Toimingud liisingu kestel

Liisingulepingut sõlmides tutvuge aegsasti arvete maksmise, vajalike volikirjade vormistamise ja liisingulepingu muutmise tingimustega. Nii on liisinguperiood Teie jaoks mugavam.
 • Liisingumaksete tasumise muudab mugavaks Teie jaoks sobivaima arvete edastamise viisi valimine või otsekorralduslepingu sõlmimine.
 • Soovi korral teha muudatusi sõiduki kohta liiklusregistrisse kantud andmetes või kavandades sõitu välismaale, tutvuge vajalike volikirjade väljastamise tingimustega.
 • Liisingulepingu muutmine on Teie jaoks mugavam, kui olete tuttav lepingu muutmisega kaasnevate toimingute korraga.

Arved internetipanga ning e- või tavaposti vahendusel

 • Liisinguarved saadame Teile Nordea internetipanka või e-postiga.
 • Soovi korral saame arved Teile edastada ka tavapostiga.
 • Oma eelistusest saate teada anda, märkides liisingutaotlusel Teile sobivaima arvete edastamise viisi.
 • Kui soovite hiljem arvete edastamise viisi muuta, teatage oma soovist.

Paberarvete väljastamine on tasuline teenus. Sellest tulenevalt soovitame Teil tellida e-arved. Selleks on Teil järgmised võimalused:

 • tellida arve E-arvete halduskeskkonna www.arved.ee vahendusel;
 • tellida arve Danske Bank´i, Krediidipanga, LHV, Nordea, SEB ja Swedbanki internetipankadesse;
 • tellida arve pdf dokumendina isiklikule e-posti aadressile saates meile vastava avalduse 1782@nordea.com

Lisainfo saamiseks palume saata e-kiri 1782@nordea.com või helistada meie klienditoe telefonil 7101300.

E-arve püsimakseleping

 • Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame sõlmida e-arve püsimakselepingu.
 • E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks vajalikud kontonumbrid leiate rekvisiitide leheküljelt.
 • E-arve püsimakselepingu alusel liisingumakse tasumise ajaks saate valida Teile sobiva päeva alates 10. kuupäevast kuni sama kalendrikuu lõpuni.
 • Oma kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku info leiate Nordea internetipangast

Liisinguandja volikiri on vajalik, kui soovite teha liiklusregistris muudatusi sõiduki kohta kantud andmetes või muid toiminguid.

Alates 01.05.2015 vormistame sõidukite volikirju liiklusregistris muudatuste tegemiseks ka Maanteeameti e-teeninduses.

 • Alates 01.07.2011 ei ole enam vaja väljastada volikirja sõiduki kasutusse andmiseks Eesti ja Euroopa Liidu siseselt.
 • Liisinguvõtja soovil väljastame sõiduki kasutamise volikirja isiku volitamiseks, kes ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • Väljapoole Euroopa Liitu sõitmisel on vajalik notariaalne sõiduki kasutamise volikiri juhul, kui  isik ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • SRÜ riikidesse sõites on volikiri kohustuslik ka siis, kui isiku nimi on sõiduki registreerimistunnistusel.
 • Volikirja väljastamiseks peab olema Nordea Liisingule esitatud sõiduki kaskokindlustuspoliis ning antud poliis peab kehtima nendes välisriikides, kuhu soovitakse sõita.
 • Notariaalsete volikirjade taotlused palume esitada vähemalt 4 tööpäeva enne planeeritavat sõitu.
 • Volikirja väljastamise tasu on toodud Nordea Liisingu hinnakirjas.
 • Volikirja taotlus sõiduks välismaalePDF
 • Kui soovite liisingulepingut pikendada või muuta lepingu tingimusi, palume Teil täita liisinglepingu muudatuse taotlus ja edastada see Nordea Liisingule 1782@nordea.com.
 • Kui taotluse läbivaatamisel tekib meil täiendavaid küsimusi, siis võtame Teiega ühendust.
 • Liisinglepingu muudatuse vormistamise tasud esitame vastavalt Nordea Liisingu hinnakirjale.
 • Liisinglepingu muudatuse taotlusPDF
 • Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamisega võivad kaasneda hinnakirjajärgsed kulud.
 • Kui soovite liisingulepingut ennetähtaegselt lõpetada või sõidukit varem välja osta, palume Teil edastada vastavasisuline taotlus.
 • Taotluse Nordeasse laekumise kuupäevast 2 tööpäeva jooksul edastame Teile teatise, millel kajastub vara väljaostuhind.
 • Pärast lepingu lõpetamise dokumentide väljastamist algatab Nordea Liising Maanteeameti e-teeninduses (www.eteenindus.mnt.ee) sõiduki omanikuvahetuse (ost-müük tehingu).

  Oluline teada !
  Maanteeameti e-teenindus on elektroonne keskkond, mis võimaldab klientidel kasutada Maanteeameti teenuseid sõltumata ajast ja kohast. Toimingute tegemiseks e-teeninduses on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID  olemasolu.

  Omanikuvahetus tuleb e-teeninduses uuel omanikul kinnitada 5 päeva jooksul. Riigilõivu tasub uus omanik. Riigilõivud omanikuvahetuse vormistamise puhul e-teeninduses on järgnevad:
  -       Mootorsõiduk või tema haagise omanikuvahetus 48 eurot (büroos 61 eurot);
  -       Maastikusõiduki omanikuvahetus 16 eurot (büroos 16 eurot);
  -       Mopeedi omanikuvahetus 8 eurot (büroos 10 eurot).

