Välisarveldused

Meie kliendina on välisarvelduste tegemine Teie jaoks kiire, mugav ja soodne. Teie päralt on erinevad võimalused, mille seast sobivaim valida.
 
 • Makseid välisriiki või välisvaluutas mõnda teise panka Eestis saab teha välismaksena. Makseid saate teostada internetipangas, kus see on mugav ja soodne ning ka meie pangakontorites ja telefonipangas.
 • Euromakse (kuni 31.01.2014: SEPA makse) on ühtses euromaksete piirkonnas kehtiv maksekorralduse vorm, mis muudab arveldamise Teie jaoks mugavaks ja aegasäästvaks.
 • Nordea grupisisene ehk Nordea Intercompany makse pakub Teile tavapärasest kiiremat euro- või valuutamaksevõimalust.

Vajalikud pangarekvisiidid

Välismakse teostamiseks vajate üldjuhul järgmisi saaja pangarekvisiite:

 • saaja nimi ja aadress,
 • saaja rahvusvaheline kontonumber IBAN või saaja kontonumber,
 • saaja panga kood - SWIFT/BIC.


Välismaksega seotud kulud

 • Välismakse kulude jaotus sõltub maksja ja saaja vahelisest kokkuleppest. Üldjuhul kulud jagatakse: maksja kannab oma panga kulud ning saaja välispankade kulud.
 • Seetõttu soovitame seda alati silmas pidada ning oma partneritega maksetingimuste kokkulepete tegemisel valida pigem teistsugune kulutüüp kui ”täissummas saajale” (nt. kulutüüp SHA ehk kulud kahasse).


Makse kuupäev

Maksekorraldusele märgitakse makse sooritamise kuupäev. Elektroonilisi kanaleid kasutades on maksepäevaks vaikimisi alati käesolev kuupäev. Kuid olenevalt maksekorralduse teostamise kellaajast võib see olla ka järgmine pangapäev.

 • Kui maksepäev ei ole pangapäev, teostatakse makse sellele järgneval pangapäeval.
 • Soovides maksepäeva muuta ehk sooritada tuleviku väärtuspäevaga makset, sisestage soovitud makse sooritamise kuupäev. Tuleviku väärtuspäevaga makseid saab teostada internetipangas etteulatuva tähtajaga kuni 30 päeva


Tavaline ja kiirmaksekorraldus

Paberkandjal ja internetipangas esitataval välismaksekorraldusel on võimalik valida tavalise maksekorralduse ja kiirmaksekorralduse vahel. Tavaline välismakse jõuab saajani reeglina kahe pangapäeva pärast (maksele antakse väärtuspäev T+2, kus T = makse tegemise päev maksja pangas) ning kiirmakse jõuab saajani reeglina järgmisel pangapäeval (makse väärtuspäev on T+1).

Vajalikud andmed

Et välismaalt saabuv maksekorraldus jõuaks Teie kontole võimalikult kiirelt ja korrektselt, varustage makse sooritaja järgmise informatsiooniga:

 • Teie nimi ja aadress;
 • Teie rahvusvaheline pangakonto number (IBAN) meie pangas;
 • Panga andmed:
  Luminor Bank AS
  Liivalaia 45 10145 Tallinn, Estonia
  SWIFT/BIC: NDEAEE2X;
 • Panga korrespondentpanga andmed:
  Nordea Bank AB, Finnish Branch
  SWIFT/BIC: NDEAFIHH
 • Nordea Bank AB, Finnish Branch korrespondentpankade andmed (vajalik näiteks USD maksete puhul): 
  Korrespondentpankade nimekiri0


Millal makse laekub?

Laekuv maksekorraldus kantakse maksja poolt näidatud kontole panga väärtuspäeval, kui info laekumise kohta saabub panka makse väärtuspäeval enne kella 17:00.

