Korteriühistu laen

Korteriühistu laen aitab ühistul langetada kodukulusid korterelamu renoveerimise ja hoone üldise energiatõhususe parandamise teel.
Korteriühistu laenu eesmärgiks on korterelamute renoveerimistööde teostamine ja nende üldise energiatõhususe parandamine.

Sellise suunitlusega tööde teostamiseks on võimalik taotleda pika tagasimakseajaga laenu.

Paindlikud tähtajad, mugav maksepuhkus

 • Korteriühistu laenu maksimaalne tähtaeg on 20 aastat. Pikem laenuperiood tagab madalamad kuumaksed.
 • Laenule on võimalik taotleda maksepuhkust kuni 12 kuud.
 • Laenu taotlev korteriühistu peab olema tegutsenud/registreeritud vähemalt 24 kuud.
 • Ühistus on minimaalselt 2 korterit.
 • Hoone on registreeritud ehitusregistris.
 • Hoone üldine olukord ei tohi olla väga halb (lagunemisohtlik), vastasel juhul tuleb esitada plaan kogu hoone renoveerimiseks.
 • Ühistul ei tohi olla võlgnevusi teenuseosutajatele  ja esineda maksehäireid viimase tegutsemisaasta jooksul.
 • Ühistu liikmete võlad ühistule ei tohi moodustada rohkem kui 10% viimase 6 kuu arvete kogusummast.
 • Laenu sihtotstarve on korterelamu renoveerimine.
 • Minimaalne finantseeritav summa on 6 400 euri.
 • Laenu tagatiseks on pant korteriühistu liikmete nõuetele
 • Omafinantseering alates 0%.
 • 2-11 korteriga ühistute puhul vajalik täiendav tagatis KredExilt kuni 75% laenusummast.
 • Tagasimakse tähtaeg kuni 20 aastat.
 • Maksepuhkus kuni 12 kuud.
 • Laenu väljastamine toimub arvete ja aktide alusel. Väljamakse toimub otse töid teostanud ehitusettevõttele.
 • Vajalik on majakarbi kindlustus.
 • Korteriühistu arveldused toimuvad põhiosas meie pangas.
 • Renoveerimistöid teostav ehitusettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 2 aastat ja olema eelnevalt teostanud sarnaseid töid.
 • Tööde teostajal puuduvad maksehäired.
 • Teostaja annab teostatud töödele vähemalt 2-aastane garantii.

Mida laenu taotlemisel vaja läheb?

 • LaenutaotlusPDF.
 • Ühistu üldkoosoleku otsus vastavalt põhikirjale koos allkirjalehega.
 • Ühistu registrikaart ja põhikiri.
 • Ehitusregistri tõend või kinnistusraamatu väljavõte korterite omanike kohta.
 • Ühistu viimase aasta aastaaruanne, käesoleva aasta finantsaruanded, mis ei ole vanemad kui 2 kuud.
 • Korteriomanike võlgnevuste aruanne.
 • Korterelamu tehnilise ülevaatuse akt ja/või energiaaudit ja/või ehitusluba.
 • Korterelamu majanduskava või väljavõte sellest vastavate tööde kohta.
 • Tõendid või viimase kuu arved teenuseosutajatelt, mis tõestavad võlgnevuse puudumist.
 • 6 kuu kontoväljavõte, kui ühistu ei ole seni olnud meie klient.
 • Pangal on õigus küsida täiendavaid dokumente ja infot, mida pank laenutaotluse läbivaatamiseks peab vajalikuks.
Hinnakiri
Lepingutasu 1 % laenusummast, min 175 €
Lepingu muutmise tasu 1 % laenusummast, min 175 €