Ärireservhoius

Ärireservhoius on hea vahend ettevõtte käibevara tulusaks hoiustamiseks.
 

Ärireservhoius on hea vahend ettevõtte käibevara tulusaks hoiustamiseks. Hoiusele saab alati raha juurde maksta, samas on raha ka kogu aeg vajadusel kättesaadav. Sissemakseid saab teha nii ühekordselt kui ka regulaarselt ning hoiuse intressi arvestatakse kalendrikuu miinimumjäägilt.

 • Hoiuseintress arvelduskonto likviidsusega
 • Sisse- ja väljamakseid võib teha igal ajal ja piiramatul arvul
 • Intressi makstakse iga kuu
 • Tähtajatu ja paindlik

Ärireservhoiuse intress arvestatakse kolmes vahemikus.

Alates 1.4.2016 kehtivad järgmised intressimäärad:

 • Summadele kuni 30 000 eurot on intress 0,2% aastas;
 • 30 000 eurot ületavale osale summast on intress 0,3% aastas;
 • 70 000 eurot ületavale osale summast rakendub intress 0,01%.

Intressi arvestatakse kalendrikuu miinimumsaldole ja makstakse välja üks kord kuus, kuu teisel pangapäeval.

Pangal on õigus intressi ja summade vahemikke ühepoolselt ja ilma ette teatamata muuta. Kehtivad intressitingimused on leitavad panga kodulehelt.

Sissemaksed

Sissemakseid saab ärireservhoiusele teha nii sularahas kui ka ülekandega (sh teisest pangast), lubatud on nii ühekordsed kui ka regulaarsed maksed.
 

Väljamaksed

Väljamaksed ärireservhoiuselt arvelduskontole on lubatud igal ajal, kuid arvestada tuleb teenustasuga.
Teenustasu suuruse kehtestab pank väljamakse tasu suuruse hinnakirjaga, mis on leitav panga kodulehelt. Hinnakirja muutmisel lähtub pank üldtingimustest.
 

Ärireservhoiuse avamine

Ärireservhoiuse avamiseks võtke ühendust oma halduriga, kirjutage firma@luminor.ee või pöörduge lähimasse pangakontorisse. Iga ettevõte võib avada maksimaalselt ühe ärireservhoiuse. Ärireservhoiuse valuuta on euro.

Lisainfo:
firma@luminor.ee
1773* / +372 628 3300 (välismaalt helistades +372 628 3300)
Ärireservhoius

Väljamakse ärireservhoiuselt arvelduskontole

0,02 % summast, min 2 €

Alates 01.10 tegutseb Nordea Bank AB Eesti filiaali asemel ühendpank nimega Luminor Bank AS. Luminor Bank AS hoiustatud rahasummad on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused (vt juriidilistele isikutele kehtivad  välistused allpool).

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab

Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma.

Tagatud summa

Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.


Hüvitise maksmine

Hüvitise maksmine toimub Eesti hoiuste tagamise osafondi kaudu. Tagatud summade väljamakse toimub kuni 7 pangapäeva jooksul  alates hoiuste peatamise päevast, va tagatisfondi seaduses sätestatud juhtudel.

Lisainfot hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiustaja teabelehtPDF
 

KÜSIMUSED JA VASTUSED

1. Kuidas arvutatakse klientidele hüvitamisele kuuluvaid summasid?
Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Eesti finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

2. Millistele juriidilistele isikutele hoiuste tagamise skeem ei laiene?

 • Riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused
 • Krediidiasutused
 • Krediidiandjad-või vahendajad
 • Finantseerimisasutused
 • Kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad
 • Investeerimisfondid või fondivalitsejad
 • Investeerimisühingud


3. Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?
Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

4. Millises valuutas hüvitist arvestatakse ja makstakse?
Hüvitist arvestatakse ja makstakse eurodes.

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Hoiuste tagatus Lugege lähemalt..