Seadmed

Seadmeliisinguga saate soetada tootmisvahendeid ning teenuste osutamiseks vajalikke seadmeid ja masinaid, tasudes nende eest osade kaupa. Liisinguvõimalus muudab Teie äritegevuse lihtsamaks ja mugavamaks.

Seadmeliising on lihtne ja mugav: vastavalt soovile ja vajadusele saate valida Nordea Liisingu kapitalirendi, kasutusrendi või teenusliisingu vahel.

Teile sobivaim liisingutüüp sõltub sellest, kas soovite soetatud vara vaid kasutada või saada liisinguperioodi lõppedes selle omanikuks.

Lisaks finantseerimisele pakub Nordea Liising Teile ka liikluskindlustust, kaskokindlustust, ehitus- ja põllumajandusmasinate ning -seadmete kindlustust ja tööstusseadmete kindlustust.

 • Kasutusrent tasub valida siis, kui te soovite vara kasutada ega soovi saada hiljem selle omanikuks. 
 • Kasutusrendi korral ostab Nordea Liising Teie poolt valitud vara ja annab selle Teile kokkulepitud perioodiks liisingumaksete eest kasutada.

Liisinguperioodi lõppedes on võimalik:

 • vara kasutamist jätkata, pikendades liisingulepingut (kui vara vanus seda lubab),
 • vara uue vastu välja vahetada, valides uue meelepärase vara ja leides vanale varale ostja,
 • saada vara omanikuks, tasudes Nordea Liisingule vara jääkväärtuse.

Tutvuge kasutusrendi üldtingimustega:

Kasutusrendi üldtingimused juriidilistele isikutele (KAS JUR) alates 01.12.2016.PDF

Kasutusrendi üldtingimused juriidilistele isikutele (KAS JUR P) alates 01.12.2016.PDF

 • Kapitalirent sobib Teile, kui soovite liisinguperioodi lõppedes saada vara omanikuks.
 • Kapitalirendi korral ostab Nordea Liising Teie poolt valitud vara ja annab selle Teile kokkulepitud perioodiks liisingumaksete eest kasutada, kusjuures liisinguperioodi lõppedes läheb lepingu korrektse täitmise korral sõiduki omand Teile üle.
 • Kui soovite väiksemaid igakuiseid liisingumakseid või liisingulepingut liisinguperioodi lõppedes pikendada, on Teil võimalik jätta liisinguperioodi lõppu üks suurem liisingumakse.
 • Vara omandiõiguse saate pärast viimase liisingumakse tasumist.

Tutvuge kapitalirendi üldtingimustega:

Kapitalirendi üldtingimused juriidilistele isikutele (KAP JUR) alates 01.12.2016.PDF

Kapitalirendi üldtingimused juriidilistele isikutele (KAP JUR P) alates 01.12.2016.PDF

Teenusliisingu puhul on tegemist IFRS standarditele vastava kasutusrendiga. See tähendab, et Nordea Liising ostab Teie poolt valitud vara ja annab selle Teile liisinguperioodiks kasutada. Teie tasute Nordea Liisingule igakuiselt fikseeritud makseid.

Nimetatud makse võib sisaldada lisaks finantseerimisele järgnevaid teenuseid:

 • vara hooldust,
 • vara remonti,
 • vara kindlustust.

Lepingu lõppedes tagastate vara Nordea Liisingu poolt määratud asukohta.

Pakume teenusliisingut järgnevatele tööstuslikele varadele:

 • ehitus- ja materjalikäsitlusmasinad,
 • tõstukid,
 • veokid ja haagised,
 • traktorid ja kombainid.

Teenusliisingut pakume ainult koostöös Nordea Liisingu seadmemüüjatest koostööpartneritega.

