmisel kevadel riigilt 240 eurot tagasi.

 

Pensionifond Aktsiad 100 on kõige agressiivsem vabatahtlik pensionifond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 10 aasta pikk ja kes taluvad hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.

Aktsiad 100 võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et  tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.

Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.

Intress Pluss on keskmisest madalama riskiga pensionifond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 3 aasta pikk ja kes soovivad kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.

Intress Pluss investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või  hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Fondi eesmärk on saavutada stabiilne tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni, tasakaalustades erinevate turgude riske ja kõikumisi. Fond sobib pikaajaliseks või keskmise perioodiga kogumiseks.

 
 
  Osakute väljalasketasu Valitsemistasu Osakute tagasivõtmistasu
Pensionifond A Pluss 0% 1,56% aastas 0%
Pensionifond A 0% 1,47% aastas 0%
Pensionifond B 0% 1,37% aastas 0%
Pensionifond C 0% 0,75% aastas 0%

 

Valitsemistasu arvestatakse igapäevaselt fondi varade väärtusest maha.

  Osakute välja - laske -
tasu
Valitsemis -
tasu
Osakute tagasi - võtmis -
tasu
Depootasu*
Pensionifond Intress Pluss 1% 1,2% aastas 1% Depootasu määr on: kuni 0,13% aastas Fondi varade viimasest puhasväärtusest.
Pensionifond Aktsiad 100 1% 1,5% aastas 1% Depootasu määr on: kuni 0,13% aastas Fondi varade viimasest puhasväärtusest.
 

Meil on unikaalne III samba fondide osakute väljalasketasu (sisenemistasu), mis oleneb makse suurusest ja kogunenud vara hulgast.
 • Tavaline väljalasketasu 1%
 • Kui kliendil on fondis vara vähemalt 2 000 € väärtuses, siis on järgnevast kalendriaastat uute osakute väljalasketasu poole madalam ehk 0,5%
 • Kui kliendil on fondis vara vähemalt 10 000 € väärtuses, siis järgnevast kalendriaastat uute osakute väljalasketasu pole ehk tasu on 0%
 • Kui sissemakse on 10 000 € või rohkem, siis väljalasketasu pole ehk tasu on 0%
Valitsemistasu arvestatakse igapäevaselt fondi varade väärtusest maha. Seeläbi on võimalik muuta tasuarvestus efektiivseks ning vähendada fondi varade väärtuse kunstlikku kõikumist.

Ühe pensionifondi vahetamine teise meie pensionifondi vastu on tasuta ning osakute tagasivõtmistasu ja väljalasketasu ei rakendata.

Otseste fondi kulude kõrval tuleb arvestada ka väärtpaberikonto tasudega, millele fondiosakuid ostetakse ning märkimiskorralduse maksumusega. Nende tasude kohta leiab täpsemat infot hinnakirjast.

* Lisaks tuleb arvestada, et III pensionisamba fondide arvelt tasutakse ka depootasu tabelis toodud mahus. Depootasule lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras. Depootasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ja makstakse Depositooriumile Depositooriumi poolt esitatud arve alusel eelmises kuus osutatud teenuste eest.
PENSIONIFONDID (panga hinnakiri)
III samba pensionifond 1
Osakute ostmine Pangasisese ülekande tasu
Osakute ostmine püsimaksekorralduse alusel Püsikorralduse teenustasu
Osakute müük 3.20 €
Osakute vahetamine Tasuta
Osakute ületoomine teisest pangast Tasuta
II samba pensionifondid ehk kohustuslik kogumispension 1

Sissemaksed

 • Valikuavaldus
 • Pensionifondi osakute vahetamise avaldus
 • Päringutasu pangakontoris

 

 • Tasuta
 • Tasuta
 • 1 € / lk

Pensionikonto väljavõte

 • e-postiga
 • posti teel

 

 • Tasuta
 • 3 €

Pärimine

 • Avaldus päritud pensionifondi osakute tagasivõtmiseks
 • Avaldus päritud pensionifondi osakute kandmiseks pärija pensionikontole

 

 • 22 €
 • 6 €

Väljamaksed

 • Ühekordse väljamakse avaldus
 • Fondipensioni avaldus
 • Fondipensioni muutmise avaldus

 

 • 3 €
 • 5 €
 • 5 €

1 Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.

