Hõbeklient

Hõbekliendina on Teie eelised seotud peamiselt kokkuhoiuga, mille saavutate igapäevaste pangateenuste kasutamisega ning tavapärasest paremate tingimustega nii säästmis-, investeerimis- kui ka laenutoodetele.
NB! Alates 1. veebruarist 2017 muutuvad kliendiprogrammi tingimused. Tutvuge uute tingimustega.

Hõbekliendile oleme loonud kõik eelised, et muuta kuldkliendi taseme saavutamine Teile senisest veelgi lihtsamaks.

Hõbekliendina on Teie eelised seotud peamiselt kokkuhoiuga, mille saavutate igapäevaste pangateenuste kasutamisega ning tavapärasest paremate tingimustega nii säästmis-, investeerimis- kui ka laenutoodetele.

Hõbekliendi taseme eeltingimused Nordea kliendiprogrammis on:

 • Teie või Teie pereliikmete laekumised Nordea arvelduskontole on kolme kuu jooksul keskmiselt vähemalt 1000€/kuus;
 • Teie või Teie pere säästmis- ja investeerimistoodete kogusumma ületab 2000€;
 • Teie või Teie pere kasutab vähemalt kolme Nordea panga-, liisingu-, pensioni- ja/või kindlustustoodet.

Hea idee - perega koos on lihtsam kvalifitseeruda!

Nordea kliendiprogramm on perekeskne - perega liitumisel arvestatakse kvalifitseerumiseks vajalikke säästmis- ja investeerimistoodete kogusummasid ja tootekasutust kõigi pereliikmete pealt kokku, soodustused kehtivad samuti kõigile pereliikmetele. Koos on lihtsam kvalifitseeruda!

Perena kliendiprogrammis osalemiseks palume täisealistel pereliikmetel esitada pangale ühine kirjalik avaldus.

 

Ühelt tasemelt teisele liikumine toimub automaatselt vastavalt sellele, kuidas muutub Teie ja Teie pere aktiivsus Nordea pangateenuste kasutamisel. Arvestatakse laekumisi arvelduskontole, kasutatavate toodete arvu ning säästmis- ja investeerimistoodete kogusummat.

Kõrgemasse kliendigruppi üleviimine

Kõrgemale tasemele jõuate, kui täidate uue taseme tingimused kahel järjestikusel kuul.

Madalamasse kliendigruppi üleviimine

Teie klienditase langeb, kui kehtiva taseme tingimused jäävad täitmata kuue järjestikuse kuu jooksul.

Nordea kliendiprogrammis lähtutakse säästmis- ja investeerimistoodete kogumahu kindlaksmääramisel:

 • arvelduskonto keskmisest kuusaldost
 • investeerimiskonto keskmisest kuusaldost
 • tähtajalise hoiuse, kogumishoiuse ja lastehoiuse keskmisest kuusaldost
 • reservhoiuse keskmisest kuusaldost
 • Nordea investeerimisfondide osakute väärtusest nende turuhinnas kuu lõpu seisuga
 • Nordea III samba pensionifondi osakute puhasväärtusest kuu lõpu seisuga
 • üksikinstrumentide (aktsiad, investeerimisfondid) väärtusest kuu lõpu seisuga
 • indeksvõlakirjade kuulõpu saldost

Toodetena lähevad kliendiprogrammis kliendigrupi taseme hindamisel arvesse:

Igapäevapanganduse valdkonnas:

 • Interneti- ja/või telefonipank
 • Deebetkaart
 • Krediitkaart
 • Püsikorraldus
 • E-arve püsimakse teenus

Säästmise, investeerimise ja pensioni valdkonnas:

 • Tähtajaline hoius
 • Kogumishoius
 • Lastehoius
 • Reservhoius
 • Nordea investeerimisfondide osakud
 • Indeksvõlakirjad
 • Nordea Pensions Estonia III samba pensionifondi osakud
 • Üksikinstrumendid (aktsiad, investeerimisfondi osakud)

Laenu ja liisingu valdkonnas:

 • Eluasemelaen
 • Reservlaen
 • Remondilaen
 • Ideelaen
 • Tarbimislaen
 • Hariduslaen
 • Riiklikult tagatud õppelaen
 • Arvelduskrediit
 • Nordea Finance Estonia autoliising

Kindlustuse valdkonnas:

 • Nordea kodukindlustus
 • Nordea laenukindlustus

Mitmed pangateenused 15% tavahinnakirjast soodsamad:

 • mitmete pangakaartide kuuhooldustasud;
 • laenu- ja liisinglepingu sõlmimise tasud.

 

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Täna heidame pilgu ühele Nordeas toimunud nõustamisele

Lugege lähemalt..

Finantsotsused tuleb teha targalt ja läbimõeldult

Lugege lähemalt..