Arvelduskonto

Arvelduskonto on konto Teie igapäevaste arvelduste korraldamiseks ning enamiku pangateenuste ja -toodete kasutamiseks. Arvelduskonto avamine ja kasutamine Nordeas on Teie jaoks lihtne ja mugav.
 • Arvelduskonto võimaldab Teil mugavalt ja kiirelt korraldada igapäevaseid pangatoiminguid: teha ülekandeid, arveldada deebet- ja krediitkaardiga, avada hoiuseid ning kasutada interneti- ja mobiilipanka.
 • Arvelduskonto tagab kiire ligipääsu rahale erinevate pangakanalite (sularahaautomaat, telefoni- ja internetipank, mobiilipank, pangakontor) kaudu ja võimaldab raha vastavalt vajadusele kas ülekandena või sularahas kiiresti liigutada.
 • Juriidilisele isikule saab arvelduskonto lepingu sõlmida seaduslik esindaja või notariaalselt volitatud isik.
 • Asutamisel oleva ettevõttele arvelduskonto saab avada asutaja(d).                                                               
 • Konto avamiseks tuleb juriidilise isiku esindajal tulla Nordea pangakontorisse ning võtta kaasa isikut ja esindusõigust tõendavad dokumendid.                                                                                                                       

Konto avamisel aktsepteeritavad isikut tõendavad dokumendid on

 • ID-kaart,
 • pass,
 • elamisloakaart,
 • Eesti juhiluba (ainult Eesti kodanike puhul).               

Esindusõigust tõendavateks dokumentideks on:

 • Äriregistri A/B kaart äriühingu registreerimise kohta (mitte vanem kui 15 päeva). Kehtiva registriväljavõtte puudumisel on pangal võimalik teha registriandmete kontrollimiseks päring e-äriregistrisse.
 • Arvelduskonto avamiseks avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele tuleb esitada lisaks  vastava juriidilise isiku tegutsemise aluseks olev dokument (põhikiri või põhimäärus) ning esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid. 

Väljaspool Eestit registreeritud ettevõtte puhul sõltuvad vajalikud dokumendid asukohamaast

Nõutavate dokumentide hulka kuuluvad:

 • Juriidilise isiku registreerimistunnistus või registri väljavõte (Certificate of Incorporation või Certificate of Organization)
 • Juriidilise isiku põhikiri või ühinguleping (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement ja Articles of Organisation).
 • Dokument juriidilise isiku juhtkonna (juhatus, tegevdirektor) valimise/ määramise kohta.
 • Esindusõigust tõendav dokument.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust meie klienditoega või astuge läbi pangakontorist.

 

Tunne oma klienti - miks küsib pank kliendilt küsimusi

Rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN (International Bank Account Number) on rahvusvahelisele standardile vastav kontonumber. IBAN on vajalik välisarvelduste tegemiseks, et saada laekumisi välisriikidest või teha ise ülekandeid väljaspoole Eestit.

Eesti IBAN on 20-kohaline. Siseriikliku kontonumbri ette lisatakse kuuekohaline tähe- ja numbriühend:           

 • kahetäheline riigikood (Eesti puhul EE),
 • kahekohaline kontrolljärk,
 • kahekohaline pangakood (Nordea puhul 17),
 • 3 nulli (000),
 • siseriiklik kontonumber (17000123456).

Alates 1. veebruarist 2014 on siseriiklikult kasutusel IBAN ning senine siseriiklik kontonumber enam ei kehti.

Arvutage oma konto IBAN.

Tutvuge arvelduskonto tingimustegaPDF.
Arvelduskonto valuuta Intressimäär
EUR 0,01%
Muud valuutad 0%
 • Intressimäär on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva).
 • Intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
 • Intressiarvestus toimub päevalõpu kontojäägilt alates 300 € ning kantakse arvelduskontole vähemalt kord aastas.

 

KONTOD
Arvelduskonto avamine
Eesti residentidele Tasuta
Mitteresidentidele (EU-residendid) 250 €
Teiste riikide residentidele 750 €
Konto avamine ja sulgemine välisriigis asuvas Nordea kontoris Nordea Eesti kliendile 200 €
Konto hooldustasu aastas teistele juriidilistele isikutele (sh Küpros, Malta, Gibraltar) 750 € / aastas
Konto väljavõtted

Väljavõte kliendi nõudmisel

 • Pangakontorist
 • Internetipangast (ei ole krüpteeritud)
 • Internetipangast (krüpteeritud)
 • E-posti teel (krüpteeritud)

 

 • 0,3 € /1 lk, min 5 €
 • Tasuta
 • 5 €
 • 5 €
Regulaarsed väljavõtted posti teel kord kuus 7 €

Postiga **

 • Eestisse
 • välismaale

 

0.3 € lehekülg min 5 €

Regulaarsed väljavõtted ** - 10., 20. ja kuu viimasel päeval

 • posti teel Eestisse
 • posti teel välismaale

 

 • 10 €
 • 20 €

Regulaarsed väljavõtted** - igal pangapäeval

 • posti teel Eestisse
 • posti teel välismaale

 

 • 30 €
 • 60 €
** Sisaldab postikulu.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded
Kuidas avada kontot Lugege lähemalt..