 • Esimene sissemakse on alates 10% vara maksumusest, teenusliisingu puhul alates 0% vara maksumusest.
 • Intress on fikseeritud või ujuv. Ujuva intressi baasiks on 6 või 3 kuu Euribor. Teenusliisingu intress sisaldub liisingumaksetes.
 • Liisinguperioodi pikkus on kuni 60 kuud.
 • Liisitava seadme maksumus on alates 10 000 eurot.
 • Lepingutasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Liiklusregistris registreeritavatele varadele on kohustuslik liikluskindlustus.
 • Kõikidele liisingvaradele on kohustuslik sõlmida Nordea Liisingu poolt aktsepteeritud kindlustusfirmas vabatahtlik kindlustus (kasko, CPM, varakindlustus) kogu liisinguperioodi jooksul.
 • Lõplikud liisingutingimused selguvad konkreetset vara ja klienti arvesse võttes.
 • Liisingupakkumise saamiseks esitage liisingutaotlus 1782@nordea.com

Liisingu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • PaberkandjalPDF või Nordea iseteenindusportaalis tehtud taotlus.
 • Ettevõtte eelmise majandusaasta aastaaruanne, jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne.
 • Taotletava vara maksumust kajastav müügipakkumine või ostu-müügi leping.
 • Kasutatud vara korral hindamisakt Nordea Liisingu aktsepteeritud partnerilt.
  - Aktronte OÜ
  - Balti Realiseerimiskeskus OÜ
 • Kui vara on toodud välismaalt, tuleb liisingu taotlemisel esitada ostu-müügilepingu originaal ning ostuhinna täissummas tasumist tõendav maksekorraldus. Nimetatud dokumentide esitamine ei ole vajalik, kui vara on olnud liiklusregistris arvel vähemalt 3 kuud.
 • Sõltuvalt tehingust on Nordea Liisingul õigus küsida täiendavaid dokumente.
NB! Arvutis täidetava taotlusankeedi avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit ning Internet Explorer või Firefox brauserit. Kui kasutate Google Chrome´i brauserit, salvestage ankeet enne täitmist arvutisse.

Partneritega koostöös pakume Teile mitmeid lisateenuseid:

 • Liisingvarale kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimine Nordea poolt,
 • Liisingvarale vabatahtlik sõidukikindlustuse (kasko) sõlmimine Nordea poolt,
 • ehitus- ja põllumajandusmasinate ning seadmete kindlustuse (CPM) ja
 • tööstusseadmete kindlustuse teenuseid.

Tasu lisateenuste eest lisatakse igakuistele liisinguarvetele.

Seadus näeb ette kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimise liikluses osalevale sõidukile. Liikluskindlustus on oma iseloomult vastutuskindlustus – kindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud varalise või isikukahju.

Nordea võtab IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel liikluskindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:
 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Seesam Insurance AS

Nordea poolt võetava liikluskindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Nordea Liising. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Nordeale liikluskindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle eest hoolitseb Nordea Liisingu kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite liikluskindlustuse lepingu sõlmida ise. Nordea Liising aktsepteerib kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis liikluskindlustust.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Nordea Liising siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Kaskokindlustus hüvitab sõidukiga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Õnnetusjuhtumiteks loetakse liiklusõnnetusi, loodusõnnetusi, tulekahju, vandalismi, röövimisi ja vargusi.

Nordea võtab IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel kaskokindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
Nordea poolt võetava kaskokindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Nordea Liising. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Nordeale kaskokindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle tagab Nordea Liisingu kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite kaskokindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Nordea Liising aktsepteerib kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis kaskokindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab Nordea nõuetele. Kaskokindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded kindlustuspoliisidele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Nordea Liising, käsitletakse kindlustusvõtja muutmist liisingulepingu muutmisena (juhul, kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu). Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.
Ehitus- ja põllumajandusmasinate ning seadmete kindlustus (CPM) ja tööstusseadmete kindlustus hüvitab varaga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine ja vandalism.

