Tarbimislaen

Tarbimislaen on mugav ja kiire viis katmaks ettenägematuid kulutusi või sooritamaks suuremaid oste. Tarbimislaenu saab kasutada reisimiseks, kodu renoveerimiseks, mööbli soetamiseks, autoga seotud- või meditsiiniliste kulude katteks. Üldjuhul antakse tarbimislaenu ilma tagatiseta
 
 • Laenu miinimumsumma on 640 eurot. Maksimaalne summa sõltub Teie sissetulekust ja olemasolevatest kohustustest.
 • Tarbimislaenu maksimaalne tähtaeg on 5 aastat.
 • Laenutaotleja minimaalne nõutav neto sissetulek on 500 eurot kuus.
 • Laenutaotleja kõigi laenu- ja liisingmaksete summa võib moodustada kuni 40% laenutaotleja sissetulekutest.
 • Tarbimislaenu on võimalik taotleda ka koos kaastaotlejaga.
 • Laenu taotlemiseks ei pea Te eelnevalt olema panga klient, tarvilik on vaid Teie pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõtet. 
Täitke laenutaotlus siin

Mida on tarbimislaenu taotlemiseks vaja?

 • Täidetud laenutaotlust. Taotlust on võimalik esitada  paberkandjalPDF või elektrooniliselt. Klient saab taotluse esitada läbi internetipanga.
 • Laenutaotleja ja kaaslaenutaotleja passi või ID-kaarti.
 • Taotleja ja kaastaotleja pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõtet. Kui Teie sissetulekud on viimase 6 kuu jooksul laekunud meie panka, ei ole konto väljavõte vajalik.
 • Käendamise vajalikkuse korral käendaja passi või ID-kaarti koos tema pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõttega. Kui käendaja sissetulekud on viimase 6 kuu jooksul laekunud meie panka, ei ole konto väljavõte vajalik.
 • Pangal on õigus küsida täiendavaid dokumente ja infot, mida pank laenutaotluse läbivaatamiseks peab vajalikuks.

Millest koosneb intressimäär?

Intress koosneb intressibaasist ja kliendi isikukohasest marginaalist.

 • 6 kuu Euribor* (European Interbank Offered Rate).
 • Kliendi isikukohane marginaal sõltub konkreetse kliendiga seotud finantsnäitajatest ja muudest asjaoludest.

Laenu intressimäär võib lepingu järgi muutuda! Laenuintressimäära võimaliku tõusu korral suurenevad igakuised laenumaksed ning sellega seoses võib kuluda laenumaksete tasumiseks senisest rohkem raha. 


* Fikseerimata baasintressimäär EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) on Euroopa pankadevahelisel rahaturul vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida administreerivad Euroopa Pangaliit (European Banking Federation) ja Finantsturgude Liit (Financial Markets Association). Informatsioon baasintressimäärade kohta on avaldatud panga veebilehel, samuti saab nende kohta teavet pangakontoritest ning panga infotelefonil +372 6 283 300.

Tarbimislaen
Lepingutasu 1,5 % laenusummast, min 60 €
Laenusumma suurendamine 1 % täiendavast summast, min 30 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmine Kord aastas tasuta
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress. Kinnisvara tagatiseta laenu tagastamine on tasuta.
Kaaslaenaja muutmine 60 €
Tagatise muutmine 100 €
Laenulepingu muude tingimuste muutmine 1 % laenujäägist, min 30 €
Leppetrahv tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 100 €

Näiteks võttes ilma kinnisvaratagatiseta tarbimislaenu summas 5000 eurot, fikseerimata laenuintressiga 16,4% aastas, laenuperioodiga 60 kuud ja lepingutasuga 75 eurot, on krediidi kulukuse esialgne määr 18,50% , krediidi kogukulu 2434,33 eurot ning ning krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 7434,33 eurot. Lisainformatsiooni krediidi kulukuse määrade kohta leiab Tarbijakaitseameti kodulehelt.