Laevanduskulu

Kaubavedude hinnad muutuvad turgudel vastavalt nõudmisele ja pakkumisele. Hinnakõikumiste eest saate end kaitsta, sõlmides Nordeas hinnakaitselepingu. Kaitstud hinnad aitavad Teil oma äritegevust efektiivsemalt planeerida.

Nordea on maailma juhtiv sündikeeritud finantslahenduste pakkuja laevandus- ja offshore-tegevusalal. Kaubavedude tuletisinstrumentide abil saavad nii kaubaveoteenuste pakkujad kui ka ostjad saavad end kaitsta merekaubavedude hinnamuutuste eest erinevate laevatüüpide ja marsruutide osas.

Kaubaveo hinnakaitse

Kaubaveo hinnakaitsega kindlustatakse ostetava kaubaveo turuhind. Kaubaveo tuletisturud katavad kuivlasti, tankeriveo ja konteineriveo. Tuletistega kauplemisel võib olla mõju ettevõtte tulemustele, kuna toodete turuhind muutub vastavalt turusituatsioonile.

Hinnakaitse on panga ja kliendi vaheline tuletisleping, milles tavaliselt kaubaveo ostja maksab fikseeritud kaubaveo hinna ning pank maksab kaubaveo ostjale muutuvat kaubaveo hinda, et kompenseerida turuhinna muutusi.

Eelised ettevõttele

  • Kaubaveo hinnakaitse kaitseb metalli ostjat (müüjat) kaubaveohindade tõusu (languse) eest ja pakub kindlust tulevikus kujuneva turuhinna suhtes.
  • Pangaga tehtav tehing pole seotud kliendi füüsilise kauba tehingutega, mis on tehtud tema enda tarnijate/ostjatega.
  • Kaubaveo hinnakaitse võib sõlmida ja lõpetada turuhinnaga ükskõik millal.

Kaubaveo hinnakaitse puhul tuleb tähelepanu pöörata järgmisele:

  • Basis-riski* tulemusena ei ole kaitsestrateegia tulud ja kulud alati täielikult eelnevalt kindlaks määratavad.
  • Enamike toorainete hinnad on dollarites ja nii näiteks kajastub dollari tugevnemine otseselt ka eurodes noteeritud hindades.

* Basis = kaubaveo toote spot-hind – tuletise hind.

Nõustamiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge meie spetsialistide poole. Nordea kliendihaldurid on valmis Teid alati aitama.