Valuutariski maandamine

lukustab tulevikus toimuva valuutatehingu kursi,
kaitstes nii saabuvat rahavoogu valuutakursi võimaliku ebasoodsa muutuste eest.
Ettevõtete erivajadustele võib üles ehitada ka kohandatud lahendusi,
mis pakuvad näiteks nullkuluga kaitset ebasoodsa kursimuutuse vastu ja jätavad avatuks võimaluse kasusaamiseks soodsate kursimuutuste korral.