Elektriautod

Luminor Liising AS pakub võimalust liisida uusi ja trendikaid elektriautosid. Elektriauto on keskkonnasäästlik, trendikas ning tulevikkuvaatav.
 

Luminor Liising AS pakub finantseeringut elektriautodele, mis on soetatud  sõidukite ametlike edasimüüjate juurest Eestis.

Elektriautode liisimiseks pakub Nordea Liising kuni 5-aastase makseperioodiga kapitalirenti.

Nissan Leaf'i jaoks pakub Luminor Liising AS Nissan Finance kaubamärgi all ka kasutusrenti. Nissan Finance pakkumist on võimalik küsida Nissani ametlikelt edasimüüjatelt.

  Elektriauto on sõiduk, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor. Tema maksimumkiirus on suurem kui 60km/h ja ta omab EÜ tüübikinnitust. Elektriauto on sõiduk, mis osaleb tavaliikluses, kuulub sarnaselt teistele autodele registreerimisele riiklikus registris ning kindlustamisele kohustusliku liikluskindlustuse ja vabatahtliku sõidukikindlustusega (kasko).

Kasutusrenti pakub Luminor Liising AS Nissan Finance kaubamärgi all ainult Nissan Leaf’i ostu finantseerimiseks

 • KasutusrendiPDF korral ostab Luminor Liising AS Teie poolt valitud sõiduki ja annab selle Teile kokkulepitud perioodiks liisingumaksete eest kasutada.
 • Kasutusrent sobib Teile, kui Te ei ole kindel, kas soovite liisinguperioodi lõppedes sõiduki jääkväärtusega välja osta või leida sõidukile uue ostja. Seetõttu jäetakse sõidukile liisingperioodi lõpuks jääkväärtus.

Liisinguperioodi lõppedes on võimalik:

 • sõiduki kasutamist jätkata, pikendades liisingulepingut (kui sõiduki vanus seda lubab);
 • sõiduk uue vastu välja vahetada, valides endale uue meelepärase sõiduki ja leides vanale sõidukile ostja;
 • saada sõiduki omanikuks, tasudes Nordea Liisingule sõiduki jääkväärtuse.

Sõidukit Nordea Liisingule tagastades peate arvesse võtma, et tagastatav sõiduk peab olema heas korras ning selle seisukord ja kulumine peavad olema vastavuses sõidukite loomuliku kulumise juhendigaPDF.

Tutvuge kasutusrendi üldtingimustega:

Kasutusrendi üldtingimused eraisikutele (KAS ERA) alates 01.12.2016PDF

Kapitalirendi korral ostame Teie poolt valitud sõiduki ja anname selle Teile kokkulepitud perioodiks liisingumaksete eest kasutada, kusjuures liisinguperioodi lõppedes läheb lepingu korrektse täitmise korral sõiduki omand Teile üle.

Kapitalirent sobib Teile, kui soovite liisinguperioodi lõppedes saada sõiduki omanikuks.

Kui soovite väiksemaid igakuiseid liisingumakseid või liisingulepingut liisinguperioodi lõppedes pikendada, on Teil võimalik jätta liisinguperioodi lõppu üks suurem liisingumakse.

Sõiduki omandiõiguse saate pärast viimase liisingumakse tasumist.

Tutvuge kapitalirendi üldtingimustega:


Kapitalirendi üldtingimused eraisikutele (KAP ERA) alates 01.12.2016PDF

Järelmaks on kapitalirendi vorm, mida kasutatakse juhul, kui sõiduki ostuhinnale ei lisandu käibemaksu. Sellisteks sõidukiteks on üldjuhul eraisikute poolt müüdavad kasutatud sõidukid, mis käibivad ringluses ilma käibemaksuta.

Kui soovite väiksemaid liisingumakseid või plaanite liisingulepingut liisinguperioodi lõppedes pikendada, siis on võimalik jätta liisinguperioodi lõppu üks suurem liisingumakse.

Tutvuge kapitalirendi üldtingimustega erakliendile (KAP ERA) alates 01.12.2016PDF

Liisingutingimused elektriautodele

 • Liisitav sõiduk saab olla uus elektriauto.
 • Liisinguperioodi pikkus on kuni 60 kuud.
 • Liisingu intress võib olla ujuv, seotud kas 3 või 6 kuu Euriboriga, millele lisandub marginaal. Samuti on võimalik valida fikseeritud intress kogu lepinguperioodiks.
 • Sõiduki kindlustamine on kohustuslik kogu liisinguperioodi jooksul Nordea poolt aktsepteeritud kindlustusseltsisPDF.