Nordea võtab IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel oma varadele järgnevate kindlustusseltside ehitus- ja põllumajandusmasinate ning seadmete kindlustuse (CPM) ja tööstusseadmete kindlustuse pakkumused:
 • AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU)
 • If P&C Insurance AS
 • Seesam Insurance AS
 • Salva Kindlustuse AS
Nordea poolt sõlmitava CPM kindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Nordea Liising. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Nordeale CPM kindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Te ei pea ise muretsema kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest, selle tagab Nordea Liisingu kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS. Kui soovite, võite CPM kindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Nordea Liising aktsepteerib kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis  vastavat kindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab Nordea nõuetele. Kindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded tööstusseadmete kindlustamisele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Nordea Liising, siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Arved e- või tavaposti vahendusel

Liisinguarved saadame klientidele e-postiga. Soovi korral saame arved edastada  postiga. Saate oma eelistusest meile teada anda, kui märgite liisingutaotlusel endale sobivaima arvete edastuse viisi.

Kui soovite arve edastamise viisi muuta, teatage meile oma soovist kirja teel.

Alates 01.08.2014 rakendame vastavalt hinnakirjale paberarve väljastamise tasu.
Alates 01.08.2014 on paberarve väljastamine tasuline teenus. Sellest tulenevalt soovitame Teil tellida e-arved. Selleks on Teil järgmised võimalused:

 •  tellida arve E-arvete halduskeskkonna www.arved.ee vahendusel;
 • tellida arve Danske Bank´i, Krediidipanga, LHV, Nordea, SEB ja Swedbanki internetipankadesse;
 • tellida arve pdf dokumendina isiklikule e-posti aadressile saates meile vastava avalduse 1782@nordea.com

Lisainfo saamiseks palume saata e-kiri 1782@nordea.com või helistada meie klienditoe telefonil 7101300.

 

E-arve püsimakseleping

 • Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame sõlmida e-arve püsimakselepingu.
 • E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks vajalikud kontonumbrid leiate rekvisiitide leheküljelt.  
 • E-arve püsimakselepingu alusel liisingumakse tasumise ajaks saate valida päeva alates kuu 10. kuupäevast kuni sama kalendrikuu lõpuni.

Liisinguandja volikiri on vajalik, kui soovite teha muudatusi sõiduki kohta liiklusregistrisse kantud andmetes või muid toiminguid liiklusregistris.

 • Kui soovite liisingulepingut pikendada või muuta lepingu tingimusi, palume Teil täita liisinglepingu muudatuse taotlus ja edastada see Nordea Liisingule.
 • Kui taotluse läbivaatamisel tekib meil täiendavaid küsimusi, siis võtame Teiega ühendust.
 • Liisingulepingu muudatuse vormistamise tasud esitame vastavalt Nordea Liisingu hinnakirjale.
 • Liisingulepingu muudatuse taotlus (PDF)PDF
 • Kui soovite liisingulepingut ennetähtaegselt lõpetada või vara varem välja osta, palume Teil edastada vastavasisuline taotlus.
 • Saadame Teie taotluse alusel ja taotlusel soovitud viisil (posti, faksi või e-postiga) vara väljaostjale 2 tööpäeva jooksul vara väljaostu teatise (proforma arve).
 • Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu on vastavalt hinnakirjale.
 • Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise/vara väljaostu taotlus (PDF)PDF
 • Kasutusrendi korral, kui Teie või Teie poolt valitud kolmas isik soovib liisitava vara välja osta, palume teatada oma soovist kirjalikult 1 kuu enne viimase liisingumakse tähtpäeva.
 • Kui liisitava vara väljaostajaks on Teie asemel keegi teine, palume lisada taotlusele ka vastava isiku kontaktandmed (nimi, isikukood/reg. nr, aadress, telefon, e-post).
 • Kui avaldus on laekunud Nordeasse, saadame Teile vara väljaostu arve. Pärast jooksvate arvete ja vara väljaostuhinna tasumist edastame Teile ja vara omandajale liisingulepingu lõpetamise dokumendid ning vara omandajale ka arve.
 • Vara väljaostu taotlus (PDF)PDF

Juhul, kui Te ei soovi enam liisitud vara kasutada ning soovite liisingu üle anda kolmandale isikule, palume täita alloleva taotluse.

Liisingu ülevõtjal palume esitada liisingu taotluse ning lisaks täidetud taotlusele:

Kui kolmas isik on liisinguvõtjana aktsepteeritav, siis teeme hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast taotluse ja dokumentide laekumist talle liisingupakkumise. Pakkumise sobivuse korral sõlmime kolmanda isikuga uue liisingulepingu ja lõpetame Teiega kehtiva lepingu.

