Arvelduslaen

Arvelduslaen võimaldab ettevõttel stabiliseerida oma rahavood viivituste puhul arvete laekumisel, ettenägematute kulutuste katmisel või käibevara soetamisel.
 

Arvelduslaen on mugav lahendus rahavoogude stabiilsuse tagamiseks juhul, kui ettevõtet on tabanud ootamatud kulutused, arvete laekumisel esineb viivitusi või kui on tarvis soetada käibevara.

 
 • Minimaalseks laenulimiidiks on 6400 eurot, maksimaalne limiit sõltub ettevõtte kuukäibest pangas.
 • Arvelduslaenu limiit seotakse kliendi arvelduskontoga, mis võimaldab minna arvelduskonto seisuga miinusesse.
 • Tagasimaksmise allikas on jooksva majandustegevuse positiivne rahavoog ning krediidi välja- ja tagasimakseid võib teha igas summas fikseeritud limiidi piires.
 • Arvelduslaenu hinnaks on limiiditasu, mille tasumine toimub kvartaalselt järgneva kvartali eest ette ja intress, mida arvestatakse kasutatud summalt ning mille tasumine toimub kvartali lõpus.
 • Intress koosneb igapäevaselt muutuvast intressimäärast ja kliendikohasest marginaalist.

Arvelduslaenu saab taotleda kui:

 • Ettevõtjal ja ettevõtja ühelgi omanikul ei ole ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi.
 • Omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele.
 • Ettevõtja on võimeline võetavat laenukohustust teenindama.
 • Ettevõtja on usaldusväärne.
 • Tagatisteks on sobivad: hüpoteek kinnisvarale, deposiit, käendus, garantii.
 • Lisatagatiseks võivad olla ka teised seadusandlusega lubatud pandi vormid.
 • Täiendavat tagatist on võimalik taotleda MESilt või KredExilt.
 • Eelmiste majandusaastate auditeeritud (kui ettevõte on kohustatud auditeerima) finantsaruanded ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui kolm kuud.
 • Vajadusel palume esitada täiendavaid dokumente.
Hinnakiri
Lepingutasu 1 % laenusummast, min 175 €
Lepingu muutmise tasu 1 % laenusummast, min 175 €