Nõuded taotlejale

 • Olete vähemalt 23-aastane Eesti Vabariigi kodanik või omate Eestis pikaajalist elamisluba.
 • Teil on kindel, vähemalt kuuekuulise staažiga töökoht ja stabiilne sissetulek.
 • Igakuine liisingmakse koos teiste olemasolevate kohustustega ei tohiks ületada 40% Teie või Teie pere sissetulekust.
 • Liisingut võite taotleda ka koos abikaasa või elukaaslasega, kes käendab liisingukohustuste täitmist. Sellisel juhul võtame arvesse mõlema sissetulekud ja kohustused.
 • Nooremate kui 23-aastaste ja vanemate kui 65-aastaste klientide puhul on vajalik liisinguandja poolt aktsepteeritav käendaja, kes peab olema leibkonna liige.
 • Laenutaotleja minimaalne nõutav neto sissetulek on Tallinnas ja Harjumaal 640 eurot kuus, muudes Eesti piirkondades 540 eurot kuus. Pere nõutav minimaalne neto sissetulek on Tallinnas ja Harjumaal 960 eurot kuus ja muudes Eesti piirkondades 830 eurot kuus.

Liisingu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • TaotlusPDF
 • Arvelduskonto viimase kuue väljavõte. Konto väljavõte peab olema filtreerimata ning sellel peavad kajastuma vastava perioodi sissetulekud ning väljaminekud. Kui Teie sissetulek laekub Nordea panka Eestis siis ei ole väljavõtte esitamine vajalik.
 • Sõiduki müügipakkumine.
NB! Arvutis täidetava taotlusankeedi avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit ning Internet Explorer või Firefox brauserit. Kui kasutate Google Chrome´i brauserit, salvestage ankeet enne täitmist arvutisse.

Liisingutingimusi kokku leppides saate valida, kas soovite allkirjastada liisingulepingu pangakontoris, digitaalselt ID-kaardiga või Luminor Liising ASi koostööpartnerist automüüja esindusesPDF.

Oluline on, et  kõik asjassepuutuvad isikud allkirjastaksid lepingu samas vormis. Näiteks kui ühel isikul ei ole võimalust allkirjastada lepingut digitaalselt, peavad kõik isikud allkirjastama lepingu füüsiliselt paberkandjal.

Partneritega koostöös pakume Teile mitmeid lisateenuseid:

 • Liisingvarale kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimine meie poolt
 • Liisingvarale vabatahtliku sõidukikindlustuse (kasko) sõlmimine meie poolt

 

Tasu lisateenuste eest ja hüvitavad kindlustuskulud lisatakse Teie igakuistele liisinguarvetele.
Seadus näeb ette kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimise liikluses osalevale sõidukile. Liikluskindlustus on oma iseloomult vastutuskindlustus – kindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud varalise või isikukahju.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel liikluskindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:
 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Seesam Insurance AS

Meie poolt võetava liikluskindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale liikluskindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle eest hoolitseb meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite liikluskindlustuse lepingu sõlmida ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis liikluskindlustust.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Kaskokindlustus hüvitab sõidukiga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Õnnetusjuhtumiteks loetakse liiklusõnnetusi, loodusõnnetusi, tulekahju, vandalismi, röövimisi ja vargusi.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel kaskokindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
Meie poolt võetava kaskokindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale kaskokindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle tagab meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite kaskokindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis kaskokindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab meie nõuetele. Kaskokindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded kindlustuspoliisidele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja, käsitletakse kindlustusvõtja muutmist liisingulepingu muutmisena (juhul, kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu). Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Liikluskindlustus ja kaskokindlustus
Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis vastavaid kindlustustooteid tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab meie nõuetele.
 
Peamised nõuded kindlustuslepingutele

Liikluskindlustus:

 • Kohustusliku liikluskindlustuse poliis peab vastama seaduses sätestatud tingimustele.
 • Kui liisinglepingu järgselt on liisinguvõtja kohustus vormistada varale liikluskindlustuse leping, siis on kogu vastutus kehtiva liikluskindlustuskatte olemasolu eest liisinguvõtjal.
 • Kui kindlustusvõtjaks on Liisinguandja, siis on liikluskindlustuse lepingu lõpetamine lubatud üksnes meie eelneval nõusolekul.
Kaskokindlustus:
 • Kindlustusleping peab kehtima kogu sõiduki maksumuse ulatuses koos käibemaksuga.
 • Kindlustuslepingu kehtivusaeg peab olema vähemalt üks (1) aasta.
 • Kindlustuskaitse peab kehtima sõiduki tegelikus kasutuspiirkonnas vähemalt Euroopas, välja arvatud SRÜ riigid (ATV-de kindlustuskaitse peab kehtima vähemalt Eestis).
 • Kindlustusleping peab sätestama omavastutuse sõidu- ja pakiautodel kuni 320 eurot, varguse-röövi omavastutuse kuni 15%, veokite, busside, haagiste omavastustuse kuni 640 eurot ning varguse-röövi omavastutuse kuni 15%.
 • Kindlustusleping peab katma kõik vara valdamise ja kasutamisega seotud riskid (sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism).

