Investeerimislaen

Investeerimislaen on lihtne ja mugav viis ettevõtte põhivara kasvatamiseks. Samuti aitab investeerimislaen ellu viia firma arendamiseks vajalikke projekte.
 

Investeerimislaen on sobilik finantseerimisviis mitmete, eeskätt pikema tasuvusajaga projektide finantseerimiseks

 • Ettevõtte tegevuseks vajalike hoonete, tootmis- ja laopindade või seadmete soetamine;                                                      
 • Investeeringu toel käibekapitali püsiva juurdekasvu tekitamine
 • Terviklike äriprojektide (nt. uue tehnika, tehnoloogia, kaupade ja teenuste juurutamine, firma uue tootmisprotsessi organiseerimine, ehitustegevus jne) elluviimine.
 
 • Investeerimislaenu minimaalne summa on 6400 eurot. Pangapoolne finantseering võib ulatuda 60-70% projekti maksumusest, alustatavate projektide korral on soovitatav laenusaaja omafinantseeringu suurem osakaal.
 • Maksimaalne laenusumma sõltub ettevõtte riskitasemest.
 • Laenusumma väljastatakse korraga või osade kaupa ja kantakse kas laenusaaja arvelduskontole või finantseerimisobjekti müüjale.                             
 • Lepingu sõlmimise tasu vastavalt hinnakirjale.

Investeerimislaenu saab taotleda kui:

 • Ettevõtjal ja ettevõtja ühelgi omanikul ei ole ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi.
 • Omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele.
 • Ettevõtja on võimeline võetavat laenukohustust teenindama.
 • Ettevõtja on usaldusväärne ja tema äriplaan on teostatav.
 • Tagatisteks on sobivad: hüpoteek kinnisvarale, deposiit, käendus, garantii.
 • Lisatagatiseks võivad olla ka teised seadusandlusega lubatud pandi vormid.
 • Täiendavat tagatist on võimalik taotleda MESilt või KredExilt.
 • Eelmiste majandusaastate auditeeritud (kui ettevõte on kohustatud auditeerima) finantsaruanded ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui kolm kuud.
 • Vajadusel palume esitada täiendavaid dokumente.
Hinnakiri
Lepingutasu 1 % laenusummast, min 175 €
Lepingu muutmise tasu 1 % laenusummast, min 175 €