Valuutaforward

Valuutaforward sobib Teie valuutatehingute tulude ja kulude kaitsmiseks. Valuutaforward lukustab tulevikus toimuva valuutatehingu kursi, kaitstes nii saabuvat rahavoogu valuutakursi võimaliku ebasoodsa muutuste eest.

Valuutaforward lukustab valuutakursi

Valuutaforwardiga lepitakse kokku tulevikus sõlmitava valuutatehingu kurss ehk forwardi kurss, aeg, ostetav ja müüdav valuuta ning vahetatava valuuta kogus.

  • Forwardi kurss võib olla päeva valuutakursist ehk spot-kursist kõrgem või madalam. Forward põhineb spot-kursil ja kahe valuuta vahelisel intressierinevusel.

Eelised ettevõttele

  • Valuutaforward annab Teile täieliku kaitse ebasoodsa kursiliikumise vastu.
  • Tulevikus toimuva valuutatehingu kurss ja valuutatehinguks vajalik / valuutatehingust saadav eurode kogus on ette teada.

Valuutaforwardi korral tuleb tähelepanu pöörata järgmisele:

  • Valuutaforward annab täieliku kaitse ebasoodsa kursimuutuse vastu, kuid teisalt ei saada kasu ka positiivsest kursimuutusest.

Teie valuutatehingute tulude ja kulude kaitseks

Valuutaforward on kaitseinstrument, mis kaitseb väliskaubandusega tegeleva ettevõtte bilanssi valuuta kursimuutuste eest.

  • Forward lukustab tulevikus toimuva valuutatehingu kursi. Forwardi kursi määravad ära tehingu hetkel kehtiv turukurss ja valuutapaari intressi erinevusel põhinevad forvardi punktid.
  • Forward annab täieliku kaitse ebasoodsa kursimuutuse vastu, kuid teisalt ei saada kasu ka positiivsest kursimuutusest.
  • Eri pikkusega forwarditele noteeritakse rahvusvahelistel valuutaturgudel pidevalt uuenevad kursid.
  • Forwardi kurss erineb pisut tavalisest valuutatehingu kursist valuutadevahelise intressierinevuse tõttu.

Forwardis lepitakse kokku nagu tavalises valuutatehingus: millist valuutat vahetatakse, valuuta kogus ja vahetusel kasutatav kurss. Forward erineb traditsioonilisest valuutatehingust ainult selle poolest, et tehing lepitakse kokku tulevikus toimuvana.

 

Tooted eeldavad meie kliendiks olemist ja tuletislepingute raamlepingu sõlmimist. Lisateabe saamiseks pöörduge meie spetsialistide poole. Panga kliendihaldurid on alati valmis Teid aitama.