Siseriiklikud arveldused

Siseriiklik makse on Eesti-sisene ülekanne eurodes Nordea panka või mõnda teise Eesti panka. Nordeas on siseriiklike maksete tegemine Teie jaoks kiire, mugav ja soodne. Mugavad lahendused arveldamisel aitavad muuta Teie äritegevust lihtsamaks. Kui soovite teha ülekannet teise Eesti panka välisvaluutas, tuleb teil algatada välismakse.

Pangasisene makse on ülekanne Nordea panga Eestis asuvate kontode vahel.

 • Pangakontorites teostatud pangasisene makse jõuab saaja kontole ülekande teostamise hetkel.
 • Telefonipangas teostatud pangasisene makse jõuab saaja kontole ülekande teostamise hetkel, kui makse on sooritatud ajavahemikus 8.00-20.00.
 • Nordea internetipangas sooritatud pangasisene makse jõuab kohale poole tunni jooksul, kui makse on sooritatud ajavahemikus 8.00-20.00.
 • Hilisemal kellaajal sooritatud maksed jõuavad saaja kontole järgmisel pangapäeval. Nädalavahetusel tehtud maksed teostatakse kohe (pangakontorist ja Telefonipanga kaudu) või poole tunni jooksul (Internetipangas), kuid kande kuupäevaks on järgmise pangapäeva (esmaspäeva) kuupäev. NB! Kui makse tähtaeg langeb nädalavahetusele, soovitame ülekande teha juba nädalavahetusele eelneval pangapäeval.

Euromakse on ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA - Single European Payments Area) kehtiv elektroonilise maksekorralduse vorm, mille valuutaks on alati euro ja millele rakenduvad samaväärsed tingimused nii siseriiklike kui piiriüleste maksete puhul.

Kõik euromaksed teise panka edastatakse makse saaja kontole samal pangapäeval, kui maksekorraldus (nii elektrooniline kui paberkandjal) on esitatud panka enne kella 15.30. Hilisemad maksekorraldused edastatakse makse saajale järgmisel pangapäeval.

Euromakset saab teha järgmistesse riikidesse:

 • 19 riiki, mis kuuluvad nii Euroopa Liitu (EL) kui ka Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja on ühtlasi ka eurotsooni liikmed: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luxembourg, Läti, Leedu, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome.
 • 9 riiki, mis on EL ja EMP liikmed, kuid ei kasuta käibevaluutana eurot: Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.
 • 3 riiki, mis on EMP liikmed, kuid ei kuulu EL-i: Island, Liechtenstein ja Norra.
 • Monaco, mis ei ole EL liikmesriik, kuid kasutab EL-iga kokkuleppel käibevaluutana eurot.
 • Šveits.

 

Kiirmakse on tavapärasest kiirem makse teises Eesti pangas olevale saaja kontole.

 • Kiirmakseid saab teostada pangasaalis ning Nordea internetipanga ja telefonipanga vahendusel igal pangapäeval kuni kella 17.00-ni.
 • Kiirmaksed on kõrgema teenustasuga.

Tuleviku väärtuspäevaga maksekorraldus võimaldab Teil edastada panka maksekorraldusi juba enne soovitud maksepäeva.

 • Tulevikumakset saate teha Nordea internetipanga kaudu.
 • Maksekorraldusel tuleb märkida maksepäevaks vastav kuupäev, millal soovite panga poolt makse sooritamist.
 • Tuleviku väärtuspäevaga makseid saab sooritada etteulatuva tähtajaga kuni 30 päeva.
E-arveid on võimalik pangas automaatselt tasuda e-arve püsimakse teenusega.
 
Soovi korral võib ka edaspidi maksta arveid ükshaaval just endale sobival ajal.

E-arveid on kõige mugavam vaadata internetipangas, kuid teenust saate kasutada ka internetipanga lepingut omamata, sõlmides e-arve püsimakse lepingu telefonipangas või pangakontoris. Sel juhul saadab ettevõte panka e-arve, mis tasutakse püsimaksega ja info arve kohta edastatakse Teile kokkulepitud viisil kas e-kirja või posti teel.

E-arve püsimakse lepingu saab sõlmida kas internetipangas, telefonipangas või pangakontoris.

NB! Osad ettevõtted soovivad, et klient telliks esmalt ettevõttelt e-arve teenuse ning alles seejärel on võimalik sõlmida pangas e-arve püsimakse teenus. Sellisel juhul tuleb arvestada, et juba laekunud arve tasumine püsimaksega pole võimalik ning selle arve tasumise eest peab klient ise hoolt kandma.

Tutvuge lähemalt e-arve püsimakse teenuse tingimustega.

