Cash management

on mõeldud ettevõtete grupile
või ettevõttele, millel on palju erinevaid arvelduskontosid.
on teenus, mis koondab
igapäevaselt kõik rahalised vahendid ettevõtte või ettevõtete grupi piires ühele kontole.
on raha automaatse ülekandmise teenus,
mis võimaldab koondada ettevõtte või ettevõtete grupi rahalised vahendid ühele kontole olenemata kontode asukohariigist.
kaasaegne ja turvaline andmeedastuse lahendus,
et ühendada raamatupidamisprogramm ja pangasüsteemid