Seadmed

Seadmeliisinguga saate soetada tootmisvahendeid ning teenuste osutamiseks vajalikke seadmeid ja masinaid, tasudes nende eest osade kaupa. Liisinguvõimalus muudab Teie äritegevuse lihtsamaks ja mugavamaks.
 

Seadmeliising on lihtne ja mugav: vastavalt soovile ja vajadusele saate valida kapitalirendi, kasutusrendi või teenusliisingu vahel.

Teile sobivaim liisingutüüp sõltub sellest, kas soovite soetatud vara vaid kasutada või saada liisinguperioodi lõppedes selle omanikuks.

Lisaks finantseerimisele pakume Teile ka liikluskindlustust, kaskokindlustust, ehitus- ja põllumajandusmasinate ning -seadmete kindlustust ja tööstusseadmete kindlustust.

 • Kasutusrent tasub valida siis, kui te soovite vara kasutada ega soovi saada hiljem selle omanikuks. 
 • Kasutusrendi korral ostame Teie poolt valitud vara ja anname selle Teile kokkulepitud perioodiks liisingumaksete eest kasutada.

Liisinguperioodi lõppedes on võimalik:

 • vara kasutamist jätkata, pikendades liisingulepingut (kui vara vanus seda lubab),
 • vara uue vastu välja vahetada, valides uue meelepärase vara ja leides vanale varale ostja,
 • saada vara omanikuks, tasudes meile vara jääkväärtuse.

Tutvuge kasutusrendi üldtingimustega:

Kasutusrendi üldtingimused juriidilistele isikutele (KAS JUR) alates 01.12.2016.PDF

Kasutusrendi üldtingimused juriidilistele isikutele (KAS JUR P) alates 01.12.2016.PDF

Teenusliisingu puhul on tegemist IFRS standarditele vastava kasutusrendiga. See tähendab, et ostame Teie poolt valitud vara ja anname selle Teile liisinguperioodiks kasutada. Teie tasute liisinguandjale igakuiselt fikseeritud makseid.

Nimetatud makse võib sisaldada lisaks finantseerimisele järgnevaid teenuseid:

 • vara hooldust,
 • vara remonti,
 • vara kindlustust.

Lepingu lõppedes tagastate vara liisinguandja poolt määratud asukohta.

Pakume teenusliisingut järgnevatele tööstuslikele varadele:

 • ehitus- ja materjalikäsitlusmasinad,
 • tõstukid,
 • veokid ja haagised,
 • traktorid ja kombainid.

Teenusliisingut pakume ainult koostöös meie seadmemüüjatest koostööpartneritega.

 • Kapitalirent sobib Teile, kui soovite liisinguperioodi lõppedes saada vara omanikuks.
 • Kapitalirendi korral ostame Teie poolt valitud vara ja anname selle Teile kokkulepitud perioodiks liisingumaksete eest kasutada, kusjuures liisinguperioodi lõppedes läheb lepingu korrektse täitmise korral sõiduki omand Teile üle.
 • Kui soovite väiksemaid igakuiseid liisingumakseid või liisingulepingut liisinguperioodi lõppedes pikendada, on Teil võimalik jätta liisinguperioodi lõppu üks suurem liisingumakse.
 • Vara omandiõiguse saate pärast viimase liisingumakse tasumist.

Tutvuge kapitalirendi üldtingimustega:

Kapitalirendi üldtingimused juriidilistele isikutele (KAP JUR) alates 01.12.2016.PDF

Kapitalirendi üldtingimused juriidilistele isikutele (KAP JUR P) alates 01.12.2016.PDF

 • Esimene sissemakse on alates 10% vara maksumusest, teenusliisingu puhul alates 0% vara maksumusest.
 • Intress on fikseeritud või ujuv. Ujuva intressi baasiks on 6 või 3 kuu Euribor. Teenusliisingu intress sisaldub liisingumaksetes.
 • Liisinguperioodi pikkus on kuni 60 kuud.
 • Liisitava seadme maksumus on alates 10 000 eurot.
 • Lepingutasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Liiklusregistris registreeritavatele varadele on kohustuslik liikluskindlustus.
 • Kõikidele liisingvaradele on kohustuslik sõlmida meie poolt aktsepteeritud kindlustusfirmas vabatahtlik kindlustus (kasko, CPM, varakindlustus) kogu liisinguperioodi jooksul.
 • Lõplikud liisingutingimused selguvad konkreetset vara ja klienti arvesse võttes.
 • Liisingupakkumise saamiseks esitage liisingutaotlus liising@luminor.ee

Liisingu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • PaberkandjalPDF või iseteenindusportaalis tehtud taotlus.
 • Ettevõtte eelmise majandusaasta aastaaruanne, jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne.
 • Taotletava vara maksumust kajastav müügipakkumine või ostu-müügi leping.
 • Kasutatud vara korral hindamisakt aktsepteeritud partnerilt.
  - Aktronte OÜ
  - Balti Realiseerimiskeskus OÜ
 • Kui vara on toodud välismaalt, tuleb liisingu taotlemisel esitada ostu-müügilepingu originaal ning ostuhinna täissummas tasumist tõendav maksekorraldus. Nimetatud dokumentide esitamine ei ole vajalik, kui vara on olnud liiklusregistris arvel vähemalt 3 kuud.
 • Sõltuvalt tehingust on meil õigus küsida täiendavaid dokumente.
NB! Arvutis täidetava taotlusankeedi avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit ning Internet Explorer või Firefox brauserit. Kui kasutate Google Chrome´i brauserit, salvestage ankeet enne täitmist arvutisse.

