Välisarveldused

Nordea kliendina on välisarvelduste tegemine Teie jaoks kiire, mugav ja soodne. Teie päralt on erinevad võimalused, mille seast sobivaim valida.
 • Makseid välisriiki või välisvaluutas mõnda teise panka Eestis saab teha välismaksena. Makseid saate teostada internetipangas, kus see on mugav ja soodne ning ka Nordea pangakontorites ja telefonipangas.
 • Euromakse (kuni 31.01.2014: SEPA makse) on ühtses euromaksete piirkonnas kehtiv maksekorralduse vorm, mis muudab arveldamise Teie jaoks mugavaks ja aegasäästvaks.
 • Nordea grupisisene ehk Nordea Intercompany makse pakub Teile tavapärasest kiiremat euro- või valuutamaksevõimalust.

Vajalikud pangarekvisiidid

Välismakse teostamiseks vajate üldjuhul järgmisi saaja pangarekvisiite:

 • saaja nimi ja aadress,
 • saaja rahvusvaheline kontonumber IBAN või saaja kontonumber,
 • saaja panga kood - SWIFT/BIC.


Välismaksega seotud kulud

 • Välismakse kulude jaotus sõltub maksja ja saaja vahelisest kokkuleppest. Üldjuhul kulud jagatakse: maksja kannab oma panga kulud ning saaja välispankade kulud.
 • Seetõttu soovitame seda alati silmas pidada ning oma partneritega maksetingimuste kokkulepete tegemisel valida pigem teistsugune kulutüüp kui ”täissummas saajale” (nt. kulutüüp SHA ehk kulud kahasse).


Makse kuupäev

Maksekorraldusele märgitakse makse sooritamise kuupäev. Elektroonilisi kanaleid kasutades on maksepäevaks vaikimisi alati käesolev kuupäev. Kuid olenevalt maksekorralduse teostamise kellaajast võib see olla ka järgmine pangapäev.

 • Kui maksepäev ei ole pangapäev, teostatakse makse sellele järgneval pangapäeval.
 • Soovides maksepäeva muuta ehk sooritada tuleviku väärtuspäevaga makset, sisestage soovitud makse sooritamise kuupäev. Tuleviku väärtuspäevaga makseid saab teostada Nordea internetipangas etteulatuva tähtajaga kuni 30 päeva


Tavaline ja kiirmaksekorraldus

Paberkandjal ja Nordea internetipangas esitataval välismaksekorraldusel on võimalik valida tavalise maksekorralduse ja kiirmaksekorralduse vahel. Tavaline välismakse jõuab saajani reeglina kahe pangapäeva pärast (maksele antakse väärtuspäev T+2, kus T = makse tegemise päev maksja pangas) ning kiirmakse jõuab saajani reeglina järgmisel pangapäeval (makse väärtuspäev on T+1).

Vajalikud andmed

Et välismaalt saabuv maksekorraldus jõuaks Teie kontole võimalikult kiirelt ja korrektselt, varustage makse sooritaja järgmise informatsiooniga:

 • Teie nimi ja aadress;
 • Teie rahvusvaheline pangakonto number (IBAN) Nordea Pangas;
 • Nordea Panga andmed:
  Nordea Bank AB Estonia Branch
  Liivalaia 45 10145 Tallinn, Estonia
  SWIFT/BIC: NDEAEE2X;
 • Nordea Panga korrespondentpanga andmed:
  Nordea Bank Finland Plc
  SWIFT/BIC: NDEAFIHH
 • Nordea Bank Finland Plc korrespondentpankade andmed (vajalik näiteks USD maksete puhul): 
  Korrespondentpankade nimekiri

        


Millal makse laekub?

Laekuv maksekorraldus kantakse maksja poolt näidatud kontole panga väärtuspäeval, kui info laekumise kohta saabub panka makse väärtuspäeval enne kella 16.00.

 • Euromakse (ELi ja EMP riikidest) laekub üldjuhul järgmisel pangapäeval
 • Tavalise välismakse korral jõuab makse üldjuhul saajani 3-5 pangapäeva jooksul
 • Kiirmakse jõuab üldjuhul saajani 2-4 pangapäeva jooksul

IBAN kalkulaator0

Nordea Eesti on tehniliselt seotud Nordea Bank Finland Plc töökorraldusega, mistõttu on Soome riiklikel pühadel välismaksete töötlus tavapärasest erinev.

