Miks valida Nordea?

Olete oodatud Nordea kliendiks, et osa saada meie seniste klientide kõrgest rahulolust.

Klientidelt saadav tagasiside on meie jaoks üks olulisemaid näitajaid, mida jälgime ja analüüsime järjepidevalt viies iga-aastaselt oma klientide seas läbi erinevaid uuringuid ning küsitlusi.

Miks võiks Nordea olla Teie ja Teie pere kodupangaks?
  • Tunneme oma klienti ja oskame pakkuda lahendusi Teie vajadustest lähtuvalt.
  • Meil on alati Teie jaoks aega.
  • Oleme Teile toeks nii headel kui halvematel aegadel.
  • Püsivad ja pikaajalised kliendisuhted tagavad märkimisväärse kasu meie klientidele.
  • Meil on lai toodete ja teenuste valik.
  • Teid teenindavad ja nõustavad asjatundlikud inimesed – Eesti Teeninduse Indeksi (ETI) põhjal on Nordea kõige enam oma teenindustaset tõstnud pank.
  • Pikaajaline, ligi 200 aastane kogemus panganduses annab meile võimaluse seda kogemust jagada ka Teiega.
  • Järgime põhjamaiseid vastutustundlikke tegevuspõhimõtteid kõigis oma tegevusvaldkondades. Selle tulemusena on turvaliselt tagatud kõik meie hoolde usaldatud klientide varad.
  • Eelmainitut kinnitab rahvusvahelise finantsväljaande Global Finance poolt omistatud Põhjamaade turvalisima panga tiitel.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Nordea sponsorlusprojektid

Lugege lähemalt..