  Kui Nordea Liisingu poolt märgitud uus omanik  5 päeva jooksul e-teeninduses toimingut ei kinnita, kantakse registrisse võõrandamisest teatamine ning toiming tuleb vormistada liiklusregistribüroos, büroo toimingu riigilõivuga.

  Kui toimingut ei viida lõpuni 10 päeva jooksul, kustutatakse sõiduk ajutiselt registrist ning sellega liikluses osalemine on keelatud.
   

  KKK MNT e-teeninduse kohta

 

Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise/vara väljaostu taotlusPDF

 • Kui soovite liisinguperioodi lõpus sõidukit välja osta, palume Teil sellest teada anda kirjaliku taotluse teel.
 • Kui sõiduki väljaostjaks on Teie asemel keegi teine, siis palume lisada taotlusele ka vastava era- või juriidilise isiku kontaktandmed (nimi, isikukood / reg. nr, aadress, telefon, e-post).
 • Kui Teie avaldus on laekunud Nordeasse, saadame Teile vara väljaostu arve.
 • Jooksvate arvete ja vara väljaostuhinna tasumise järel edastame Teile ja vara omandajale liisingulepingu lõpetamise dokumendid ning vara omandajale ka arve. Antud dokumentide alusel on võimalik registreerida sõiduk Eesti Maanteeameti Liiklusregistris vara omandaja nimele.

 

Kui Te ei soovi enam liisitud sõidukit kasutada, soovitame leida varale uue kasutaja ning liisinguleping lõpetada.

 • Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb Teil esitada Nordea Liisingule vastav taotlus.
 • Sõiduki uuel kasutajal palume täita liisingutaotluse.

Kui liisingu ülevõtjaks on eraisik, siis palume esitada lisaks täidetud taotlusele

 • pangakonto väljavõtte viimase 6 kuu kohta
 • isikut tõendava dokumendi koopia

Kui liisingu ülevõtjaks on äriühing, siis palume esitada lisaks täidetud taotlusele

 • bilansi- ja kasumiaruande (mitte vanema kui 6 kuud)
 • lepingu allkirjastaja isikut tõendava dokumendi koopia (kui leping allkirjastatakse volituse alusel, siis ka volikirja)
Liisingu hinnakiri
Liisingulepingute sõlmimisega seotud tasud Käibemaks lisandub Tasu määr ja summa
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasu EI 1% soetamishinnast, min 190 €
Sõlmitud liisingulepingute muudatustega seotud tasud

Liisingulepingu muudatuse vormistamine:

 • lepingu liigi muudatus;
 • liisinguperioodi muutmine;
 • maksegraafiku tüübi muutmine;
 • täiendava sissemakse tasumine;
 • lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale;

 

 

EI

 

 

150 €

Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikus EI 50 €; lepingu esimese (3) kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisingulepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osas EI 50 €
Muud muudatused kehtiva liisingulepingu tingimustes (sh ujuva intressimääraga liisingulepingu baasintressi muudatus EI 50 €
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine,vara müük kõrgema hinnaga

Liisingulepingud, mis on sõlmitud enne 01.07.2011

 • liisingulepingu lõpetamine esimese 9 kuu jooksul liisingulepingu sõlmimisest
 • liisingulepingu lõpetamine pärast 9 kuu möödumist liisingulepingu sõlmimisest
EI


Intressid kuni liisinglepingu kehtivuse 9. kuu lõpuni


Jooksva kuu intress

Liisingulepingud, mis on sõlmitud alates 01.07.2011 EI Vastavalt liisinglepingus sätestatule
Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnaga EI 50 €
Muud teenused
Lihtkirjalike volikirjade vormistamine JAH 10 € (12 € KM-ga)

Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga)

 • tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris
 • kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris

 

 

JAH

 


100 € (120 € KM-ga)150 € (180 € KM-ga)

Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamine JAH 25 € (30 € KM-ga)
Kinnituskirja (tõendi) väljastamine JAH 5 € (6 € KM-ga)
Liisinglepingute lisatagatiste vabastamine JAH 50 € (60 € KM-ga)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumine JAH 25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumine EI Leppetrahv vastavalt lepingule
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas) EI 30 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses liisinguvõtjale teatise saatmise hüvitis EI 5 €
Võlalepingu sõlmimine EI 150 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine EI 190 €
Liisinglepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamine JAH 200 € (240 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud
Liisinglepingu arvelduste väljavõtte ja kordusarvete edastamine liisinguvõtja soovil JAH 5 € (6 € KM-ga)
Liisinguvõtja võlgnevuse / maksmata jääkmaksumuse saldode kinnitamine liisinguvõtja soovil - Tasuta
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole Nordea Liisingu lepingu osapool JAH 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Nordea Liisingu nimele liisinguandja töötaja poolt JAH 50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv

Liisingu klienditugi 1782

Telefon: 1782
Välismaalt helistades: + 372 7 101 300
Faks: 7 101 301
E-mail: 1782@nordea.com
E-R 09.00-17.00

Nordea Liisingu üldkontaktid

Nordea Finance Estonia AS
Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Telefon: +372 7 101 300
Faks: +372 7 101 301
E-mail: 1782@nordea.com

Arvelduskontod liisingu arvete tasumiseks

Eestisisene arvelduskonto
Makse saaja: AS Nordea Finance Estonia
EUR arvelduskonto nr: 17000019152
Rahvusvaheline IBAN
Makse saaja: AS Nordea Finance Estonia
EUR arvelduskonto nr: EE611700017000019152
Lisainfo telefonil 1782

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..