Maksepuhkuse taotlemisel tuleb esitada:

 • kirjalik põhjendus maksepuhkuse vajaduse kohta,
 • makseraskuste korral selgitus nende tekkimise ja maksevõime paranemise kohta,
 • värsked finantsandmed (bilanss, kasumiaruanne).

Maksepuhkus tähendab, et Te ei tasu liisingu põhiosamakseid, küll aga tuleb tasuda intress ning kindlustuste ja muude lepinguga seotud lisateenuste eest.

Liisingulepingu muutmise eelduseks on kõigi esitatud arvete tasumine.

Liisingulepingu muudatuse vormistamise tasud esitame vastavalt Nordea Liisingu hinnakirjale.

Tasuliik Käibemaks lisandub Tasu määr ja summa
Liisingulepingute sõlmimisega seotud tasud
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasu Ei 1 % soetamishinnast, min. 190 €
Seadmete ja rasketehnika lepingu sõlmimise tasu Ei 0.35 % soetamishinnast, min. 250 €
Sõlmitud liisingulepingute muudatustega seotud tasud
Liisinglepingu muudatuse vormistamine (lepingu liigi muudatus, liisingperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, täiendava sissemakse tasumine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, maksepuhkus) Ei

1 % tasumata jääkmaksumuselt,
min. 150 €

Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikus Ei 50 €; lepingu esimese kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisingulepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osas Ei 50 €
Ujuva intressimääraga liisingulepingu baasintressi muutmine Ei
 • 50 € (lepingu esemeks on sõiduauto)
 • 100 € (lepingu esemeks on muu vara)
Muud muudatused kehtiva liisingulepingu tingimustes Ei 50 €
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine, vara müük kõrgema hinnaga

Liisingulepingu lõpetamine

 • Fikseerimata intressiga liisinguleping

 

 • Fikseeritud intressiga liisinguleping

 

 

 

 

Ei

 

 • 1,5% maksmata jääkmaksumuselt min. 150 €
 • 1,5% maksmata jääkmaksumuselt, min. 150 EUR, millele lisandub finantseerimise katkestamise tegelik kulu**
Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnaga Ei 50 €
Muud teenused
Lihtkirjalike volikirjade vormistamine Jah 10 € (12 € KM-ga)

Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga)

 • tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris
 • kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris

 

 

Jah

 

Jah

 

 

 • 100 € (120 € KM-ga)
 • 150 € (180 € KM-ga)
Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamine Jah 25 € (30 € KM-ga)
Kinnituskirja (tõendi) väljastamine Jah 5 € (6 € KM-ga)
Liisinglepingute lisatagatiste vabastamine Jah 50 € (60 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud (riigilõivud, notaritasud, vms)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumine Jah 25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule) 
Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumine Ei Leppetrahv vastavalt lepingule
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas) Ei 30 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses liisinguvõtjale teatise saatmise hüvitis Ei 5 €
Võlalepingu sõlmimine Ei 300 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine Ei 190 €
Liisinglepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamine Jah 200 € (240 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud
Paberarve väljastamise tasu Jah 0.58 € (0.70 € KM-ga)
Liisinglepingu arvelduste väljavõtte ja kordusarvete edastamine liisinguvõtja soovil Jah 5 € (6 € KM-ga)
Saldokinnituse väljastamine liisinguvõtja soovil

Jah

5 € (6 € KM-ga)
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole Nordea Liisingu lepingu osapool Jah 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Nordea Liisingu nimele liisinguandja töötaja poolt Jah 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
** Finantseerimise katkestamise kulude arvestamisel lähtutakse baasintresside vahest (liisingulepingu baasintressi ja lepingu muudatuse ajal kehtivate baasintresside vahe), liisingulepingu jääkväärtusest ja järelejäänud perioodist. Tegemist on tegelike kuludega, mis tuleb liisingufirmal kanda kui fikseeritud intressiga liisinguleping ennetähtaegselt lõpetatakse.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..