Laofinantseering

Laofinantseeringu abil on võimalik efektiivselt juhtida ettevõtte käibevahendeid, kuna see vabastab laovarude all kinni oleva raha.
 
 • Laofinantseerimine sobib ettevõttele, mille käibevarast moodustavad suure osa laovarud.
 • Laofinantseeringuks on sobilikud kaubagrupid, mida on võimalik identifitseerida tehasetähise alusel või teised kvaliteetsed ja likviidsed, rahvusvahelistel börsidel igapäevaselt noteeritud kaubad.
 • Laofinantseeringuga on võimalik katta kogu kauba tarneahel tootmisest lõpptarbijani.
 
 • Laofinantseeringut on võimalik  siduda ka teiste finantsinstrumentidega, et katta kogu kauba tarneahel tootmisest lõpptarbijani.
 • Laofinantseeringu maht ja ulatus sõltuvad finantseerimisvajadustest ja ettevõtte riskitasemest.
 • Laofinantseeringu (korduvkasutatav limiit) tähtaeg on üldjuhul kuni 12 kuud.

Laofinantseeringut saab taotleda kui:

 • Ettevõtja on registreeritud Eesti Vabariigis.
 • Ettevõtjal on vähemalt 2 aastat äritegevuse kogemust finantseeritava kaubaga.
 • Ettevõtjal ja ettevõtja ühelgi omanikul ei ole ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi.
 • Ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele.
 • Ettevõtja on võimeline võetavat laenukohustust teenindama.
 • Ettevõtja on usaldusväärne.
Tagatiseks on üldjuhul panga poolt aktsepteeritud laopidaja laos olev kaup.
 • Eelmiste majandusaastate auditeeritud (kui ettevõte on kohustatud auditeerima) finantsaruanded ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui kaks kuud.
 • Kliendi ja laopidaja vahel sõlmitud ladustamisleping.
 • Finantsprognoosid järgnevaks kolmeks aastaks.
 • Vajadusel palume esitada täiendavaid dokumente.
Hinnakiri
Lepingutasu 1 % laenusummast, min 175 €
Lepingu muutmise tasu 1 % laenusummast, min 175 €