Partneritega koostöös pakume Teile mitmeid lisateenuseid:

 • Liisingvarale kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimine meie poolt,
 • Liisingvarale vabatahtlik sõidukikindlustuse (kasko) sõlmimine meie poolt,
 • ehitus- ja põllumajandusmasinate ning seadmete kindlustuse (CPM) ja
 • tööstusseadmete kindlustuse teenuseid.

Tasu lisateenuste eest lisatakse igakuistele liisinguarvetele.

Seadus näeb ette kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimise liikluses osalevale sõidukile. Liikluskindlustus on oma iseloomult vastutuskindlustus – kindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud varalise või isikukahju.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel liikluskindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:
 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Seesam Insurance AS

Meie poolt võetava liikluskindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale liikluskindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle eest hoolitseb meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite liikluskindlustuse lepingu sõlmida ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis liikluskindlustust.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Kaskokindlustus hüvitab sõidukiga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Õnnetusjuhtumiteks loetakse liiklusõnnetusi, loodusõnnetusi, tulekahju, vandalismi, röövimisi ja vargusi.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel kaskokindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
Meie poolt võetava kaskokindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale kaskokindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle tagab meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite kaskokindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis kaskokindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab meie nõuetele. Kaskokindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded kindlustuspoliisidele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja, käsitletakse kindlustusvõtja muutmist liisingulepingu muutmisena (juhul, kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu). Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.
Ehitus- ja põllumajandusmasinate ning seadmete kindlustus (CPM) ja tööstusseadmete kindlustus hüvitab varaga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine ja vandalism.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel oma varadele järgnevate kindlustusseltside ehitus- ja põllumajandusmasinate ning seadmete kindlustuse (CPM) ja tööstusseadmete kindlustuse pakkumused:
 • AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU)
 • If P&C Insurance AS
 • Seesam Insurance AS
 • Salva Kindlustuse AS
Meie poolt sõlmitava CPM kindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada liidinguandjale CPM kindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Te ei pea ise muretsema kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest, selle tagab kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS. Kui soovite, võite CPM kindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis vastavat kindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab nõuetele. Kindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded tööstusseadmete kindlustamisele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on liisinguandja, siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Arved e- või tavaposti vahendusel

Liisinguarved saadame klientidele e-postiga. Soovi korral saame arved edastada  postiga. Saate oma eelistusest meile teada anda, kui märgite liisingutaotlusel endale sobivaima arvete edastuse viisi.

Kui soovite arve edastamise viisi muuta, teatage meile oma soovist kirja teel.

Alates 01.08.2014 rakendame vastavalt hinnakirjale paberarve väljastamise tasu.
Alates 01.08.2014 on paberarve väljastamine tasuline teenus. Sellest tulenevalt soovitame Teil tellida e-arved. Selleks on Teil järgmised võimalused:

 •  tellida arve E-arvete halduskeskkonna www.arved.ee vahendusel;
 • tellida arve Danske Bank´i, Krediidipanga, LHV, Nordea, DNB, SEB ja Swedbanki internetipankadesse;
 • tellida arve pdf dokumendina isiklikule e-posti aadressile saates meile vastava avalduse liising@luminor.ee  

Lisainfo saamiseks palume saata e-kiri liising@luminor.ee või helistada meie klienditoe telefonil 710 1300.

 

E-arve püsimakseleping

 • Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame sõlmida e-arve püsimakselepingu.
 • E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks vajalikud kontonumbrid leiate rekvisiitide leheküljelt.  
 • E-arve püsimakselepingu alusel liisingumakse tasumise ajaks saate valida päeva alates kuu 10. kuupäevast kuni sama kalendrikuu lõpuni.

Liisinguandja volikiri on vajalik, kui soovite teha muudatusi sõiduki kohta liiklusregistrisse kantud andmetes või muid toiminguid liiklusregistris.