 • Euromakse (ELi ja EMP riikidest) laekub üldjuhul järgmisel pangapäeval
 • Tavalise välismakse korral jõuab makse üldjuhul saajani 2-5 pangapäeva jooksul
 • Kiirmakse jõuab üldjuhul saajani 1-3 pangapäeva jooksul

Kui välispank on väärtuspäevaks määranud juba möödunud pangapäeva (ehk makse on saabunud meie panka tagasiulatuva väärtuspäevaga), siis kantakse laekuv makse saaja kontole makse saabumise pangapäeval, teisisõnu me ei rakenda back value datepõhimõtet ning kannab makse kliendi kontole makse laekumise kuupäevaga.

IBAN kalkulaator0

Pank on tehniliselt seotud Nordea Bank AB, Finnish Branch töökorraldusega, mistõttu on Soome riiklikel pühadel välismaksete töötlus tavapärasest erinev.

Soome riiklikest pühadest on tingitud järgmised muudatused:

 • Pangast välja saadetud välismaksekorralduse väärtuspäev nihkub ühe pangapäeva võrra edasi.
 • Sama väärtuspäeva makseid teostada ei saa.
 • Klientide kontodele laekuvad need välismaksed, mis on saadetud otse meie panga BIC-ile NDEAEE2X).
 • Euromaksete liikumist Soome püha ei mõjuta ja need liiguvad tavapärasel moel.

Soome riiklike pühade kalender

Rublamaksed Venemaale

Kõik välismaalt laekuvad rublamaksed Vene pankadesse on kõrgendatud tähelepanu all ning Vene pangad on kohustatud kontrollima kõiki mitteresidentide poolt laekuvaid rublamakseid. See on Vene Föderatsiooni Keskpanga nõue. Makse õigeaegseks teostumiseks on vajalik kõigi maksekorralduses esitatud nõuete korrektne täitmine.

NB! Kõik makse andmed tuleb sisestada vene keeles ladina tähtedega. Täpsem informatsioon transliteratsiooni kohta asub Eesti Keele Instituudi veebilehel.

Välismaksekorraldusse tuleb lisaks standardsetele andmetele märkida:

 • Saaja panga täielik nimi
 • Saaja panga aadress. Täiendavalt tuleb saaja panga aadressi väljale märkida:
 1. Saaja panga BIK-kood  (9-st numbrist koosnev kood, mis algab alati 04-ga)
 2. Saaja panga korrespondentkonto Vene Föderatsiooni Keskpangas – 20-kohaline number algusega 301…, kolm viimast numbrit lähevad kokku BIK koodi kolme viimase numbriga.
 3. Kui makse lõplikul saajal on konto panga filiaalis, näidata täiendav korrespondentkonto – 20-kohaline number, algusega 303...
 • Saaja nimi - kui saaja nimi on liiga pikk, tuleb seda jätkata aadressi väljal. Saaja nime ei tohi poolikuks jätta.
 • Saaja INN (maksumaksja registreerimiskood) - märgitakse kas: saaja nime järgi, aadressireale lisades koodi  ette - INN (INN1234567890) või saaja kontonumbri väljale, kontonumbri taha eraldades INN koodi kontonumbrist järgmiselt - 40702810111222333444/INN1234567890. 10-kohaline juriidiliste isikute puhul, 12-kohaline eraettevõtjate ja eraisikute puhul, välisfirmadel 5-kohaline number.
 • Saaja aadress - kui aadressi väljal jätkub saaja nimi, siis ei pea aadressi märkima. Vasta-sel juhul tuleb aadressi väljale märkida vaid saaja linn.
 • Saaja arvelduskonto number – 20-kohaline number.

Makse sõnaline selgitus (makse selgituse lahtrisse maksekorraldusel):

 • VO kood (inglise keeles  | vene keeles ) (valuuta tehingu operatsiooni tüüp).
  Näide: VO20020 
  faktuurarve, lepingu number, kuupäev
  NDS (käibemaks) summa.
 • Juhul kui kaubad või teenused ei ole maksustatavad, tuleb märkida “BEZ NDS”.
 • VO koodid soovitame kliendil oma välispartnerilt küsida ning võimalusel juba lepingute sõlmimisel omavahel kokku leppida.

