Otsekorraldused muutuvad e-arve püsimakseteks

Alates 31. jaanuarist 2014 lõpetatakse Eestis otsekorraldusteenuse pakkumine seoses EL määruse (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus No 260/2012) tingimuste jõustumisega 01. veebruaril 2014. Sellega seoses muudetakse olemasolevad otsekorralduse maksjalepingud e-arve püsimakselepinguteks.

Olemasolevad otsekorralduse maksjalepingud muudetakse e-arve püsimakselepinguteks ja seniste otsekorralduslepingute alusel tasutavate arvete automaatset tasumist jätkatakse edaspidi e-arve püsimakse teenuse alusel.

Teie ei pea otsekorralduselt e-arve püsimaksele üleminekuks ise midagi tegema.

Kui olete seni kasutanud teenusepakkuja arvete tasumiseks otsekorraldust, ei muutu Teie jaoks eriti midagi – arved saavad ka edaspidi tasutud automaatselt - Teie otsekorraldus muutub automaatselt e-arve püsimakseks ja pank maksab arve automaatselt samalt arvelduskontolt, millelt toimus otsekorraldusega tasumine.

E-arve ja selle alusel vormistatud maksekorraldusega saate edaspidi tutvuda Nordea internetipangas. Juhul, kui Te ei ole internetipanga klient, edastatakse arve Teile endisel viisil (e-kiri, post).

Muudatus ei eelda Teie kinnitust ega uue lepingu sõlmimist.

Otsekorralduse maksjalepingu üleminekul e-arve püsimakse lepinguks muutuvad lepingu tingimused.

Täpsema info ülemineku aja kohta saate oma teenusepakkuja(te)lt, kellega olete sõlminud otsekorralduslepingu.

Juhul kui Teie teenusepakkuja otsustab e-arvet kasutusele mitte võtta, teavitame Teid sellest eraldi.

Lisaküsimuste korral e-arve püsimakse teenuse kohta võtke meiega ühendust Nordea internetipanga postikasti kaudu või klienditoe e-posti aadressil eesti@nordea.com

Lisateavet e-arve püsimakse kohta saate ka Eesti Pangaliidu kodulehelt: www.pangaliit.ee  

Ettevõtete üleminek e-arve püsimakse lepingule toimub vahemikus 01.07.2013-31.01.2014. Täpse ülemineku kuupäeva teatab Teile teenusepakkuja, kellega olete täna sõlminud otsekorralduslepingu(d).

Juhul kui Teie teenusepakkuja otsustab e-arvet kasutusele mitte võtta, teavitame Teid sellest eraldi. Sellisel juhul lõppeb Teie otsekorralduse makseleping leping hiljemalt 31. jaanuaril 2014 ning soovitame suhelda otse oma teenusepakkujaga, et uurida, millised makseviisid on edaspidi vastuvõetavad.

Muudatustega mittenõustumisel on Teil õigus oma otsekorraldusleping(ud) enne ülemineku kuupäeva tasuta üles öelda kas Nordea internetipangas või pangakontoris.

Juhul, kui Te ei ole pangale lepingu lõpetamise soovist teatanud, loeme, et olete muudatustega nõustunud ja need hakkavad Teiega seotud lepingutele kehtima alates ajast, millal vastav(ad) ettevõte(d) on uuele teenusele üle läinud.

Hiljemalt veebuaris 2014 muutuvad otsekorraldused e-arve püsimakseteks.

Kui olete seni kasutanud teenusepakkuja arvete tasumiseks otsekorraldust, ei muutu Teie jaoks eriti midagi – arved saavad ka edaspidi maksepäeva(de)l tasutud automaatselt.

  • E-arve püsimakse teenus tugineb olemaoleval Eesti standardiseeritud e-arve teenusel.
  • E-arve püsimakse teenus võimaldab arvete automaatset tasumist maksjatel, kes on tellinud e-arve oma panka.

E-arve püsimakse lepingu saab sõlmida kas internetipangas või pangakontoris.

Oma e-arveid saate vaadata internetipangas, kuid teenust saate kasutada ka internetipanga lepingut omamata, sõlmides e-arve püsimakselepingu pangakontoris. Sel juhul saadab ettevõte panka e-arve, mis tasutakse püsimaksega, ning info arve kohta edastatakse Teile kokkulepitud viisil kas e-kirja või posti teel.

E-arve püsimakse omadused:

  • E-arve püsimakse teenuse alusel maksmisele kuuluv maksekorraldus on vajadusel võimalik tühistada enne maksepäeva.
  • Maksjal on võimalik määrata tasumisele kuuluva summa ülempiir (limiit). Maksepäeval teostab pank ülekande juhul, kui e-arve summa ei ületa maksja poolt määratud limiiti.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded