Kodukindlustus

Oma kodu ostmine on oluline otsus ja tähtis samm elus. Selleks, et hoole ja armastusega loodud kodu oleks ootamatuste vastu kaitstud, tasub kindlasti oma kodu kindlustada. Laenu tagatiseks olev vara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel. Koostöös Eesti suurima kindlustusseltsi If Kindlustusega pakume kodukindlustust, mis annab laiaulatusliku kindlustuskaitse Teie kodule ja varale ning südamerahu Teile endale. Õnnetuse korral saate olla kindel korrektsele kahjukäsitlusele ning et Teie kodu saab jälle korda. Kodukindlustusele saate lisada vastutuskindlustuse. Kodus juhtunud avarii korral aitab Teid ööpäevaringselt Ifi tasuta koduabi teenus, olgu vajaduseks ootamatult katki läinud toru või rikkis ukselukk.
 
Kodu kindlustamisel on Teil võimalik valida kahe erineva paketi vahel – Kodu ja VIP.

Valides Kodu paketi on kaetud tavapärased ohud, nagu näiteks tule- ja veekahju, vargus ja torm. Kindlustus on abiks ka näiteks, kui koduvõtmed on kadunud või kui lukk on rikutud. Sellisel juhul hüvitame uued ukselukud ilma omavastutuseta.
Tutvuge lähemalt kõikide paketi Kodu eelistega.

VIP pakett  sisaldab lisaks Kodu paketi kaitsetele erinevaid lisakaitseid. Näiteks on Teiega reisil kaasas olevad sülearvuti või telefon kindlustatud kogu Euroopa Liidu piires.

Tutvuge lähemalt VIP paketi eelistega.

Kodukindlustust pakume koostöös If Kindlustusega.

Kodukindlustusele saate lisada vastutuskindlustuse.

Vastutuskindlustus on abiks juhul, kui olete tahtmatult põhjustanud kahju teisele inimesele. Näiteks korterites on kõige sagedasemad õnnetused torustiku lekkest tekkinud uputused, mille tagajärjel saab rikutud naabri korter. Majaomanikul on vastutuskindlustusest abi näiteks, kui õuel kasvav puu kukub tormi ajal naabermaja katusele. Samuti aitab vastutuskindlustus Teid ka siis, kui Teie laps kriimustab jalgrattaga kogemata võõrast autot.

Miks on meie poolt pakutav kodukindlustus hea valik?

Lisaks tavapärastele ohtudele (nt tulekahju, vargus, torm) kaitseb meie kodukindlustus Teie kodu ka paljudel muudel juhtudel. Järgnevalt toome välja mõned kodukindlustuse eelised:

 • Ööpäevaringselt on võimalik kasutada tasuta Ifi koduabi teenust, mis aitab kodus juhtunud avarii korral (nt kui puruneb toru või ukselukk läheb katki).
 • Maksame välja ehitusvigadest tingitud kahjud, kui oli olemas ehitusluba ja kodu ehitas ametlik ehitaja.
 • Hüvitame ootamatu ja ettenägematu üleujutuse poolt põhjustatud kahju, sh lume sulamisest tingitud üleujutuse.
 • Purunenud aknaklaasid hüvitame Teile täies ulatuses.
 • Maksame välja kindlustusjuhtumiga kaasnevad lammutus- ja koristuskulud.
 • Hüvitame Teile asenduselamispinna üüri- ja kolimiskulud ilma omavastutuseta 3000 euro ulatuses.
 • Kodu võtmete kadumisel või luku rikkumisel maksame Teile uued lukud välja täies ulatuses.
 • Kindlustatud on hoovi peal asuvad mänguväljakud ja muud rajatised.
 • Teie koduga koos on kindlustatud selles asuv köögimööbel 6000 euro ulatuses.

Kui kindlustate ka kodus oleva vara, siis:

 • Teiega Eesti piires kaasas olevad asjad (sülearvuti, telefon, riided jms) on kindlustatud, kindlustussumma 1000 eurot.
 • Pangakaardi varguse või kadumise korral hüvitame Teile ebaseadusliku kasutamisega tekitatud rahalise kahju, kindlustussumma 1000 eurot.
 • Kui varastatakse tühjaks Teie veini- või moosikelder või riknevad elektrikatkestuse tagajärjel Teie sügavkülmas olevad talvevarud, siis hüvitame ka need.
 • Kindlustada saate ka pooleliolevas ehitises asuvat ehitusmaterjali ning suvilas olevaid asju 3000 euro ulatuses.
 • Koduse vara kaitse laieneb ka kindlustamata kõrvalhoones ja korteri panipaigas asuvatele asjadele.

Muud lisakaitsed:

 • Teil on võimalik osta vastutuskindlustuse kaitse ka väljaspool kodu juhtunud kahjudele. Näiteks kui Teie lapsed kriimustavad jalgrattaga kogemata võõrast autot.

VIP paketiga kaasnevad täiendavad eelised:

 • Hüvitame Teile asenduselamispinna üüri- ja kolimiskulud ilma omavastutuseta 6000 euro ulatuses.
 • Kehtib kindlustuskaitse mobiiltelefonidele ning tahvelarvutitele

Kui kindlustate ka kodus oleva vara, siis:

 • Teiega Euroopa Liidus, Norras, Islandil, Šveitsis, Liechtensteinis kaasas olevad asjad (sülearvuti, telefon, riided jms) on kindlustatud, kindlustussumma 1000 eurot.
 • Passi, ID kaardi või juhiloa varguse korral hüvitame selle taasvormistamise kulud Teile 100 euro ulatuses.

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Enne lepingu sõlmimist palun tutvuge kindlustustingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil 602 5035 või kirjutage luminorkindlustus@if.ee

Täitke kahjuteade internetis - see on kiireim ja lihtsaim viis kahjust teatamiseks.

Küsimuste korral helistage Ifi ööpäevaringsele Kindlustustelefonile +372 777 1211
 
 
Kindlustusandja on If P&C Insurance AS. Tutvuge kindlustustingimustega www.if.ee ja küsige lisainfot Kindlustustelefonil 777 1211 .
Enne lepingu sõlmimist palume tutvuda tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.