 • Kui soovite liisingulepingut pikendada või muuta lepingu tingimusi, palume Teil täita liisinglepingu muudatuse taotlus ja edastada see meile.
 • Kui taotluse läbivaatamisel tekib meil täiendavaid küsimusi, siis võtame Teiega ühendust.
 • Liisingulepingu muudatuse vormistamise tasud esitame vastavalt hinnakirjale.
 • Liisingulepingu muudatuse taotlus (PDF)PDF
 • Kasutusrendi korral, kui Teie või Teie poolt valitud kolmas isik soovib liisitava vara välja osta, palume teatada oma soovist kirjalikult 1 kuu enne viimase liisingumakse tähtpäeva.
 • Kui liisitava vara väljaostajaks on Teie asemel keegi teine, palume lisada taotlusele ka vastava isiku kontaktandmed (nimi, isikukood/reg. nr, aadress, telefon, e-post).
 • Kui avaldus on laekunud, saadame Teile vara väljaostu arve. Pärast jooksvate arvete ja vara väljaostuhinna tasumist edastame Teile ja vara omandajale liisingulepingu lõpetamise dokumendid ning vara omandajale ka arve.
 • Vara väljaostu taotlus (PDF)PDF

Juhul, kui Te ei soovi enam liisitud vara kasutada ning soovite liisingu üle anda kolmandale isikule, palume täita alloleva taotluse.

Liisingu ülevõtjal palume esitada liisingu taotluse ning lisaks täidetud taotlusele:

Kui kolmas isik on liisinguvõtjana aktsepteeritav, siis teeme hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast taotluse ja dokumentide laekumist talle liisingupakkumise. Pakkumise sobivuse korral sõlmime kolmanda isikuga uue liisingulepingu ja lõpetame Teiega kehtiva lepingu.

Maksepuhkuse taotlemisel tuleb esitada:

 • kirjalik põhjendus maksepuhkuse vajaduse kohta,
 • makseraskuste korral selgitus nende tekkimise ja maksevõime paranemise kohta,
 • värsked finantsandmed (bilanss, kasumiaruanne).

Maksepuhkus tähendab, et Te ei tasu liisingu põhiosamakseid, küll aga tuleb tasuda intress ning kindlustuste ja muude lepinguga seotud lisateenuste eest.

Liisingulepingu muutmise eelduseks on kõigi esitatud arvete tasumine.

Liisingulepingu muudatuse vormistamise tasud esitame vastavalt hinnakirjale.

Liisingu hinnakiri
Tasuliik Käibemaks lisandub Tasu määr ja summa
Liisingulepingute sõlmimisega seotud tasud
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasu Ei 1% soetamishinnast, min. 200 €
Seadmete ja rasketehnika lepingu sõlmimise tasu Ei 0.35% soetamishinnast, min. 250 €
Sõlmitud liisingulepingute muudatustega seotud tasud
Liisingulepingu muudatuse vormistamine (lepingu liigi muudatus, liisingperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, täiendava sissemakse tasumine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, maksepuhkus ja muud muudatused) Ei

0.35% tasumata jääkmaksumuselt, min. 200 €

Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikus Ei 50 €; lepingu esimese kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osas Ei 50 €
Ujuva intressimääraga liisinglepingu baasintressi muutmine Ei
 • 50 € (lepingu esemeks on sõiduauto, kaubik, mootorratas),
 • 100 € (lepingu esemeks on muu vara)
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine, vara müük kõrgema hinnaga

Liisinglepingu lõpetamine:

Fikseerimata intressiga liisingleping

Ei

1.5% maksmata jääkmaksumuselt min. 200 €

Liisinglepingu lõpetamine:

Fikseeritud intressiga liisingleping

Ei 1.5% maksmata jääkmaksumuselt, min. 200 €, millele lisandub finantseerimise katkestamise tegelik kulu**

Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnaga

Ei 50 €
Muud teenused
Volikirja, lepingu koopia, kordusarve, arvelduste väljavõtte, tõendi, saldokinnituse ja muu lepinguga seotud dokumendi väljastamine kliendi soovil Jah 10 € (12 € KM-ga)

Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga)

 • tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris
 • kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris

 

 

Jah

 

 

 • 100 € (120 € KM-ga)
 • 150 € (180 € KM-ga)

Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamine

 Jah

25 € (30 € KM-ga)

Liisingulepingute lisatagatiste vabastamine Jah 100 € (120 € KM-ga)
lisanduvad tegelikud kulud (riigilõivud, notaritasud, vms)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumine Jah 25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumine Jah 25 € (30 € KM-ga) nõude kohta, lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud.(Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas) Ei 30 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse teatise saatmise hüvitis Ei 5 €
Võlalepingu sõlmimine Ei 300 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine Ei 190 €
Liisinglepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamine Jah 200 € (240 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud
Paberarve väljastamise tasu Jah 0.58 € (0.70 € KM-ga)
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole liisingulepingu osapool Jah 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Liisinguandja nimele liisinguandja töötaja poolt Jah 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
** Finantseerimise katkestamise kulude arvestamisel lähtutakse baasintresside vahest (liisingulepingu baasintressi ja lepingu muudatuse ajal kehtivate baasintresside vahe), liisingulepingu jääkväärtusest ja järelejäänud perioodist. Tegemist on tegelike kuludega, mis tuleb liisingufirmal kanda kui fikseeritud intressiga liisinguleping ennetähtaegselt lõpetatakse.
 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Kasutatud sõidukid Vaadake pakkumisi

 

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..