Tehingud väärtpaberitega
Väärtpaberikonto
Väärtpaberikonto avamine Tasuta

EVK väärtpaberikonto avamine

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 4 €
 • 23 €
EVK väärtpaberikonto avamine pensionifondide ostuks Tasuta
Väärtpaberikonto sulgemine Tasuta
Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu 1

EVK väärtpaberikonto haldustasu, millel ei ole väärtpabereid

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 0,60 €
 • 8 €
EVK väärtpaberikonto erakliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 10 000 euro
 • üle 10 000 euro, kuid mitte üle 100 000 euro
 • üle 100 000 euro

 

 • 0,60 €
 • 1,50 €
 • 3,50 €
EVK väärtpaberikonto ärikliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 3 000 000 euro
 • üle 3 000 000 euro
 • 0,0025 %, min 8 €
 • 80 € + 0,001 % summast, mis ületab 3 000 000 €

Väärtpaberikonto, millel hoitakse

 • Investeerimisfondide osakuid või indeksvõlakirju
 • Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Euroclear (võlainstrumendid), Hispaania, Hongkong, Itaalia, Jaapan, Kanada, Madalmaad, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Singapur, Soome, Šveits, Taani, Ühendkuningriik, USA)
 • Muude turgude globaalsed väärtpaberid

 

 • Tasuta
 • 0.01% väärtpaberi väärtusest 2, min 1.60 €
 • Kokkuleppel
Väärtpaberitega kauplemine
Aktsiatehingud 5
Eesti 0.20% min 3.20 €
Austria, Hispaania, Itaalia, Kanada, Leedu, Läti, Madalmaad, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Ühendkuningriik 0.20% min 20 €
EVK aktsiate märkimine 3.20 €
Teised turud Kokkuleppel
Võlakirjatehingud
Indeksvõlakirjad Tasuta
Võlakirjade märkimine 5 0.10% min 20 €
EVK võlakirjade märkimine 5 3.20 €
Võlakirjatehingud järelturul 5 20 €
Muud väärtpaberitehingud
Pangasisene väärtpaberiülekanne 6 €
EVK väärtpaberid
 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel
 • DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne
 
 • 4,50 €
 • 18 €
 • 3,20 €
Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu meie pangas 
 • EL riigid, Kanada, Norra, Šveits
 • Austraalia, Hongkong, Jaapan, Singapur
 • Muud riigid


 

 • 40 €
 • 70 €
 • Kokkuleppel
Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus)
 • Teise kontohalduri juurde
 • Teise kontohalduri juurest meie panka
 
 • 15 €
 • Tasuta
Tühistamine/parandamine 4 Vastava tehingu teenustasu
Väljavõtted
Börsitehingu kinnitus 3,20 €
Tehingukorralduse koopia 1,50 €
Perioodiline EVK väärtpaberikonto väljavõte 3
 • Kalendriaasta kohta
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga
 
 • Tasuta
 • 3 €
 • 6,50 €
 • 0,30 €
EVK väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga 3 € + KM
Muud väärtpaberitega seotud teenused
Muud teenused Kokkuleppel

1 Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.

2 Väärtpaberite väärtus leitakse kalendrikuu lõpu seisuga. Börsil noteeritud aktsiate puhul lähtutakse kuu viimase börsipäeva sulgemishinnast, muude väärtpaberite puhul nende nimiväärtusest ning investeerimisfondi osakute puhul puhasväärtusest.

3 Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

4 Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.

5 Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.

Eesti Väärtpaberite Keskregistris (EVK-s) asuva konto avamiseks palume pöörduda lähimasse Nordea kontorisse.

EVK-s avatud kontot kasutatakse Eesti, Läti, Leedu väärtpaberite ja kolmanda samba osakute hoidmiseks.

Investorile esitatav põhiteave
Investorile esitatav põhiteabe dokument on lühike ülevaatlik fondi tutvustav infokandja.
 
II sammas III sammas
Luminor A Pluss PensionifondPDF Luminor Aktsiad 100 PensionifondPDF
Luminor A PensionifondPDF Luminor Intress Pluss PensionifondPDF
Luminor B PensionifondPDF  
Luminor C PensionifondPDF  

 

Prospektid

Prospektides on toodud fondide peamised tegevuspõhimõtted ning prospektis olev info võimaldab hinnata fondi sobilikkust Teile.

II sammas
Luminor A Pluss PensionifondPDF
Luminor A PensionifondPDF
Luminor B PensionifondPDF
Luminor C PensionifondPDF

 

III sammas
Luminor Aktsiad 100 Pensionifondi prospektPDF

Luminor Intress Pluss Pensionifondi prospektPDF

 

 

Tingimused

Fondi tingimused on dokumendiks, millega sätestatakse fondi eesmärk ning riskitase, samuti fondi toimimise alused, õigused ja kohustused. 

II sammas
Luminor A Pluss PensionifondPDF
Luminor A PensionifondPDF
Luminor B PensionifondPDF
Luminor C PensionifondPDF

 

III sammas
Luminor Aktsiad 100 Pensionifondi tingimusedPDF

Luminor Intress Pluss Pensionifondi tingimusedPDF

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

 

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..