Väärtpaberikonto

Kui olete otsustanud paigutada oma raha väärtpaberitesse, tuleb Teil esmalt avada väärtpaberikonto.
 

Meil on võimalik avada kahte tüüpi väärtpaberikontot:

 1. Eesti Väärtpaberite Keskregistris (EVK-s) asuv konto
 2. pangasisene väärtpaberikonto.

EVK-s avatud kontot kasutatakse Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite hoidmiseks ja nendega tehingute tegemiseks.
Pangasisene väärtpaberikonto on mõeldud muude investeerimisvarade jaoks nagu näiteks meie panga või teiste välisfondide osakute hoidmiseks.

Väärtpaberikonto avamiseks sõlmite pangaga väärtpaberikonto lepingu.

Tehingud väärtpaberitega
Väärtpaberikonto
Väärtpaberikonto avamine Tasuta

EVK väärtpaberikonto avamine

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 4 €
 • 23 €
EVK väärtpaberikonto avamine pensionifondide ostuks Tasuta
Väärtpaberikonto sulgemine Tasuta
Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu 1

EVK väärtpaberikonto haldustasu, millel ei ole väärtpabereid

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 0,60 €
 • 8 €
EVK väärtpaberikonto erakliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 10 000 euro
 • üle 10 000 euro, kuid mitte üle 100 000 euro
 • üle 100 000 euro

 

 • 0,60 €
 • 1,50 €
 • 3,50 €
EVK väärtpaberikonto ärikliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 3 000 000 euro
 • üle 3 000 000 euro
 • 0,0025 %, min 8 €
 • 80 € + 0,001 % summast, mis ületab 3 000 000 €

Väärtpaberikonto, millel hoitakse

 • Investeerimisfondide osakuid või indeksvõlakirju
 • Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Euroclear (võlainstrumendid), Hispaania, Hongkong, Itaalia, Jaapan, Kanada, Madalmaad, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Singapur, Soome, Šveits, Taani, Ühendkuningriik, USA)
 • Muude turgude globaalsed väärtpaberid

 

 • Tasuta
 • 0.01% väärtpaberi väärtusest 2, min 1.60 €
 • Kokkuleppel
Väärtpaberitega kauplemine
Aktsiatehingud 5
Eesti 0.20% min 3.20 €
Austria, Hispaania, Itaalia, Kanada, Leedu, Läti, Madalmaad, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Ühendkuningriik 0.20% min 20 €
EVK aktsiate märkimine 3.20 €
Teised turud Kokkuleppel
Võlakirjatehingud
Indeksvõlakirjad Tasuta
Võlakirjade märkimine 5 0.10% min 20 €
EVK võlakirjade märkimine 5 3.20 €
Võlakirjatehingud järelturul 5 20 €
Muud väärtpaberitehingud
Pangasisene väärtpaberiülekanne 6 €
EVK väärtpaberid
 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel
 • DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne
 
 • 4,50 €
 • 18 €
 • 3,20 €
Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu meie pangas 
 • EL riigid, Kanada, Norra, Šveits
 • Austraalia, Hongkong, Jaapan, Singapur
 • Muud riigid


 

 • 40 €
 • 70 €
 • Kokkuleppel
Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus)
 • Teise kontohalduri juurde
 • Teise kontohalduri juurest meie panka
 
 • 15 €
 • Tasuta
Tühistamine/parandamine 4 Vastava tehingu teenustasu
Väljavõtted
Börsitehingu kinnitus 3,20 €
Tehingukorralduse koopia 1,50 €
Perioodiline EVK väärtpaberikonto väljavõte 3
 • Kalendriaasta kohta
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga
 
 • Tasuta
 • 3 €
 • 6,50 €
 • 0,30 €
EVK väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga 3 € + KM
Muud väärtpaberitega seotud teenused
Muud teenused Kokkuleppel

1 Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.

2 Väärtpaberite väärtus leitakse kalendrikuu lõpu seisuga. Börsil noteeritud aktsiate puhul lähtutakse kuu viimase börsipäeva sulgemishinnast, muude väärtpaberite puhul nende nimiväärtusest ning investeerimisfondi osakute puhul puhasväärtusest.

3 Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

4 Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.

5 Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Tööandjapension on võimalus nii tööandjale kui ka töötajale

Lugege lähemalt..

Kas Soome pensionisüsteem on Eesti jaoks ulme?

Lugege lähemalt..