Tarbimislaen

Tarbimislaen on mugav ja kiire viis katmaks ettenägematuid kulutusi või sooritamaks suuremaid oste. Tarbimislaenu saab kasutada reisimiseks, kodu renoveerimiseks, mööbli soetamiseks, autoga seotud- või meditsiiniliste kulude katteks. Üldjuhul antakse tarbimislaenu ilma tagatiseta
 
 • Laenu miinimumsumma on 640 eurot. Maksimaalne summa sõltub Teie sissetulekust ja olemasolevatest kohustustest.
 • Tarbimislaenu maksimaalne tähtaeg on 5 aastat.
 • Laenutaotleja minimaalne nõutav neto sissetulek on 500 eurot kuus.
 • Laenutaotleja kõigi laenu- ja liisingmaksete summa võib moodustada kuni 40% laenutaotleja sissetulekutest.
 • Tarbimislaenu on võimalik taotleda ka koos kaastaotlejaga.
 • Laenu taotlemiseks ei pea Te eelnevalt olema Nordea panga klient, tarvilik on vaid Teie pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõtet. 
Täitke laenutaotlus siin

Mida on tarbimislaenu taotlemiseks vaja?

 • Täidetud laenutaotlust. Taotlust on võimalik esitada  paberkandjalPDF või elektrooniliselt. Nordea Panga klient saab taotluse esitada läbi internetipanga.
 • Laenutaotleja ja kaaslaenutaotleja passi või ID-kaarti.
 • Taotleja ja kaastaotleja pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõtet. Kui Teie sissetulekud on viimase 6 kuu jooksul laekunud Nordea Panka, ei ole konto väljavõte vajalik.
 • Käendamise vajalikkuse korral käendaja passi või ID-kaarti koos tema pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõttega. Kui käendaja sissetulekud on viimase 6 kuu jooksul laekunud Nordea Panka, ei ole konto väljavõte vajalik.
 • Pangal on õigus küsida täiendavaid dokumente ja infot, mida pank laenutaotluse läbivaatamiseks peab vajalikuks.
Tarbimislaen
Lepingutasu 1,5 % laenusummast, min 60 €
Laenusumma suurendamine 1 % täiendavast summast, min 30 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmine Kord aastas tasuta
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress. Kinnisvara tagatiseta laenu tagastamine on tasuta.
Kaaslaenaja muutmine 60 €
Tagatise muutmine 100 €
Laenulepingu muude tingimuste muutmine 1 % laenujäägist, min 30 €
Leppetrahv tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 100 €

 

Millest koosneb intressimäär?

 • Laenu intress koosneb intressibaasist ja kliendi isikukohasest marginaalist.
 • Kliendi marginaal sõltub kliendi olemasolevate kohustuste suurusest ja kliendi sissetulekust.
 • Laenu baasintress on Nordea EUR Prime*

 

* Fikseerimata baasintressimäär Nordea EUR Prime taseme kehtestab pank, lähtudes pankadevahelisel rahaturul kaubeldavate intressiinstrumentide (deposiidid, laenud, võlakirjad, swapid jms) turuhindadest ja nende prognoositavatest muutustest, inflatsioonitasemest ja majanduse arengu üldistest väljavaadetest.
Baasintressimäär Nordea EUR Prime on avaldatud panga veebilehel www.nordea.ee, samuti saab selle kohta teavet internetipangast, pangakontoritest ning panga infotelefonil +372 6 283 300. Pangal on õigus baasintressimäära ühepoolselt muuta, teavitades sellest laenusaajat püsival andmekandjal enne baasintressimäära muudatuse jõustumist.


Näiteks võttes ilma kinnisvaratagatiseta tarbimislaenu summas 5000 eurot, fikseerimata laenuintressiga 16,4% aastas, laenuperioodiga 60 kuud ja lepingutasuga 75 eurot, on krediidi kulukuse esialgne määr 18,50% , krediidi kogukulu 2434,33 eurot ning ning krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 7434,33 eurot. Lisainformatsiooni krediidi kulukuse määrade kohta leiab Tarbijakaitseameti kodulehelt.