Laenukindlustus

Oma kodu on suur õnn ja samal ajal ka suur vastutus, sest kodulaen tähendab sageli kohustust pikkadeks aastateks. Nii tasub juba laenu võttes läbi mõelda, et kord võetud laen ei jääks ootamatuste korral koormaks endale ega lähedastele. Kindlustunnet keerulistes olukordades toimetulekuks lisab laenukindlustus, mida pakub meie panga klientidele ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal.

Laenukindlustuse eesmärgiks on hoolitseda selle eest, et ka elu kõige raskemate ootamatuste korral ei jääks pere ilma oma kodust või muust laenuga soetatud varast.

Laenukindlustus ja puuduva töövõime lisakindlustus tagavad kindlustusvõtja raskest tervisekahjustusest põhjustatud töövõime kaotuse või surma korral, et laen või osa sellest saab  pangale tagasi makstud.
 
Pakume meie panga kliendile koostöös ERGO Life Insurance SE Eesti filiaaliga laenukindlustust koos uue eluasemelaenu, ideelaenu või remondilaenu lepinguga. Samuti saab laenukindlustuse sõlmida täiendama juba olemasolevat laenulepingut.

Laenukindlustuse lepingu sõlmimiseks soovitame registreeruda nõustamisele oma laenukonsultandi juurde telefonil  628 3300.

Laenukindlustus on vajalik, sest

 • annab perekonnale kindlustunde – kindlustusvõtja surma korral tasub kindlustusselts pangale tagasi laenu või kokkulepitud osa sellest, et perekonna vara säiliks;
 • võimaldab kindlustusvõtjal täita laenukohustusi, kui ta jääb õnnetuse või haiguse tõttu püsivalt töövõimetuks.
Kindlustusmaksete suurus sõltub kindlustatu vanusest, tervislikust seisundist, tegevusalast ning kindlustussummast. Kuumakseid on kõige mugavam tasuda e-arve püsimakse teenusega.

Laenukindlustuse lepingu saab mugavalt sõlmida pangakontoris. Lepingu sõlmimine on tasuta, vajadusel lisanduvad tasuta terviseuuringud.

Laenukindlustusega kindlustatakse laenuvõtja elu kas täielikult või osaliselt laenulepingust tuleneva kohustuse ulatuses, et vähendada tagasilööke pere majandusliku seisundi järsust muutusest, mille toob kaasa kindlustatud isiku surm.

Kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusselts pangale kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustussumma, mis vähendab või kustutab täielikult laenuvõtja kohustuse panga ees.

Lisakindlustusena on võimalik valida puuduva töövõime kindlustuskaitse juhuks, kui kindlustusvõtja täielikult kaotab õnnetuse või haigestumise tõttu töövõime.

 • Kindlustada saab 30%–100% laenujäägist, minimaalne kindlustussumma lepingu sõlmimisel on 10 000 eurot.
 • Laenukindlustuslepingu võivad sõlmida mõlemad laenu kaastaotlejad.
 • Puuduva töövõime lisakindlustuse valimisel on selle kindlustussumma sama suur kui laenukindlustuse kindlustussumma.
 • Kindlustusleping kehtib laenuperioodi lõpuni, kuid mitte kauem kui kindlustusvõtja 76. eluaastani (puuduva töövõime lisakindlustuse kaitse kehtib kindlustusvõtja 66. eluaastani).
Nii surma kui ka püsiva töövõimetuse korral hüvitatakse lisaks kindlustussummale kuni kolme kuu laenuintressid.
Kindlustusjuhtumist tuleb esimesel võimalusel teavitada ERGO kahjukäsitlust telefonil 610 6500 või e-posti aadressil kahju@ergo.ee
Sõltuvalt valitud kindlustuskaitsest on kindlustusjuhtumiks kindlustusvõtja surm või puuduv töövõimetus.

Kindlustusvõtja surma korral tuleb esitada järgmised dokumendid:
 • hüvitistaotlusPDF;
 • surmatunnistus või selle notariaalselt tõestatud ärakiri;
 • arsti (raviasutuse) või vastava ametiasutuse tõend surma põhjustanud asjaolude kohta;
 • muud dokumendid, mille esitamise vajadust kindlustusandja on põhjendanud ja/või mille esitamise kohustus tuleneb seadusest.

Kindlustusvõtja puuduva töövõime korral palume esitada järgmised dokumendid: 

 • hüvitistaotlusPDF;
 • kindlustusvõtja isikut tõendav dokument;
 • kindlustusvõtja tervisekaardi ja/või haigusloo väljavõte;
  • kindlustusvõtja tervisekaardi või haigusloo väljavõte, töövõime hindamise otsus;
  • kohtu, politsei või muu uurimisasutuse otsuse ärakiri juhul, kui puuduva töövõime põhjus on seotud väär- või kuriteoga
 • muud kindlustusjuhtumiga seotud dokumendid.
Hüvitistaotluse koos teiste dokumentidega palume tuua lähimasse ERGO kontorisse või saata tähitud postiga aadressil A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn. Küsimuste korral palume võtta ERGOga ühendust telefonil 610 6500 või e-posti aadressil kahju@ergo.ee