Arved internetipanga ning e- või tavaposti vahendusel

 • Liisinguarved saadame Teile internetipanka või e-postiga.
 • Soovi korral saame arved Teile edastada ka tavapostiga.
 • Oma eelistusest saate teada anda, märkides liisingutaotlusel Teile sobivaima arvete edastamise viisi.
 • Kui soovite hiljem arvete edastamise viisi muuta, teatage oma soovist.

Paberarvete väljastamine on tasuline teenus. Sellest tulenevalt soovitame Teil tellida e-arved. Selleks on Teil järgmised võimalused:

 • tellida arve E-arvete halduskeskkonna www.arved.ee vahendusel;
 • tellida arve Danske Bank´i, Krediidipanga, LHV, DNB, Nordea, SEB ja Swedbanki internetipankadesse;
 • tellida arve pdf dokumendina isiklikule e-posti aadressile saates meile vastava avalduse liising@luminor.ee

Lisainfo saamiseks palume saata e-kiri liising@luminor.ee või helistada meie klienditoe telefonil 710 1300.

E-arve püsimakseleping

 • Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame sõlmida e-arve püsimakselepingu.
 • E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks vajalikud kontonumbrid leiate rekvisiitide leheküljelt.
 • E-arve püsimakselepingu alusel liisingumakse tasumise ajaks saate valida Teile sobiva päeva alates 10. kuupäevast kuni sama kalendrikuu lõpuni.
 • Oma kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku info leiate internetipangast

Liisinguandja volikiri on vajalik, kui soovite teha muudatusi sõiduki kohta liiklusregistrisse kantud andmetes või muid toiminguid liiklusregistris.

 • Alates 01.07.2011 ei ole enam vaja väljastada volikirja sõiduki kasutusse andmiseks Eesti ja Euroopa Liidu siseselt.
 • Liisinguvõtja soovil väljastame sõiduki kasutamise volikirja isiku volitamiseks, kes ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • Väljapoole Euroopa Liitu sõitmisel on vajalik notariaalne sõiduki kasutamise volikiri juhul, kui  isik ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • SRÜ riikidesse sõites on volikiri kohustuslik ka siis, kui isiku nimi on sõiduki registreerimistunnistusel.
 • Volikirja väljastamiseks peab olema Nordea Liisingule esitatud sõiduki kaskokindlustuspoliis ning antud poliis peab kehtima nendes välisriikides, kuhu soovitakse sõita.
 • Notariaalsete volikirjade taotlused palume esitada vähemalt 4 tööpäeva enne planeeritavat sõitu.
 • Volikirja väljastamise tasu on toodud Liisingu hinnakirjas.
 • Volikirja taotlus sõiduks välismaalePDF

 

 • Kui soovite liisingulepingut pikendada või muuta lepingu tingimusi, palume Teil täita liisinglepingu muudatuse taotlus ja edastada see Luminor Liising ASile.
 • Kui taotluse läbivaatamisel tekib meil täiendavaid küsimusi, siis võtame Teiega ühendust.
 • Liisingulepingu muudatuse vormistamise tasud esitame vastavalt Liisingu hinnakirjale.
 • Liisingulepingu muudatuse taotlusPDF
 • Kui elektriauto soetamisel on kasutatud KredExi toetust, siis tuleb muudatuste tegemisel arvestada KredExi nõuetega.
 • Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamisega võivad kaasneda hinnakirjajärgsed kulud.
 • Kui soovite liisingulepingut ennetähtaegselt lõpetada või sõidukit varem välja osta, palume Teil edastada vastavasisuline taotlus.
 • Taotluse laekumise kuupäevast Nordeasse edastame Teile 2 tööpäeva jooksul teatise, millel kajastub vara väljaostuhind.
 • Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise/vara väljaostu taotlusPDF
 • Kui elektriauto soetamisel on kasutatud KredExi toetust, siis tuleb lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel arvestada KredExi nõuetega.
 • Kui soovite liisinguperioodi lõpus sõidukit välja osta, palume Teil sellest teada anda kirjaliku taotluse teel.
 • Kui sõiduki väljaostjaks on Teie asemel keegi teine, siis palume lisada taotlusele ka vastava era- või juriidilise isiku kontaktandmed (nimi, isikukood / reg. nr, aadress, telefon, e-post).
 • Kui Teie avaldus on laekunud Luminori, saadame Teile vara väljaostu arve.
 • Jooksvate arvete ja vara väljaostuhinna tasumise järel edastame Teile ja vara omandajale liisingulepingu lõpetamise dokumendid ning vara omandajale ka arve. Antud dokumentide alusel on võimalik registreerida sõiduk Eesti Maanteeameti Liiklusregistris vara omandaja nimele.
 • Vara väljaostu taotlusPDF

Kui Te ei soovi enam liisitud sõidukit kasutada, soovitame leida sõidukile uue kasutaja ning liisinguleping lõpetada.

 • Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb Teil esitada Luminor Liising ASile vastav taotlusPDF.
 • Sõiduki uuel kasutajal palume täita liisingutaotluse.

Kui liisingu ülevõtjaks on eraisik, siis palume esitada lisaks täidetud taotluselePDF

 • pangakonto väljavõtte viimase 6 kuu kohta
 • isikut tõendava dokumendi koopia

Kui liisingu ülevõtjaks on äriühing, siis palume esitada lisaks täidetud taotluselePDF

 • bilansi- ja kasumiaruande (mitte vanema kui 6 kuud)
 • lepingu allkirjastaja isikut tõendava dokumendi koopia (kui leping allkirjastatakse volituse alusel, siis ka volikirja)

Kui elektriauto soetamisel on kasutatud KredExi toetust, siis tuleb lepingu muudatusel arvestada KredExi nõuetega.

 
 
Liising
Liisingulepingute sõlmimisega seotud tasud Käibemaks lisandub Tasu määr ja summa
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasu EI 1% soetamishinnast, min 200 €
Sõlmitud liisingulepingute muudatustega seotud tasud
Liisinglepingu muudatuse vormistamine
(lepingu liigi muudatus, liisingperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, täiendava sissemakse tasumine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, maksepuhkus)

 

 EI

 

 150 €

Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikus EI 50 €; lepingu esimese (3) kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osas EI 50 €
Muud muudatused kehtiva liisinglepingu tingimustes EI 50 €
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine,vara müük kõrgema hinnaga

Kapitalirendi leping fikseeritud intressiga: Lepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui 1 aasta

EI 0.5% ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast
Kapitalirendi leping fikseeritud intressiga: Lepingu lõppemiseni on jäänud rohkem kui 1 aasta EI 1 % ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast
Kapitalirendi leping ujuva intressiga EI Ennetähtaegse lõpetamise tasu ei ole
Kasutusrendileping fikseeritud intressiga EI Graafikujärgne intresside summa ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil
Kasutusrendileping ujuva intressiga: 3-kuulise etteteatamise korral EI Ennetähtaegse lõpetamise tasu ei ole
Kasutusrendileping ujuva intressiga: Vähem kui 3-kuulise etteteatamise korral EI 3 kuu intresside maksete summa. Tasu ei ole suurem kui graafikujärgne intresside summa ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil
Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnaga EI 50 €
Muud teenused
Volikirja, lepingu koopia, kordusarve, arvelduste väljavõtte, tõendi ja muu lepinguga seotud dokumendi väljastamine kliendi soovil JAH 10 € (12 € KM-ga)

Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga)

 • tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris
 • kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris

 

 

JAH

 

 • 100 € (120 € KM-ga)
 • 150 € (180 € KM-ga)

Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamine

JAH 25 € (30 € KM-ga)
Liisingulepingute lisatagatiste vabastamine JAH 50 € (60 € KM-ga)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumine JAH 25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas) EI 30 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse teatise saatmise hüvitis EI 5 €
Võlalepingu sõlmimine EI 150 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine EI 190 €
Liisinglepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamine JAH 200 € (240 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud
Liisinguvõtja võlgnevuse / maksmata jääkmaksumuse saldode kinnitamine liisinguvõtja soovil EI Tasuta
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole liisingulepingu osapool JAH 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Liisinguandja nimele, Liisinguandja töötaja poolt JAH 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv

Liisingu klienditugi 

Telefon: 710 1300
Välismaalt helistades: + 372 710 1300
Faks: 710 1301
E-mail: liising@luminor.ee
E-R 09.00-17.00

Luminor Liising ASi üldkontaktid

Luminor Liising AS
Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Telefon: +372 710 1300
Faks: +372 710 1301
E-mail: liising@luminor.ee

Arvelduskontod liisingu arvete tasumiseks

Rahvusvaheline IBAN
Makse saaja: Luminor Liising AS
EUR arvelduskonto nr: EE611700017000019152
Lisainfo telefonil +372 710 1300

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Kasutatud sõidukid Vaadake pakkumisi

 

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..