Soome riiklikest pühadest on tingitud järgmised muudatused:

 • Nordea Eestist välja saadetud välismaksekorralduse väärtuspäev nihkub ühe pangapäeva võrra edasi.
 • Sama väärtuspäeva makseid teostada ei saa.
 • Klientide kontodele laekuvad need välismaksed, mis on saadetud otse Nordea Eesti BIC-ile (NDEAEE2X).
 • Euromaksete liikumist Soome püha ei mõjuta ja need liiguvad tavapärasel moel.

Soome riiklike pühade kalender

Rublamaksed Venemaale

Kõik välismaalt laekuvad rublamaksed Vene pankadesse on kõrgendatud tähelepanu all ning Vene pangad on kohustatud kontrollima kõiki mitteresidentide poolt laekuvaid rublamakseid. See on Vene Föderatsiooni Keskpanga nõue. Makse õigeaegseks teostumiseks on vajalik kõigi maksekorralduses esitatud nõuete korrektne täitmine.

NB! Kõik makse andmed tuleb sisestada vene keeles ladina tähtedega. Täpsem informatsioon transliteratsiooni kohta asub Eesti Keele Instituudi veebilehel.

Välismaksekorraldusse tuleb lisaks standardsetele andmetele märkida:

 • Saaja panga täielik nimi
 • Saaja panga aadress. Täiendavalt tuleb saaja panga aadressi väljale märkida:
  • Saaja panga BIK-kood  (9-st numbrist koosnev kood, mis algab alati 04-ga)
  • Saaja panga korrespondentkonto Vene Föderatsiooni Keskpangas – 20-kohaline number algusega 301…, kolm viimast numbrit lähevad kokku BIK koodi kolme viimase numbriga.
  • Kui makse lõplikul saajal on konto panga filiaalis, näidata täiendav korrespondentkonto – 20-kohaline number, algusega 303…
 • Saaja INN (maksumaksja registreerimiskood) - märgitakse saaja kontonumbri väljale, kontonumbri taha. 10-kohaline juriidiliste isikute puhul, 12-kohaline eraettevõtjate ja eraisikute puhul, välisfirmadel 5-kohaline number.
 • Saaja nimi - kui saaja nimi on liiga pikk, tuleb seda jätkata aadressi väljal. Saaja nime ei tohi poolikuks jätta.
 • Saaja aadress - kui aadressi väljal jätkub saaja nimi, siis ei pea aadressi märkima. Vasta-sel juhul tuleb aadressi väljale märkida vaid saaja linn.
 • Saaja arvelduskonto number – 20-kohaline number.

Makse sõnaline selgitus (makse selgituse lahtrisse maksekorraldusel):

 • VO koodPDF (valuuta tehingu operatsiooni tüüp).
  Näide: VO20020 
  faktuurarve, lepingu number, kuupäev
  NDS (käibemaks) summa.
 • Juhul kui kaubad või teenused ei ole maksustatavad, tuleb märkida “BEZ NDS”.
 • VO koodid soovitame kliendil oma välispartnerilt küsida ning võimalusel juba lepingute sõlmimisel omavahel kokku leppida.

Rublamaksed Venemaalt

Kui Nordea Panga kliendile soovitakse kanda rublasid, siis tuleb maksjale esitada allolevad andmed:

Sissetuleva rublades makse puhul vajate järgmiseid pangarekvisiite
Vahepank OAO Nordea Bank (BIK 044583990, C/A 30101810900000000990) , INN 7744000398 SWIFT Code — NDEARUMM.
Korrespondentpank Nordea Bank Finland Plc, Helsinki SWIFT code: NDEAFIHH C/A 30111810902000036009, INN 11382
Saaja pank Nordea Bank AB Estonia Branch SWIFT code: NDEAEE2X
Saaja konto Saaja kontonumber Nordea Bank AB Eesti filiaalis
Saaja Saaja perekonna- ja eesnimi, aadress või firma nimetus ja aadress
Makse selgitus Makse selgitus vastavalt maksja panga nõuetele (VO-kood ja sõnaline selgitus)

Rahvusvaheliste sanktsioonide ning korrespondentpankade poolt kehtestatud tingimuste tõttu võib esineda piiranguid välismaksete tegemisel mõndesse riikidesse. Piirangud erinevad sõltuvalt riigist ja valuutast ning need võivad aja jooksul muutuda.