NB! RUB-välismakse Vene Föderatsiooni Riigiasutustele (RUB payments to Russian Federation Budget institutions) - makse saajaks on Venemaa Keskpank (Central Bank of Russian Federation / Операционный департамент Банка России).

Alates 2016 aastast kontrollib Venemaa keskpank kõiki eelarvesse laekuvaid makseid ning seetõttu on makse saajani jõudmiseks oluline kohustuslike maksedetailide täpne edastamine. Rublamakse algataja peab detailselt maksekorraldusele märkima lõpliku maksesaaja andmed: INN, KPP. Makse selgitusse kirjutada VO-kood, KBK, tollikood (customs code).

Lisaks peab makse algataja maksele märkima:

 • oma INN-numbri (kui klient on Venemaa resident) või
 • oma KIO-numbri (kui on mitteresident Venemaal) või
 • kui INN või KIO puudub, siis UIN-numbri (Unique Identifier of the Accrual), mille abil tuvastatakse makse Venemaal. UIN-numbri pikkuseks on 20 või 25 ühikut. Kõik nõuded, mille Venemaa riigiasutused on maksmiseks esitanud, sisaldavad UIN-numbrit. Mõnikord nimetatakse UIN numbrit kui “document index” või “claim number”. Kui maksjal on UIN-numbri leidmise või selle õigsusega probleeme, peab pöörduma otse vastava Venemaa riigiasutuse poole, kes nõude väljastas.

Maksed, millel ülalnimetatud rekvisiidid puuduvad peatatakse ning lükatakse Venemaa keskpanga poolt tagasi.

Rohkem infot RUB maksete kohta siit .

Rublamaksed Venemaalt

Kui meie panga kliendile soovitakse kanda rublasid, siis tuleb maksjale esitada allolevad andmed:

Sissetuleva rublades makse puhul vajate järgmiseid pangarekvisiite (1.variant)
Vahepank JSC Nordea Bank Moscow (BIK 044525990, C/A 30101810145250000990) INN: 7744000398 SWIFT: NDEARUMM
Korrespondentpank Nordea Bank AB, Finnish Branch, Helsinki SWIFT: NDEAFIHH C/A 30111810902000036009
Saaja pank Luminor Bank AS SWIFT: NDEAEE2X
Saaja konto Saaja kontonumber Luminor Bank AS-is
Saaja Saaja perekonna- ja eesnimi, aadress või firma nimetus ja aadress
Makse selgitus Makse selgitus vastavalt maksja panga nõuetele (VO-kood ja sõnaline selgitus)

 

Sissetuleva rublades makse puhul vajate järgmiseid pangarekvisiite (2. variant)
kui maksja on Venemaa riigiettevõtte
Vahepank ZAO Unicredit Bank, Moscow  (BIK 044525545, C/A 30101810300000000545), INN: 7710030411
SWIFT: IMBKRUMM
Korrespondentpank Nordea Bank AB, Finnish Branch, Helsinki SWIFT: NDEAFIHH C/A 30111810220010000006, INN 9909461823
Saaja pank Luminor Bank AS SWIFT: NDEAEE2X
Saaja konto Saaja kontonumber Luminor Bank AS-is
Saaja Saaja perekonna- ja eesnimi, aadress või firma nimetus ja aadress
Makse selgitus Makse selgitus vastavalt maksja panga nõuetele (VO-kood ja sõnaline selgitus)

Rahvusvaheliste sanktsioonide ning korrespondentpankade poolt kehtestatud tingimuste tõttu võib esineda piiranguid välismaksete tegemisel mõndesse riikidesse. Piirangud erinevad sõltuvalt riigist ja valuutast ning need võivad aja jooksul muutuda.