Nordea Eesti partneriks e-arve teenuse osutamisel on Fitek AS, kellega Teil  tuleb teenuse kasutusele võtmiseks sõlmida e-arve leping. Info teenuse ja tehniliste tingimuste osas on saadaval Eesti Pangaliidu veebilehel.

E-arve teenuse kasutamisele võtmise võimaluste ja tehniliste aspektide osas palume Teil ühendust võtta Fitek AS-iga:

Tel: 6 519 000
E-post: teenindus@fitek.com

Püsikorraldus on makse, mis on mõeldud regulaarsete maksete tegemiseks kas kindlas summas või kogu kontojäägi ulatuses pangasiseselt või siseriiklikult Eestis tegutsevate pankade vahel.
 • Püsimaksekorralduses saate fikseerida oma arvelduskontolt ülekantava summa suuruse ning määrata ülekande sageduse ja kuupäeva.
 • Lepingus määratud maksepäeval kannab pank kokkulepitud summa Teie kontolt makse saaja kontole. Teie ülesanne on hoolitseda selle eest, et maksepäeval oleks Teie arvelduskontol piisavalt raha nii makse tegemiseks kui teenustasu debiteerimiseks.

Püsimaksekorraldust saab sõlmida Nordea internetipangas, telefonipangas ja pangakontorites.

Internetipangas püsimaksekorralduse muutmiseks tuleb olemasolev püsimaksekorraldus lõpetada ja sõlmida uus, vajalike muudatustega maksekorraldus.

Tutvuge püsimaksekorralduse täpsete tingimustegaPDF.
MAKSED
Laekuvad maksed 1
Laekuvad siseriiklikud maksed Tasuta
Laekuvad maksed Nordea grupi pankadest Tasuta
Laekuvad euromaksed (siseriiklikud ja EU/EEA*** liikmesriikidest) Tasuta
Laekuvad maksed eurodes (välja arvatud EU/EEA*** liikmesriikidest) ja välisvaluutades teistest välispankadest 5.75 €
Väljaminevad maksed Pangakontoris /
Telefonipangas
Nordea
internetipangas
Siseriiklikud maksed
Pangasisene makse Nordea Pank AB Eesti filiaalis (mis tahes valuutas) 2 € Tasuta
Siseriiklikud maksed ja maksed eurodes EU/EEA*** liikmesriikidesse
Siseriiklik euromakse Eestisse ja EU/EEA*** liikmesriikidesse 3 € 0.38 €
Siseriiklik euromakse kiirmaksena teise panka Eestis 20 € 10 €
Palgamaksed
Pangasisene palgamakse Nordea Pank AB Eesti filiaalis (mis tahes valuutas) Tasuta Tasuta
Siseriiklik palgamakse Eestisse ja EU/EEA*** liikmesriikidesse - 0.19 €
Makse püsimaksekorralduse alusel
Pangasisene makse püsimaksekorralduse alusel Nordea Pank AB Eesti filiaalis (mis tahes valuutas) Tasuta Tasuta
Siseriiklik euromakse püsimaksekorralduse alusel Eestisse ja EU/EEA*** liikmesriikidesse 0.38 € 0.38 €
E-arve püsimakse teenus
Lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine Tasuta Tasuta
E-arve püsimaksekorraldus – pangasisene Tasuta Tasuta
E-arve püsimaksekorraldus – teise panka Tasuta Tasuta
E-arve ühekordne maksmine - pangasisene - Tasuta
E-arve ühekordne maksmine – teise panka - 0.38 €
Muud maksetega seotud teenused
SWIFT koopia ja XML sõnumi koopia 10 €
Maksekorralduse kinnitus 10 €
Kinnitatud siseriikliku makse tühistamine, järelpärimine või paranduste sisseviimine (makse sooritatud Eestisse või EU/EEA*** liikmesriikidesse) 6 10 €
Kuni 6 kuu vanuste välismakse parandamine, tühistamine või järelpärimine 6 30 €
Enam kui 6 kuu vanuste välismakse parandamine, tühistamine või järelpärimine 6 65 €

1 Kui täissummas saajale teostatava makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so. maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava makse jaoks käesoleva hinnakirjaga ettenähtud, debiteerib pank hiljem lisaks teenustasule maksja arvelduskontolt ka nimetatud kulude ja teenustasu vahe. Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse ja nende käibevaluutades tehtavate maksete korral on teenustasu tüüp "täissummas saajale (OUR)" lubatud vaid juhul, kui maksega kaasneb valuutavahetus ehk maksja arvelduskonto valuuta ja maksevaluuta on erinevad.
6 Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada.

*** Euroopa Majanduspiirkonna (EMP/EEA  - European Economic Area) riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein, Monaco, Šveits.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded
IBAN-kalkulaator Vaadake lähemalt..

Arveldusteenuste ületoomine teisest pangast

Lugege lähemalt..