Kindlustus

Koostöös IF Kindlustusega pakume laiaulatuslikku kindlustuskaitset Teie kodule ja varale.
Õnnetuse korral saate olla kindel korrektsele kahjukäsitlusele ning et Teie kodu saab jälle korda.
Laenukindlustust pakume koostöös ERGO Life Insurance SE Eesti filiaaliga.
Et kord võetud laen ei jääks ootamatuste korral koormaks endale ega lähedastele.