USA dollarites tehtud makseid ei saa saata kõikidesse riikidesse üle maailma ja nimekiri riikidest, kuhu neid teha ei saa võib aja jooksul muutuda.
 
 

Euromakse on ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA - Single European Payments Area) kehtiv elektroonilise maksekorralduse vorm, mille valuutaks on alati euro ja millele rakenduvad samaväärsed tingimused nii siseriiklike kui piiriüleste maksete puhul.

Kõik euromaksed teise panka edastatakse makse saaja kontole samal pangapäeval, kui maksekorraldus (nii elektrooniline kui paberkandjal) on esitatud panka enne kella 15.30. Hilisemad maksekorraldused edastatakse makse saajale järgmisel pangapäeval.

Euromakset saab teha järgmistesse riikidesse:

 • 19 riiki, mis kuuluvad nii Euroopa Liitu (EL) kui ka Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja on ühtlasi ka eurotsooni liikmed: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luxembourg, Läti, Leedu, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome.
 • 9 riiki, mis on EL ja EMP liikmed, kuid ei kasuta käibevaluutana eurot: Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.
 • 3 riiki, mis on EMP liikmed, kuid ei kuulu EL-i: Island, Liechtenstein ja Norra.
 • Monaco, mis ei ole EL liikmesriik, kuid kasutab EL-iga kokkuleppel käibevaluutana eurot.
 • Šveits.

 

IBAN (International Bank Account Number) on tähtedest ja numbritest koosnev kombinatsioon, mis võimaldab identifitseerida kliendi konto mistahes riigi mistahes pangas, kui selles riigis on kasutusel IBAN standard.

 • IBAN-i kasutamine välismaksete tegemisel võimaldab vähendada võimalike viivituste ja vigade arvu, kuna on üheks eelduseks maksete täisautomaatsel töötlemisel. Raha jõuab ühest riigist teise kiiremalt ja pikemas perspektiivis ka odavamalt.
 • IBAN algab alati kahetähelise riigikoodiga (Eesti puhul EE), millele järgnevad kahekohaline kontrolljärk, kahekohaline pangakood ja siseriiklik kontonumber.
  Lisainfoga saate tutvuda Pangaliidu lehel0  ja European Banking Resources lehel või Nordea grupi kodulehel
 • Erinevate riikide IBAN kontonumbrite näidisedPDF

Euromakse tingimused:

 • maksevaluuta on EUR;
 • saaja konto number peab olema IBAN-formaadis;
 • maksetüübiks on tavaline makse (ehk ei saa teostada kiirmaksena);
 • makse töötlemise aeg alates sisestamisest kuni laekumiseni on kuni 1 pangapäev (T+0), kui maksekorraldus (nii elektrooniline kui paberkandjal) on esitatud panka enne kella 15.30;
 • maksja ja saaja pank asuvad ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA) ning on liitunud SEPA kreeditkorralduse skeemiga;
 • teenustasu makstakse kahasse maksja ja saaja poolt. Teenustasu lisandub maksesummale.

Euromaksel puudub maksesumma piir – ülekanne võib toimuda ükskõik mis summas. Samuti võib ülekande teha ükskõik millise valuuta kontolt, maksevaluutaks on ikkagi euro.

Lisaks on euromakse puhul võimalik teha makseid teise isiku nimel ja viidata makse lõplikule saajale, juhul kui see erineb saaja konto omanikust.

