Tooraineriskide maandamine

Metallide hinnakaitsega kindlustatakse
ostetava ja müüdava metalli hind.
Nafta hinnakaitsega kindlustatakse
ostetava nafta hind.
Kaubaveo hinnakaitsega kindlustatakse
ostetava kaubaveo hind.
Metallide hinnakaitsega kindlustatakse
ostetava ja müüdava metalli hind.
Kaubaveo hinnakaitsega kindlustatakse
ostetava kaubaveo hind.
Nafta hinnakaitsega kindlustatakse
ostetava nafta hind.
Nordea pakub sobivaid tööriistu riskide maandamiseks,
kui tegelete CER ja EUA kliimakvootide ostmise ja müümisega.