USA dollarites tehtud makseid ei saa saata kõikidesse riikidesse üle maailma ja nimekiri riikidest, kuhu neid teha ei saa võib aja jooksul muutuda.

Euromakse on ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA - Single European Payments Area) kehtiv elektroonilise maksekorralduse vorm, mille valuutaks on alati euro ja millele rakenduvad samaväärsed tingimused nii siseriiklike kui piiriüleste maksete puhul.

Kõik euromaksed teise panka edastatakse makse saaja kontole samal pangapäeval, kui maksekorraldus (nii elektrooniline kui paberkandjal) on esitatud panka enne kella 15.30. Hilisemad maksekorraldused edastatakse makse saajale järgmisel pangapäeval.

Euromakset saab teha järgmistesse riikidesse:

 • 19 riiki, mis kuuluvad nii Euroopa Liitu (EL) kui ka Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja on ühtlasi ka eurotsooni liikmed: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luxembourg, Läti, Leedu, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome.
 • 9 riiki, mis on EL ja EMP liikmed, kuid ei kasuta käibevaluutana eurot: Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.
 • 3 riiki, mis on EMP liikmed, kuid ei kuulu EL-i: Island, Liechtenstein ja Norra.
 • Monaco, mis ei ole EL liikmesriik, kuid kasutab EL-iga kokkuleppel käibevaluutana eurot.
 • Šveits.

 

IBAN (International Bank Account Number) on tähtedest ja numbritest koosnev kombinatsioon, mis võimaldab identifitseerida kliendi konto mistahes riigi mistahes pangas, kui selles riigis on kasutusel IBAN standard.

 • IBAN-i kasutamine välismaksete tegemisel võimaldab vähendada võimalike viivituste ja vigade arvu, kuna on üheks eelduseks maksete täisautomaatsel töötlemisel. Raha jõuab ühest riigist teise kiiremalt ja pikemas perspektiivis ka odavamalt.
 • IBAN algab alati kahetähelise riigikoodiga (Eesti puhul EE), millele järgnevad kahekohaline kontrolljärk, kahekohaline pangakood ja siseriiklik kontonumber.
  Lisainfoga saate tutvuda Pangaliidu lehel0  ja European Banking Resources lehel või Nordea grupi kodulehel
 • Erinevate riikide IBAN kontonumbrite näidisedPDF

Euromakse tingimused:

 • maksevaluuta on EUR;
 • saaja konto number peab olema IBAN-formaadis;
 • maksetüübiks on tavaline makse (ehk ei saa teostada kiirmaksena);
 • makse töötlemise aeg alates sisestamisest kuni laekumiseni on kuni 1 pangapäev (T+0), kui maksekorraldus (nii elektrooniline kui paberkandjal) on esitatud panka enne kella 15.30;
 • maksja ja saaja pank asuvad ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA) ning on liitunud SEPA kreeditkorralduse skeemiga;
 • teenustasu makstakse kahasse maksja ja saaja poolt. Teenustasu lisandub maksesummale.

Euromaksel puudub maksesumma piir – ülekanne võib toimuda ükskõik mis summas. Samuti võib ülekande teha ükskõik millise valuuta kontolt, maksevaluutaks on ikkagi euro.

Lisaks on euromakse puhul võimalik teha makseid teise isiku nimel ja viidata makse lõplikule saajale, juhul kui see erineb saaja konto omanikust.

Nordea grupisisene kiirmakse (Nordea Intercompany makse) on tavapärasest kiirem euro- või valuutamakse, kus makse sooritaja ja saaja on sama isik või mõlemad kuuluvad Nordea grupi klientide hulka.

