Arvelduskonto

Arvelduskonto on konto Teie igapäevaste arvelduste korraldamiseks ning enamiku pangateenuste ja -toodete kasutamiseks. Ärikliendi konto avamisega saab algust teha ka veebis. Et säästa aega, on mõistlik täita avaldus ja kliendiandmete küsimustik just digitaalselt. Pärast lepingute ülevaatamist kutsume Teid pangakontorisse vaid kiireks isikutuvastuseks.
 
 • Arvelduskonto võimaldab Teil mugavalt ja kiirelt korraldada igapäevaseid pangatoiminguid: teha ülekandeid, arveldada deebet- ja krediitkaardiga, avada hoiuseid ning kasutada interneti- ja mobiilipanka.
 • Arvelduskonto tagab kiire ligipääsu rahale erinevate pangakanalite (sularahaautomaat, telefoni- ja internetipank, mobiilipank, pangakontor) kaudu ja võimaldab raha vastavalt vajadusele kas ülekandena või sularahas kiiresti liigutada.
 


Konto avamiseks on kaks võimalust:

  KONTORIS   VEEBIS

Vaja läheb isikut tõendavat dokumenti.

Kontorite asukohad

Vaja läheb digiallkirjastamise võimalust.

Kontot avama

Lisainfo saamiseks võtke ühendust meie klienditoega telefonil +372 628 3300.

 

 

Tunne oma klienti - miks küsib pank kliendilt küsimusi

Asutamisel oleva ettevõttele arvelduskonto saab avada asutaja(d).

Konto avamisel aktsepteeritavad isikut tõendavad dokumendid on

 • ID-kaart,
 • pass,
 • elamisloakaart,
 • Eesti juhiluba (ainult Eesti kodanike puhul).               

Esindusõigust tõendavateks dokumentideks on:

 • Äriregistri A/B kaart äriühingu registreerimise kohta (mitte vanem kui 15 päeva). Kehtiva registriväljavõtte puudumisel on pangal võimalik teha registriandmete kontrollimiseks päring e-äriregistrisse.
 • Arvelduskonto avamiseks avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele tuleb esitada lisaks  vastava juriidilise isiku tegutsemise aluseks olev dokument (põhikiri või põhimäärus) ning esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid. 

 

Väljaspool Eestit registreeritud ettevõtte puhul sõltuvad vajalikud dokumendid asukohamaast

Nõutavate dokumentide hulka kuuluvad:

 • Juriidilise isiku registreerimistunnistus või registri väljavõte (Certificate of Incorporation või Certificate of Organization)
 • Juriidilise isiku põhikiri või ühinguleping (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement ja Articles of Organisation).
 • Dokument juriidilise isiku juhtkonna (juhatus, tegevdirektor) valimise/ määramise kohta.
 • Esindusõigust tõendav dokument.

 

NB! Dokumendid, mis esitatakse pangale välisriigist peavad olema tõlgitud, apostillitud ja notariaalselt kinnitatud. Pank aktsepteerib tõlkeid eesti, vene või inglise keeles.

Rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN (International Bank Account Number) on rahvusvahelisele standardile vastav kontonumber. IBAN on vajalik välisarvelduste tegemiseks, et saada laekumisi välisriikidest või teha ise ülekandeid väljaspoole Eestit.

Eesti IBAN on 20-kohaline. Siseriikliku kontonumbri ette lisatakse kuuekohaline tähe- ja numbriühend:           

 • kahetäheline riigikood (Eesti puhul EE),
 • kahekohaline kontrolljärk,
 • kahekohaline pangakood (meie panga puhul 17),
 • 3 nulli (000),
 • siseriiklik kontonumber (17000123456).

Alates 1. veebruarist 2014 on siseriiklikult kasutusel IBAN ning senine siseriiklik kontonumber enam ei kehti.

Arvutage oma konto IBAN.

 
 
Arvelduskonto valuuta Intressimäär
EUR 0,01%
Muud valuutad 0%
 • Intressimäär on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva).
 • Intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
 • Intressiarvestus toimub päevalõpu kontojäägilt alates 300 € ning kantakse arvelduskontole vähemalt kord aastas.

 

KONTOD
Arvelduskonto avamine
Eesti residentidele Tasuta
Mitteresidentidele (EU-residendid) 250 €
Teiste riikide residentidele 750 €
Konto hooldustasu aastas teistele juriidilistele isikutele (sh Küpros, Malta, Gibraltar) 750 € / aastas
Konto väljavõtted  

Väljavõte kliendi nõudmisel

 • Pangakontorist
 • Internetipangast (ei ole krüpteeritud)
 • Internetipangast (krüpteeritud)
 • E-posti teel (krüpteeritud)

 

 • 0,3 € /1 lk, min 5 €
 • Tasuta
 • 5 €
 • 5 €
Regulaarsed väljavõtted posti teel kord kuus 7 €

Postiga **

 • Eestisse
 • välismaale

 

0.3 € lehekülg min 5 €

Regulaarsed väljavõtted ** - 10., 20. ja kuu viimasel päeval

 • posti teel Eestisse
 • posti teel välismaale

 

 • 10 €
 • 20 €

Regulaarsed väljavõtted** - igal pangapäeval

 • posti teel Eestisse
 • posti teel välismaale

 

 • 30 €
 • 60 €
** Sisaldab postikulu.
 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded
Kuidas avada kontot Lugege lähemalt..