Intressiriski maandamine

pakub kindlust laenu kuumaksete suuruse osas
ja pakub kaitset intressi tõusu eest.
annab Teile tõhusa kaitse intressitõusude vastu
ja jätab seejuures alles võimaluse saada kasu intressitaseme langusest.
Pakume Teile paindlikke võimalusi
intressikaitseks lähtuvalt turuolukorrast.