Tarbimislaen

Tarbimislaen on mugav ja kiire viis ettenägematute kulutuste katmiseks või suuremate ostude eest tasumiseks. Tarbimislaenu saate kasutada ka näiteks reisimiseks või õppemaksu tasumiseks.
 • Tarbimislaen võimaldab Teil toime tulla ootamatute suuremate väljaminekutega. Laenu miinimumsumma on 640 eurot, maksimaalne summa sõltub Teie sissetulekust ning olemasolevatest kohustustest.
 • Laenutaotleja minimaalne nõutav neto sissetulek on 500 eurot kuus.
 • Laenu taotleja kõigi laenu- ja liisingmaksete summa võib moodustada kuni 40% laenutaotleja sissetulekutest.
 • Laenu taotlemiseks ei pea Te eelnevalt olema Nordea panga klient.
 • Lepingu kehtimise ajal peab Teie regulaarne sissetulek laekuma Nordea pangas avatud arvelduskontole.
 • Tarbimislaenu on võimalik taotleda ka koos kaastaotlejaga.

 

Laen kuni 70. eluaastani

 • Tarbimislaenu maksimaalne tähtaeg on 5 aastat.
 • Laen peab olema tagasi makstud laenusaaja 70. eluaastaks.
 • Üldjuhul võib laenutaotleja kõigi laenu- ja liisingmaksete summa moodustada kuni 40% laenutaotleja sissetulekutest.
 • Tarbimislaenu tagasimaksmine toimub igakuiselt.

Millest koosneb intressimäär?

 • Laenu intress koosneb intressibaasist ja kliendi isikukohasest marginaalist.
 • Kliendi marginaal sõltub kliendi olemasolevate kohustuste suurusest ja kliendi sissetulekust.
 • Laenu baasintress on Nordea EUR Prime*

 

* Fikseerimata baasintressimäär Nordea EUR Prime taseme kehtestab pank, lähtudes pankadevahelisel rahaturul kaubeldavate intressiinstrumentide (deposiidid, laenud, võlakirjad, swapid jms) turuhindadest ja nende prognoositavatest muutustest, inflatsioonitasemest ja majanduse arengu üldistest väljavaadetest.
Baasintressimäär Nordea EUR Prime on avaldatud panga veebilehel www.nordea.ee, samuti saab selle kohta teavet internetipangast, pangakontoritest ning panga infotelefonil +372 6 283 300. Pangal on õigus baasintressimäära ühepoolselt muuta, teavitades sellest laenusaajat püsival andmekandjal enne baasintressimäära muudatuse jõustumist.

Mida laenu taotlemisel vaja läheb?

 • Laenutaotleja ja kaaslaenutaotleja pass või ID-kaart.
 • Taotleja ja kaastaotleja pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõte. Kui Teie sissetulekud on viimase 6 kuu jooksul laekunud Nordea Panka, ei ole konto väljavõte vajalik.
 • Laenutaotlus. Taotlust on võimalik esitada paberkandjalPDF või elektrooniliselt. Nordea Panga klient saab taotluse esitada läbi internetipanga.
 • Pangal on õigus küsida täiendavaid dokumente ja infot, mida pank laenutaotluse läbivaatamiseks peab vajalikuks.
 • Ainus tarbimislaenu vormistamisega kaasnev kulutus on lepingutasu.
Tutvuge Nordea panga üldtingimustegaPDF (PDF)

NB! Alates 1. veebruarist 2017 muutub Nordea panga ja liisingu hinnakiri. Tutvuge uute hinnakirjadega.

Tarbimislaen
Lepingutasu 1,5 % laenusummast, min 60 €
Laenusumma suurendamine 1 % täiendavast summast, min 30 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmine Kord aastas tasuta
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress. Kinnisvara tagatiseta laenu tagastamine on tasuta.
Kaaslaenaja muutmine 60 €
Tagatise muutmine 100 €
Laenulepingu muude tingimuste muutmine 1 % laenujäägist, min 30 €
Muud teenustasud
Tagatisvarale hinnangu andmine 50 €
Leppetrahv tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 100 €

Näiteks võttes ilma kinnisvaratagatiseta tarbimislaenu summas 5000 eurot, fikseerimata laenuintressiga 16,4% aastas, laenuperioodiga 60 kuud ja lepingutasuga 75 eurot, on krediidi kulukuse esialgne määr 18,50% , krediidi kogukulu 2434,33 eurot ning ning krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 7434,33 eurot.

Lisainformatsiooni krediidi kulukuse määrade kohta leiab Tarbijakaitseameti kodulehelt.