 • Tegemist on sama väärtuspäeva maksega, mis jõuab täissummas saaja kontole samal pangapäeval, kui maksekorraldus on panka esitatud enne panga poolt maksete teostamiseks kehtestatud tähtaega.
 • Kasutades Nordea Intercompany makset, saavad firmad Nordeas olevate arvete vahel üle kantavat rahasummat kasutada juba samal pangapäeval.
 • Nii makse sooritaja kui makse saaja peavad omama arvelduskontot Nordea kontsernis.

Soodsalt ja kiirelt saab Nordea kontsernisiseseid makseid sooritada Nordea kontserni valuutades - DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD JA USD.

Valuutamaksed Nordea teistesse kontoritesse

Need on välismaksed, mis tehakse Nordea grupi teistesse pankadesse. Makse jõuab saaja kontole järgmisel pangapäeval ning on soodsam kui valuutamakse teistesse pankadesse.

Eelised:

 • Kõiki valuutamakseid Nordea kontoritesse käsitletakse kiirmaksetena. 
 • Hiljemalt kell 16.00 pangale esitatud makse edastatakse saaja panka väärtuspäevaga T+1, seega makse jõuab üldjuhul saajani järgmisel pangapäeval.
Arveldused
Välisarveldused Pangakontoris Internetipangas
Maksed eurodes Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse****
Euromakse 1,50 € Tasuta / 0,38 1
Makse täissummas saajale 30,50 € 24 €
Kiirmakse täissummas saajale 2 36,50 € 30 €
Maksed eurodes väljapoole EMP riike****, maksed välisvaluutas EMP riikidesse ja väljapoole EMP riike
Välismakse 11,50 € 5 €
Kiirmakse 17,50 € 10 €
Makse täissummas saajale 2 30,50 € 24 €
Kiirmakse täissummas saajale 2 36,50 € 30 €
Muu Nordea grupisisene makse 3 5,75 € 2 €
Muu Nordea grupi sisene makse täissummas saajale 3 7,75 € 4 €
Nordea Intercompany payment 4 10 € 5,75 €
Sama väärtuspäevaga makse 5 35 € -
Sama väärtuspäevaga makse täissummas saajale 5 45 € -
Paranduste sisseviimine kliendi poolt kinnitatud maksekorraldustesse, järelepärimised sooritatud tehingute kohta 6
Kliendi poolt kinnitatud euromakse tühistamine 10 €
Välismakse parandamine, tühistamine Tegelikud (Nordea ja välispanga) kulud,
min 25 €
Järelepärimine kuni 6 kuu vanuse makse kohta 20 €
Järelepärimine enam kui 6 kuu vanuse makse kohta 65 €
Laekuvad maksed
Laekuvad maksed Tasuta
Laekumine Nordea grupi pankadest 4 Tasuta
Laekumine eurodes Euroopa Majanduspiirkonna**** riikidest Tasuta
Laekumine välisvaluutas ja eurodes väljapoolt Euroopa Majanduspiirkonda**** 5,75 €

* Kuldkliendile kehtib hinnasoodustus 30%. Hõbekliendile kehtib hinnasoodustus 15%.
**** Euroopa Majanduspiirkonna riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein, Monaco, Šveits.    
1 Hind sõltub kliendi poolt valitud internetipanga hinnapaketist.
2 Kui täissummas saajale teostatava makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so. maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava makse jaoks käesoleva hinnakirjaga ettenähtud teenustasu, debiteerib pank hiljem lisaks teenustasule maksja arvelduskontolt ka nimetatud kulude ja teenustasu vahe. Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse ja nende käibevaluutades tehtavate maksete korral on teenustasu tüüp "täissummas saajale (OUR)" lubatud vaid juhul, kui maksega kaasneb valuutavahetus ehk maksja arvelduskonto valuuta ja maksevaluuta on erinevad.
3 Alati kiirmaksena (T+1) ning Nordea Leedu filiaali või Nordea Läti filiaali on täissummas saajale.
4 Nordea grupi sisene sama kliendi kontode vaheline sama väärtuspäevaga (T+0) makse.
5 Makse vaid järgnevates valuutades:  EUR, USD – kuni 15:00; NOK, SEK, GBP – kuni 14:00; DKK – kuni 12:00
6 Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded