Kliendile kohandatud lahendused

Valuutaforward ja ostetud optsioon on valuutariskide haldamise põhitooted. Neid ühendades võib üles ehitada ettevõtete erivajadustele kohandatud lahendusi, mis pakuvad nullkuluga kaitset ebasoodsa kursimuutuse vastu ja jätavad avatuks võimaluse kasusaamiseks soodsate kursimuutuste korral.

Kliendile kohandatud lahendused on efektiivne kombinatsioon põhitoodetest

Erilahendustega saavutatakse tavapärane 100% kaitse eelnevalt kokkulepitud tasemel, kuid säilitatakse kasusaamise võimalus soodsa kursimuutuse korral.

  • Erilahendused võivad olla nullkuluga või nende eest võib maksta preemiat nagu optsiooni korral.

 

 

Näiteid kliendile kohandatud lahendustest

Kliendile kohandatud erilahendused ühendavad tavaliselt optsioonide ja forwardite parimad omadused ehk pakuvad näiteks nullkuluga kaitset ebasoodsa kursimuutuse vastu, kuid jätavad avatuks võimaluse kasusaamiseks soodsate kursimuutuste korral.

Allpool on kaks näidet nullkuluga lahendusest:

Intressikoridor

Seal, kus forwardtehing lukustab kursi kindlale tasemele, jätab valuutakoridor kursile muutumisvahemiku. Valuutakoridoris lepitakse kokku kursi alam- ja ülempiir.

Näiteks impordiettevõte saab teada nõrgima võimaliku kursi (alampiir), kuid jätab kasusaamise võimaluse avatuks valuutakoridori ülempiirini. Valuutakoridor on üldiselt nullkuluga kaitse ebasoodsate kursimuutuste vastu, kuid selle võib üles ehitada ka laiema ülem- ja alampiiriga, millisel juhul lisanduvad kulud.

Tooted eeldavad meie kliendiks olemist ja tuletistehingute raamlepingu sõlmimist. Lisateabe saamiseks pöörduge meie spetsialistide poole. Panga kliendihaldurid on alati valmis Teid aitama.