Rahvusvahelised maksed
Laekuvad maksed 1
Laekuvad maksed eurodes (välja arvatud EU/EEA*** liikmesriikidest) ja välisvaluutades teistest välispankadest 5.75 €
Laekuvad maksed Nordea grupist2 või endisest Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaalist3 Tasuta
Rahvusvahelised maksed eurodes väljapoole EEA riike ***, rahvusvahelised maksed välisvaluutas Pangakontoris /
Telefonipangas
Internetipangas
Rahvusvaheline makse 11.50 € 5 €
Rahvusvaheline makse täissummas saajale 7 30.50 € 24 € 
Rahvusvaheline kiirmakse 17.50 € 11 €
Rahvusvaheline kiirmakse täissummas saajale 7 36.50 € 30 €
Ekspressmakse 3 35 € -
Ekspressmakse täissummas saajale 2,3 45 € -
Rahvusvahelised maksed soodushinnaga
Makse Nordea Gruppi2 kuuluva panga kontole või endisele Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaalis avatud kontole 3,9 5.75 € 2 €
Makse Nordea Gruppi2 kuuluva panga kontole täissummas saajale9 7.75 € 4 € 
Intercompany makse 10 10 € 5.75 €
Muud maksetega seotud teenused
SWIFT koopia ja XML sõnumi koopia 10 €
Maksekorralduse kinnitus 10 €
Kinnitatud siseriikliku makse tühistamine, järelpärimine või paranduste sisseviimine (makse sooritatud Eestisse või EU/EEA*** liikmesriikidesse) 11 10 €
Kuni 6 kuu vanuste välismakse parandamine, tühistamine või järelpärimine 11 30 €
Enam kui 6 kuu vanuste välismakse parandamine, tühistamine või järelpärimine 11 65 €
*** Euroopa Majanduspiirkonna (EMP/EEA - European Economic Area) riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein, Monaco, Šveits.
1 Kui laekuv makse ei ole maksekorralduses näidatud saaja konto valuutas, konverteerib pank makse summa kontovaluutasse laekumise päeval Pangas kehtiva vahetuskursi alusel.
2 Nordea Bank AB ja tema filiaalid ning tütarettevõtjad. Luminor Bank AS ei ole Nordea Grupi osa.
3 Konto, mis on avatud Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaali poolt kuni 30.09.2017 või konto, mis on avatud Luminor Bank AS või Luminor Bank AB poolt pärast 01.10.2017 endises Nordea pangasüsteemis. Siia alla kuuluvad kõik kontod, mille IBAN on antud formaadis LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxxxx või LTxx21400xxxxxxxxxxx… .
4 Konto, mis on avatud Nordea Bank AB Eesti filiaali poolt kuni 30.09.2017 või konto, mis on avatud Luminor Bank AS-i poolt pärast 01.10.2017 endises Nordea pangasüsteemis. Siia alla kuuluvad kõik kontod, mille IBAN-i 5-11 tähemärgid on „1700017“ (EExx1700017xxxxxxxxx) .
5 Makse teostatakse SEPA maksena, mille väärtuspäev on T+0. Makse algatamise cut-off aeg on kell 15:30
6 Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismaksekorralduse cut-off aeg on kell 16:00.
7 Kui täissummas saajale teostatava makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so. maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava makse jaoks käesoleva hinnakirjaga ettenähtud, debiteerib pank hiljem lisaks teenustasule maksja arvelduskontolt ka nimetatud kulude ja teenustasu vahe. Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse ja nende käibevaluutades tehtavate maksete korral on teenustasu tüüp "täissummas saajale (OUR)" lubatud vaid juhul, kui maksega kaasneb valuutavahetus ehk maksja arvelduskonto valuuta ja maksevaluuta on erinevad.
8 Maksetüüp on saadaval järgmistes valuutades: EUR, USD – cut-off aeg 15:00, NOK, SEK, GBP – cut-off aeg 14:00, DKK – cut-off aeg 12:00
9 Alati kiirmaksena (T+1) ning endisele Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaalis avatud kontole (vt ka viide 3) täissummas saajale.
10 Sama väärtuspäevaga (T+0) makse samale kliendile kuuluvale kontole Nordea Grupis või endises Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaalis avatud kontole (vt. ka viide 3).
11 Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada. Tasule võivad lisanduda saaja panga teenustasud.
 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded