Sõidukid

Meie autoliising on mugav ja paindlik lahendus nii unelmate auto kui ka lihtsalt praktilisteks vajadusteks mõeldud sõiduki soetamisel. Just Teie jaoks sobiv auto ei pea jääma pelgalt unistuseks!
 

Pakume Teile erinevaid lahendusi uue sõiduki hankimiseks.

Auto liisimine on lihtne:

 • Valige meelepärane sõiduk ja liisingu tüüp

Millise liisingu tüübi kasuks otsustada, sõltub suuresti sellest, kas soovite sõidukit kokkulepitud aja jooksul vaid kasutada või soovite saada peale liisinguperioodi lõppu sõiduki omanikuks. Otsuseni jõudmiseks lugege lähemalt.

 • Täitke liisingutaotlus ja esitage see koos vajalike dokumentidega meile
 • Teeme Teile pakkumise, mille heakskiitmisel sõlmime Teiega liisingulepingu
 • Peale esimese lepingumakse ja lepingutasu tasumist annab sõiduki müüja Teile sõiduki üle ja sõit võib alata!

 Ligikaudse liisingumakse arvutamiseks soovitame kasutada liisingukalkulaatorit

Kasutusrendi korral ostame Teie poolt valitud sõiduki ja anname selle Teile kokkulepitud perioodiks liisingumaksete eest kasutada.

Kasutusrent sobib Teile, kui Te ei ole kindel, kas soovite liisinguperioodi lõppedes sõiduki jääkväärtusega välja osta või leida sõidukile teise ostja. Seetõttu jäetakse sõidukile liisingumaksete graafikus perioodi lõpuks jääkväärtus.

Liisinguperioodi lõppedes on võimalik:

 • sõiduki kasutamist jätkata, pikendades liisingulepingut (kui sõiduki vanus seda lubab);
 • sõiduk uue vastu välja vahetada, valides endale uue meelepärase sõiduki ja leides vanale sõidukile ostja;
 • saada sõiduki omanikuks, tasudes meile sõiduki jääkväärtuse.

Sõidukit tagastades peab arvesse võtma, et tagastatav sõiduk peab olema heas korras ning selle seisukord ja kulumine peavad olema vastavuses sõidukite loomuliku kulumise juhendigaPDF.

Tutvuge kasutusrendi üldtingimustega:

Kasutusrendi üldtingimused eraisikutele (KAS ERA) alates 01.12.2016PDF

Kapitalirendi korral ostame Teie poolt valitud sõiduki ja anname selle Teile kokkulepitud perioodiks liisingumaksete eest kasutada, kusjuures liisinguperioodi lõppedes läheb lepingu korrektse täitmise korral sõiduki omand Teile üle.

Kapitalirent sobib Teile, kui soovite liisinguperioodi lõppedes saada sõiduki omanikuks.

Kui soovite väiksemaid igakuiseid liisingumakseid või liisingulepingut liisinguperioodi lõppedes pikendada, on Teil võimalik jätta liisinguperioodi lõppu üks suurem liisingumakse.

Sõiduki omandiõiguse saate pärast viimase liisingumakse tasumist.

Tutvuge kapitalirendi üldtingimustega:


Kapitalirendi üldtingimused eraisikutele (KAP ERA) alates 01.12.2016PDF

Järelmaks on kapitalirendi vorm, mida kasutatakse juhul, kui sõiduki ostuhinnale ei lisandu käibemaksu. Sellisteks sõidukiteks on üldjuhul eraisikute poolt müüdavad kasutatud sõidukid, mis käibivad ringluses ilma käibemaksuta.

Kui soovite väiksemaid liisingumakseid või plaanite liisingulepingut liisinguperioodi lõppedes pikendada, siis on võimalik jätta liisinguperioodi lõppu üks suurem liisingumakse.

Tutvuge kapitalirendi üldtingimustega erakliendile (KAP ERA) alates 01.12.2016PDF

Liisitav sõiduk võib olla nii uus kui ka kasutatud, nii sõiduauto kui tarbesõiduk.

 • Liisingulepingu lõppedes ei tohi sõiduki vanus olla üle 13 aasta.
 • Esimene lepingumakse algab 10% sõiduki maksumusest.
 • Liisingu intress võib olla ujuv, seotud kas 3 või 6 kuu Euriboriga, millele lisandub marginaal. Samuti on võimalik valida fikseeritud intress kogu lepinguperioodiks.
 • Liisinguperioodi pikkus on kuni 60 kuud.
 • Sõiduki kindlustamine on kohustuslik kogu liisinguperioodi jooksul meie poolt aktsepteeritud kindlustusseltsis.

 

Nõuded taotlejale

 • Olete vähemalt 23-aastane Eesti Vabariigi kodanik või omate Eestis pikaajalist elamisluba.
 • Teil on kindel, vähemalt kuuekuulise staažiga töökoht ja stabiilne sissetulek.
 • Igakuine liisingumakse koos teiste olemasolevate kohustustega ei tohiks ületada 40% Teie või Teie pere sissetulekust.
 • Liisingut võite taotleda ka koos abikaasa või elukaaslasega, kes käendab liisingukohustuste täitmist. Sellisel juhul võtame arvesse mõlema sissetulekud ja kohustused.
 • Nooremate kui 23-aastaste ja vanemate kui 65-aastaste klientide puhul on vajalik liisinguandja poolt aktsepteeritav käendaja, kes peab olema leibkonna liige.
 • Laenutaotleja minimaalne nõutav neto sissetulek on Tallinnas ja Harjumaal 640 eurot kuus, muudes Eesti piirkondades 540 eurot kuus. Pere nõutav minimaalne neto sissetulek on Tallinnas ja Harjumaal 960 eurot kuus ja muudes Eesti piirkondades 830 eurot kuus.

Liisingu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • TaotlusPDF
 • Arvelduskonto viimase kuue kuu väljavõte. Konto väljavõte peab olema filtreerimata ja sellel peavad kajastuma vastava perioodi sissetulekud ning väljaminekud. Kui Teie sissetulek laekub meie panka, siis ei ole väljavõtte esitamine vajalik.
 • Sõiduki müügipakkumine.
 • Kasutatud sõiduki korral hindamisakt aktsepteeritud partnerilt.
 • Kui sõiduk on toodud välismaalt, tuleb liisingu taotlemisel esitada ostu-müügilepingu originaal ja ostuhinna tasumist tõendav maksekorraldus. Nende dokumentide esitamine ei ole vajalik, kui sõiduk on olnud Eesti liiklusregistris arvel vähemalt 3 kuud.
NB! Arvutis täidetava taotlusankeedi avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit ning Internet Explorer või Firefox brauserit. Kui kasutate Google Chrome´i brauserit, salvestage ankeet enne täitmist arvutisse.
 • Liisingutingimusi kokku leppides saate valida, kas soovite allkirjastada liisingulepingu pangakontoris, digitaalselt ID-kaardiga või meie koostööpartnerist automüüja esinduses.
 • Oluline on, et kõik asjassepuutuvad isikud allkirjastaksid lepingu samas vormis. Näiteks, kui ühel isikul ei ole võimalust allkirjastada lepingut digitaalselt, peavad kõik isikud allkirjastama lepingu füüsiliselt paberkandjal.

Partneritega koostöös pakume Teile mitmeid lisateenuseid:

 • Liisingvarale kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimine meie poolt
 • Liisingvarale vabatahtliku sõidukikindlustuse (kasko) sõlmimine meie poolt

 

Tasu lisateenuste eest ja hüvitavad kindlustuskulud lisatakse Teie igakuistele liisinguarvetele.
Seadus näeb ette kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimise liikluses osalevale sõidukile. Liikluskindlustus on oma iseloomult vastutuskindlustus – kindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud varalise või isikukahju.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel liikluskindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:
 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Seesam Insurance AS

Meie poolt võetava liikluskindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale liikluskindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle eest hoolitseb meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite liikluskindlustuse lepingu sõlmida ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis liikluskindlustust.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Kaskokindlustus hüvitab sõidukiga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Õnnetusjuhtumiteks loetakse liiklusõnnetusi, loodusõnnetusi, tulekahju, vandalismi, röövimisi ja vargusi.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel kaskokindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
Meie poolt võetava kaskokindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale kaskokindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle tagab meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite kaskokindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis kaskokindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab meie nõuetele. Kaskokindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded kindlustuspoliisidele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja, käsitletakse kindlustusvõtja muutmist liisingulepingu muutmisena (juhul, kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu). Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Liikluskindlustus ja kaskokindlustus
Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis vastavaid kindlustustooteid tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab meie nõuetele.
 
Peamised nõuded kindlustuslepingutele

Liikluskindlustus:

 • Kohustusliku liikluskindlustuse poliis peab vastama seaduses sätestatud tingimustele.
 • Kui liisinglepingu järgselt on liisinguvõtja kohustus vormistada varale liikluskindlustuse leping, siis on kogu vastutus kehtiva liikluskindlustuskatte olemasolu eest liisinguvõtjal.
 • Kui kindlustusvõtjaks on Liisinguandja, siis on liikluskindlustuse lepingu lõpetamine lubatud üksnes meie eelneval nõusolekul.
Kaskokindlustus:
 • Kindlustusleping peab kehtima kogu sõiduki maksumuse ulatuses koos käibemaksuga.
 • Kindlustuslepingu kehtivusaeg peab olema vähemalt üks (1) aasta.
 • Kindlustuskaitse peab kehtima sõiduki tegelikus kasutuspiirkonnas vähemalt Euroopas, välja arvatud SRÜ riigid (ATV-de kindlustuskaitse peab kehtima vähemalt Eestis).
 • Kindlustusleping peab sätestama omavastutuse sõidu- ja pakiautodel kuni 320 eurot, varguse-röövi omavastutuse kuni 15%, veokite, busside, haagiste omavastustuse kuni 640 eurot ning varguse-röövi omavastutuse kuni 15%.
 • Kindlustusleping peab katma kõik vara valdamise ja kasutamisega seotud riskid (sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism).

Arved internetipanga ning e- või tavaposti vahendusel

 • Liisinguarved saadame Teile internetipanka või e-postiga.
 • Soovi korral saame arved Teile edastada ka tavapostiga.
 • Oma eelistusest saate teada anda, märkides liisingutaotlusel Teile sobivaima arvete edastamise viisi.
 • Kui soovite hiljem arvete edastamise viisi muuta, teatage oma soovist.

Paberarvete väljastamine on tasuline teenus. Sellest tulenevalt soovitame Teil tellida e-arved. Selleks on Teil järgmised võimalused:

 • tellida arve E-arvete halduskeskkonna www.arved.ee vahendusel;
 • tellida arve Danske Bank´i, Krediidipanga, LHV, DNB, Nordea, SEB ja Swedbanki internetipankadesse;
 • tellida arve pdf dokumendina isiklikule e-posti aadressile saates meile vastava avalduse liising@luminor.ee

Lisainfo saamiseks palume saata e-kiri liising@luminor.ee või helistada meie klienditoe telefonil 710 1300.

E-arve püsimakseleping

 • Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame sõlmida e-arve püsimakselepingu.
 • E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks vajalikud kontonumbrid leiate rekvisiitide leheküljelt.
 • E-arve püsimakselepingu alusel liisingumakse tasumise ajaks saate valida Teile sobiva päeva alates 10. kuupäevast kuni sama kalendrikuu lõpuni.
 • Oma kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku info leiate internetipangast

Liisinguandja volikiri on vajalik, kui soovite teha liiklusregistris muudatusi sõiduki kohta kantud andmetes või muid toiminguid.

Alates 01.05.2015 vormistame sõidukite volikirju liiklusregistris muudatuste tegemiseks ka Maanteeameti e-teeninduses.

