Intressilagi

Intressilagi annab Teile tõhusa kaitse intressitõusude vastu ja jätab seejuures alles võimaluse saada kasu intressitaseme langusest. Määratud maksimaalne intressimäär lihtsustab ka finantskulude planeerimist.

Tõhus kaitse intressitõusude vastu

Intressilagi (cap) on optsioon, millega ostja tagab, et laenu eest makstav intress ei tõuse üle kokkulepitud piiri. Selle kaitse eest maksab ostja kindlustus ehk optsioonipreemiat.

Intressilae hinda mõjutavad intressikaitse kestus, kaitstava laenu suurus, intressimäärade kõikumine ning soovitud intressi piirmäär.

Intressilae eelised ettevõttele

  • Intressilagi annab tõhusa kaitse intressitõusude vastu, jättes samal ajal alles võimaluse saada kasu intressitaseme langusest.
  • Klient teab alati, milline on maksimaalne intressimäär ja see lihtsustab finantskulude planeerimist.

Intressi piirmääraga saate piirata laenu intressiriski

Erinevalt intresswapist, mis fikseerib intressimäära, saab intressilaega piirata laenu intressiriski paindlikult teatud maksimaalsele tasemele.

Erinevalt intressiswapist ei too intressilae tühistamine kliendile kunagi kaasa tühistamiskulusid. Maksimaalne kahju on kliendi poolt ette ära makstav kindlustusmakse –  halvimal juhul on intressimäära alanedes kindlustusel väärtustust null.

Intressilae juures tuleb tähelepanu pöörata järgmisele:

  • Intressid võivad praeguselt tasemelt kõrgemale tõusta (kaitse rakendub alles piirmäära tasemelt).
  • Intressilae kulu on kindlustuspreemia, mis tasutskse regulaarsete osamaksetena või ühekordse ettemaksena.
  • Lepingu enneaegne lõpetamine põhineb alati turuhinnal, mille alusel üks pool hüvitab teisele tekkivad kulud. Regulaarsete osamaksetena tasutav intressilagi võib kliendile ennetähtaegse lõpetamise korral lisakulusid põhjustada.

Tooted eeldavad meie kliendiks olemist ja  tuletistehingute raamlepingu  sõlmimist. Lisateabe saamiseks pöörduge meie spetsialistide poole. Panga kliendihaldurid on alati valmis Teid aitama.