Dokumentaalsed inkassod

Dokumentaalne inkasso on dokumentide pakkumine ostjale ja nende loovutamine talle vastavalt inkassonõude tingimustele kas makse või tähtajalise maksekohustuse vastu. Vastastikuse usalduse korral on see mugav ja lihtne makseviis.

 

Dokumentaalne inkasso on dokumentide pakkumine ostjale ja nende loovutamine talle vastavalt inkassonõude tingimustele kas makse (dokumendid makse vastu) või tähtajalise maksekohustuse vastu (dokumendid aktsepteerimiseks = müüja võimaldab ostjale maksetähtaega).

 

  • Ostjale on inkasso suhteliselt vähese riskiga ja mugav makseviis. Ostja otsustada on, kas ja millal inkassoks saadetud dokumente panka lunastama minna (enamasti ootab ostja ära, kuni kaup on jõudnud soovitud sihtkohta ning alles siis läheb dokumente lunastama).
  • Müüjal tasub kindlasti meeles pidada, et inkasso puhul sõltub kõik eelkõige ostjast. Ostja võib jätta talle esitatud inkassodokumendid aktsepteerimata, keeldudes sellega maksmisest ning loobudes kaubast.
  • Inkassotehingus pankadel ei ole sel juhul mingit õigust ostja suhtes sanktsioone rakendada ja sundida teda makset tegema. Samuti ei kontrolli pank inkasso raames saadetud dokumentide sisu ega vastuta dokumendi tõelevastavuse eest.

Inkassotehingud on reguleeritud Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandega nr 522 “Inkassode üldistatud reeglid” (URC 522).

Inkasso on sobiv makseviis, kui:

  • ostja ei taha maksta enne, kui müüja on kauba saatnud,
  • müüja soovib olla kindel, et ostja ei saa kaupa enda valdusesse enne, kui ta on tasunud kauba eest või lunastanud pangast dokumendid maksekohustuse vastu (seda ainult juhul, kui inkasso raames on esitatud ka kõik merekonossomentide originaalid),
  • müüja usaldab ostjat ja tema maksevõimet.

Kauba müüja risk sõltub inkasso puhul eelkõige ostjast. Ostja võib jätta talle esitatud inkassodokumendid aktsepteerimata, keeldudes sellega maksmisest ning loobudes kaubast.

Inkassotehingus pankadel ei ole sel juhul mingit õigust ostja suhtes sanktsioone rakendada ja sundida teda makset sooritama.

Kuidas inkasso toimib?

1. Ostu-müügileping

2. Müüja paneb kauba teele

3. Dokumentide vormistamine

4. Dokumentide panka esitamine koos inkassonõude taotlusega

5. Müüja pank edastab dokumendid vastavalt müüja juhistele ostja panka 

6. Teavitamine inkasso dokumentide saabumisest

7. Ostja tasub dokumentide eest  (kui tingimuseks  ‘Dokumendid makse vastu’) või aktsepteerib maksekohustuse  tulevikus (tingimuseks ‘Dokumendid aktsepteerimise vastu’) ning pank loovutab ostjale dokumendid

8. Raha ülekandmine müüja panka (kas dokumentide lunastamise päeval või maksetähtpäeval tulevikus)

9. Müüja pank kannab raha müüja kontole

10. Kauba kätte saamiseks esitab ostja kauba dokumendid vedajale

11. Peale tollimist saab ostja kauba kätte

Inkasso taotlusvorm / Inkassojuhis PDF

Lisainformatsiooni saate:

  • Helistades infotelefonil 1773* / +372 628 3300
  • Kirjutades e-posti aadressile firma@luminor.ee
  • Võttes ühendust oma kliendihalduriga
Dokumentaalne inkasso
Inkasso käsitlemine 0,15 %, min 65 €
Inkasso tingimuste muutmine 50 €
Kauba omandiõiguse loovutamine (kui kaup on saadetud panga nimele) 50 €
SWIFT sõnumi saatmine 10 €
Postikulud Vastavalt tegelikele kuludele