 • Alates 01.07.2011 ei ole enam vaja väljastada volikirja sõiduki kasutusse andmiseks Eesti ja Euroopa Liidu siseselt.
 • Liisinguvõtja soovil väljastame sõiduki kasutamise volikirja isiku volitamiseks, kes ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • Väljapoole Euroopa Liitu sõitmisel on vajalik sõiduki kasutamise notariaalne volikiri juhul, kui  isik ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • SRÜ riikidesse sõites on volikiri kohustuslik ka siis, kui isiku nimi on sõiduki registreerimistunnistusel.
 • Volikirja väljastamiseks peab olema meile esitatud sõiduki kaskokindlustuspoliis ja see peab kehtima nendes välisriikides, kuhu soovitakse sõita.
 • Notariaalsete volikirjade taotlused palume esitada vähemalt 4 tööpäeva enne planeeritavat sõitu.

Volikirja väljastamise tasu on toodud hinnakirjas.

Volikirja taotlus sõiduks välismaalePDF

 

 • Kui soovite liisingulepingut pikendada või muuta lepingu tingimusi, palume Teil täita liisingulepingu muudatuse taotlus ja edastada see meile.
 • Kui taotluse läbivaatamisel tekib täiendavaid küsimusi, siis võtame Teiega ühendust.
 • Liisingulepingu muudatuse vormistamise tasud esitatakse vastavalt hinnakirjale.
 • Liisingulepingu muudatuse taotlusPDF
 • Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamisega võivad kaasneda hinnakirjajärgsed kulud.
 • Kui soovite liisingulepingut ennetähtaegselt lõpetada või sõidukit varem välja osta, palume Teil edastada vastavasisuline taotlus.
 • Edastame Teile teatise, millel kajastub vara väljaostuhind.
 • Pärast lepingu lõpetamise dokumentide väljastamist algatame Maanteeameti e-teeninduses (www.eteenindus.mnt.ee) sõiduki omanikuvahetuse (ost-müük tehingu).

  Oluline teada !
  Maanteeameti e-teenindus on elektroonne keskkond, mis võimaldab klientidel kasutada Maanteeameti teenuseid sõltumata ajast ja kohast. Toimingute tegemiseks e-teeninduses on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID  olemasolu.

  Omanikuvahetus tuleb e-teeninduses uuel omanikul kinnitada 5 päeva jooksul. Riigilõivu tasub uus omanik. Riigilõivud omanikuvahetuse vormistamise puhul e-teeninduses on järgnevad:
  -       Mootorsõiduk või tema haagise omanikuvahetus 48 eurot (büroos 61 eurot);
  -       Maastikusõiduki omanikuvahetus 16 eurot (büroos 16 eurot);
  -       Mopeedi omanikuvahetus 8 eurot (büroos 10 eurot).

  Kui meie poolt märgitud uus omanik  5 päeva jooksul e-teeninduses toimingut ei kinnita, kantakse registrisse võõrandamisest teatamine ning toiming tuleb vormistada liiklusregistribüroos, büroo toimingu riigilõivuga.

  Kui toimingut ei viida lõpuni 10 päeva jooksul, kustutatakse sõiduk ajutiselt registrist ning sellega liikluses osalemine on keelatud.
   

  KKK MNT e-teeninduse kohta

 

Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise/vara väljaostu taotlusPDF

 • Kui soovite liisinguperioodi lõpus sõidukit välja osta, palume Teil sellest teada anda kirjaliku taotluse teel.
 • Kui sõiduki väljaostjaks on Teie asemel keegi teine, siis palume lisada taotlusele ka vastava era- või juriidilise isiku kontaktandmed (nimi, isikukood / reg. nr, aadress, telefon, e-post).
 • Kui Teie avaldus on laekunud, saadame Teile vara väljaostu arve.
 • Jooksvate arvete ja vara väljaostuhinna tasumise järel edastame Teile ja vara omandajale liisingulepingu lõpetamise dokumendid ning vara omandajale ka arve. Antud dokumentide alusel on võimalik registreerida sõiduk Eesti Maanteeameti Liiklusregistris vara omandaja nimele.
 • Vara väljaostu taotlusPDF

Kui Te ei soovi enam liisitud sõidukit kasutada, soovitame leida sõidukile uue kasutaja ning liisinguleping lõpetada:

 • Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb Teil esitada vastav taotlusPDF.
 • Sõiduki uuel kasutajal palume täita liisingutaotluse.

Kui liisingu ülevõtjaks on eraisik, siis palume lisaks täidetud taotluselePDF esitada:

 • pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta
 • isikut tõendava dokumendi koopia

Kui liisingu ülevõtjaks on äriühing, siis palume lisaks täidetud taotluselePDF esitada:

 • bilanss ja kasumiaruanne (mitte vanem kui 6 kuud)
 • lepingu allkirjastaja isikut tõendava dokumendi koopia (kui leping allkirjastatakse volituse alusel, siis ka volikirja)
 
 
Liising
Liisingulepingute sõlmimisega seotud tasud Käibemaks lisandub Tasu määr ja summa
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasu EI 1% soetamishinnast, min 200 €
Sõlmitud liisingulepingute muudatustega seotud tasud
Liisinglepingu muudatuse vormistamine
(lepingu liigi muudatus, liisingperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, täiendava sissemakse tasumine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, maksepuhkus)

 

 EI

 

 150 €

Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikus EI 50 €; lepingu esimese (3) kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osas EI 50 €
Muud muudatused kehtiva liisinglepingu tingimustes EI 50 €
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine,vara müük kõrgema hinnaga

Kapitalirendi leping fikseeritud intressiga: Lepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui 1 aasta

EI 0.5% ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast
Kapitalirendi leping fikseeritud intressiga: Lepingu lõppemiseni on jäänud rohkem kui 1 aasta EI 1 % ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast
Kapitalirendi leping ujuva intressiga EI Ennetähtaegse lõpetamise tasu ei ole
Kasutusrendileping fikseeritud intressiga EI Graafikujärgne intresside summa ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil
Kasutusrendileping ujuva intressiga: 3-kuulise etteteatamise korral EI Ennetähtaegse lõpetamise tasu ei ole
Kasutusrendileping ujuva intressiga: Vähem kui 3-kuulise etteteatamise korral EI 3 kuu intresside maksete summa. Tasu ei ole suurem kui graafikujärgne intresside summa ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil
Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnaga EI 50 €
Muud teenused
Volikirja, lepingu koopia, kordusarve, arvelduste väljavõtte, tõendi ja muu lepinguga seotud dokumendi väljastamine kliendi soovil JAH 10 € (12 € KM-ga)

Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga)

 • tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris
 • kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris

 

 

JAH

 

 • 100 € (120 € KM-ga)
 • 150 € (180 € KM-ga)

Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamine

JAH 25 € (30 € KM-ga)
Liisingulepingute lisatagatiste vabastamine JAH 50 € (60 € KM-ga)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumine JAH 25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas) EI 30 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse teatise saatmise hüvitis EI 5 €
Võlalepingu sõlmimine EI 150 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine EI 190 €
Liisinglepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamine JAH 200 € (240 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud
Liisinguvõtja võlgnevuse / maksmata jääkmaksumuse saldode kinnitamine liisinguvõtja soovil EI Tasuta
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole liisingulepingu osapool JAH 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Liisinguandja nimele, Liisinguandja töötaja poolt JAH 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv

Liisingu klienditugi

Telefon: + 372 710 1300
Faks: +372 710 1301
E-mail: liising@luminor.ee
E-R 09.00-17.00

Üldkontaktid

Luminor Liising AS
Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Telefon: +372 710 1300
Faks: +372 710 1301
E-mail: liising@luminor.ee

Arvelduskontod liisingu arvete tasumiseks

Makse saaja: Luminor Liising AS
Rahvusvaheline IBAN: EE611700017000019152

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Kasutatud sõidukid Vaadake pakkumisi

 

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..