Arvelduskonto

Arvelduskonto on Teile vajalik oma igapäevaste arvelduste korraldamiseks ja enamiku pangateenuste ja -toodete kasutamiseks. Arvelduskonto avamine ja kasutamine on lihtne ja mugav.
 • Arvelduskonto võimaldab Teil mugavalt ja kiirelt korraldada oma igapäevaseid pangatoiminguid: teha ülekandeid, arveldada deebet- ja krediitkaardiga, avada hoiuseid ning kasutada interneti- ja mobiilipanka.
 • Arvelduskonto tagab Teile erinevate pangakanalite (sularahaautomaat, telefoni- ja internetipank, mobiilipank, pangakontor) kaudu kiire ligipääsu oma rahale  ja võimaldab seda vastavalt vajadusele kas ülekandena või sularahas kiiresti liigutada.
 • Arvelduskontol seisev raha teenib Teile intressi.


Konto avamiseks on kaks võimalust:

  KONTORIS   VEEBIS

Vaja läheb isikut tõendavat dokumenti.

Kontorite asukohad

Vaja läheb digiallkirjastamise võimalust.

Kontot avama

Lisainfo saamiseks võtke ühendust meie klienditoega telefonil +372 628 3300.

 

 

Tunne oma klienti - miks küsib pank kliendilt küsimusi


Pangal on õigus konto avamisel ja muu põhimakseteenuse lepingu sõlmimisel paluda kliendil tõendada oma põhjendatud huvi ning seost Eestiga (nt Eestis õppimine, töötamine või kinnisvara omamine). Vajadusel palutakse kliendilt ka kinnitust Euroopa Liidus viibimise seaduslikkusest.

Muude põhimakseteenuste lepingu sõlmimisel on eeltingimuseks arvelduskonto avamine meie pangas, lisalepingute sõlmimise kohustust kliendil ei ole.

Arvelduskonto avamine on tasuta. Muude teenustasudega saab tutvuda siin.

Vaidluste lahendamine

Makseteenuse lepingute suhtes kohaldatakse Eesti õigust.

Kõik vaidlused proovitakse lahendada poolte kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on kliendil võimalik pöörduda Tarbijakaitseameti (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kellele saab esitada kaebuse ka internetipõhiste vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressilt: http://ec.europa.eu/odr. Komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

Kui lahkarvamust ei õnnestu lahendada, on pooltel õigus esitada kohtule nõue vaidluse lahendamiseks.

 

Tunne oma klienti - miks küsib pank kliendilt küsimusi

Alaealisele saab konto avada tema seaduslik esindaja või eestkostja. Iseseisva konto kasutamise õiguse, pangakaardi ja internetipanga lepingu saab alaealisele vormistada alates 7. eluaastast. Lastehoiuse lepingu sõlmimisel vanusepiirangut ei ole.

Konto avamiseks vajate järgmisi dokumente:                                                                   

 • alaealise sünnitunnistus või eeskostjaks määramise dokument, 
 • alaealise ID-kaart või pass,
 • seadusliku esindaja või eestkostja isikut tõendav dokument.               
 - Arveldusteenuste üleviimise infolehtPDF

 

Kui olete valimas meie panka oma kodupangaks ja soovite oma arveldusteenused teisest pangast üle tuua, aitame Teid vajalike toimingute tegemisel ja suhtleme Teie praeguse pangaga Teie eest. Teisest pangast saab üle tuua arvelduskonto ning arvelduskontoga seotud püsikorraldused ja e-arve püsimakseteenuse lepingud.

Arvelduskonto ületoomine tähendab arvelduskonto sulgemist endises pangas ja arvelduskonto avamist meie pangas, kui Teil seda veel avatud ei ole. Arvelduskonto saame üle tuua, kui Teil puuduvad teises pangas:

 • krediidileping, nt. eluaseme laen, krediitkaart jms;
 • väärtpaberikonto haldamise leping;
 • säästu- või investeerimistoote leping, nt. tähtajaline hoius, investeerimishoius;
 • arvelduskonto kasutatav valuutade hoidmiseks, multikontona või multivaluutakontona ning kontodel olev jääk ei ole piisav euro või valuutaülekannetega seotud teenustasude maksmiseks.

E-arve püsimakselepingute ja püsikorralduste ületoomine tähendab lepingute lõpetamist endises pangas ja uute lepingute sõlmimist meie pangas.

Arveldusteenuste ületoomine ei ole võimalik, kui:

 • arvelduskonto on endises pangas arestitud;
 • kui on endise panga ees võlgnevus, nt. teenustasu võlg.

Kuidas saab arveldusteenused üle tuua?

 • Internetipanga ja telefonipanga vahendusel
 • Külastades meie kontoreid või teeninduskeskusi

Lisainfo telefonil 628 3300

 

Arvelduskonto intressimäär
Arvelduskonto valuuta Intressimäär
EUR 0,01%

 

 • Intressimäär on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva).
 • Intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
 • Intressiarvestus toimub päevalõpu kontojäägilt alates 300 € ning kantakse arvelduskontole vähemalt kord aastas.
KONTOD
Arvelduskonto avamine
Konto avamine EEA*** residentidele Tasuta
Arvelduskonto avamise taotluse ja dokumentide kontroll residentidele, kes on väljaspool EEA*** riike** 250 €
Arvelduskonto sulgemine Tasuta

** kaasa arvatud kliendid, kellel puudub Eesti ID-kaart või elamisluba.

Konto väljavõtted

Väljavõte kliendi nõudmisel

 • Pangakontorist
 • Internetipangast (ei ole krüpteeritud)
 • Internetipangast (krüpteeritud)
 • E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)

 

 • 0.3 € / lehekülg, min 5 €
 • Tasuta
 • 5 €
 • 5 €

Postiga **

 • Eestisse
 • välismaale

 

0.3 € lehekülg min 5 €

Regulaarsed väljavõtted posti teel** 7 €

** Lisandub postikulu.
*** Euroopa Majanduspiirkonna (EMP/EEA  - European Economic Area) riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein, Monaco, Šveits.

Rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN (International Bank Account Number) on rahvusvahelisele standardile vastav kontonumber. IBAN on vajalik välisarvelduste tegemiseks, et saada laekumisi välisriikidest või teha ise ülekandeid väljaspoole Eestit.

Eesti IBAN on 20-kohaline. Siseriikliku kontonumbri ette lisatakse kuuekohaline tähe- ja numbriühend:

 • kahetäheline riigikood (Eesti puhul EE);
 • kahekohaline kontrolljärk;
 • kahekohaline pangakood (Nordea puhul 17);
 • 3 nulli (000);
 • siseriiklik kontonumber (17000123456).

 

Alates 1. veebruarist 2014 on siseriiklikult kasutusel IBAN ning senine siseriiklik kontonumber enam ei kehti.

Arvutage oma rahvusvaheline kontonumber IBAN.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded
Kuidas avada kontot Lugege lähemalt..