Kuldklient

Kuldkliendina on Teie käsutuses meie nõustajad, kes on Teile usaldusväärseks partneriks oma rahaasjade korraldamisel meie pangas. Teie päralt on soodsamad ja personaalsemad tingimused nii säästmis-, investeerimis- kui ka laenutoodetele. Tuues kõigi oma pereliikmete pangatoimingud Nordeasse, saavad lisaks Teile eelistest osa ka Teie pereliikmed.
NB! Alates 1. veebruarist 2017 muutuvad kliendiprogrammi tingimused. Tutvuge uute tingimustega.

Kuldkliendina on Teie käsutuses meie nõustajad, kes on Teie partneriks olulistes pangandusküsimustes. Nõustaja arvestab Teie vajadustega ning tema vahendusel on Teie käsutuses kogu Nordea kompetentsid ja asjatundlikkus. Leppides kokku nõustamise, saate läbi arutada tulevikuplaanid nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Nõustaja roll on olla Teile toeks seatud finantseesmärkide saavutamisel.

Panganõustaja telefoni vahendusel

Kiirete küsimuste lahendamiseks on ööpäevaringselt Teie käsutuses Nordea klienditoe number +372 6 283 300, mis tagab Teile kiire ja asjatundliku nõustamise ka töövälistel aegadel.

Kuldkliendi taseme eeltingimused Nordea kliendiprogrammis on:

 • Teie või Teie pere laekumine Nordea arvelduskontole on kolme kuu jooksul keskmiselt vähemalt 1000€/kuus*;
 • Teie või Teie pere säästmis- ja investeerimistoodete kogusumma ületab 5000€;
 • Teie või Teie pere kasutab vähemalt viite Nordea panga-, liisingu-, pensioni- ja/või kindlustustoodet.

Hea idee - perega koos on lihtsam kvalifitseeruda!

Nordea kliendiprogramm on perekeskne - perega liitumisel arvestatakse kvalifitseerumiseks vajalikke säästmis- ja investeerimistoodete kogusummasid ja tootekasutust kõigi pereliikmete pealt kokku, soodustused kehtivad samuti kõigile pereliikmetele. Koos on lihtsam kvalifitseeruda!

Perena kliendiprogrammis osalemiseks palume täisealistel pereliikmetel esitada pangale ühine kirjalik avaldus.

*Konto laekumisena ei käsitleta:

 1. kliendi enda kontolt laekuvat raha ega pere teise liikme kontolt laekuvat raha;
 2. hoiuse tähtaja möödumisel laekunud hoiuse summat ja selle intresse;
 3. realiseeritud investeerimisfondide osakute/indeksvõlakirjade eest laekunud raha;
 4. kontole nõudmiseni hoiustamise eest laekuvaid intresse;
 5. panga poolt kliendile välja makstud krediiti.

Ühelt tasemelt teisele liikumine toimub automaatselt vastavalt sellele, kuidas muutub Teie ja Teie pere aktiivsus Nordea pangateenuste kasutamisel. Arvestatakse laekumisi arvelduskontole, kasutatavate toodete arvu ning säästmis- ja investeerimistoodete kogusummat.

Kõrgemasse kliendigruppi üleviimine

Kõrgemale tasemele jõuate, kui täidate uue taseme tingimused kahel järjestikusel kuul.

Madalamasse kliendigruppi üleviimine

Teie klienditase langeb, kui kehtiva taseme tingimused jäävad täitmata kuue järjestikuse kuu jooksul.

Nordea kliendiprogrammis lähtutakse säästmis- ja investeerimistoodete kogumahu kindlaksmääramisel:

 • arvelduskonto keskmisest kuusaldost
 • investeerimiskonto keskmisest kuusaldost
 • tähtajalise hoiuse, kogumishoiuse ja lastehoiuse keskmisest kuusaldost
 • reservhoiuse keskmisest kuusaldost
 • Nordea investeerimisfondide osakute väärtusest nende turuhinnas kuu lõpu seisuga
 • Nordea III samba pensionifondi osakute puhasväärtusest kuu lõpu seisuga
 • üksikinstrumentide (aktsiad, investeerimisfondid) väärtusest kuu lõpu seisuga
 • indeksvõlakirjade kuulõpu saldost

Toodetena lähevad kliendiprogrammis kliendigrupi taseme hindamisel arvesse:

Igapäevapanganduse valdkonnas:

 • Interneti- ja/või telefonipank
 • Deebetkaart
 • Krediitkaart
 • Püsikorraldus
 • E-arve püsimakse teenus

Säästmise, investeerimise ja pensioni valdkonnas:

 • Tähtajaline hoius
 • Kogumishoius
 • Lastehoius
 • Reservhoius
 • Nordea investeerimisfondide osakud
 • Indeksvõlakirjad
 • Nordea Pensions Estonia III samba pensionifondi osakud
 • Üksikinstrumendid (aktsiad, investeerimisfondi osakud)

Laenu ja liisingu valdkonnas:

 • Eluasemelaen
 • Reservlaen
 • Remondilaen
 • Ideelaen
 • Tarbimislaen
 • Hariduslaen
 • Riiklikult tagatud õppelaen
 • Arvelduskrediit
 • Nordea Finance Estonia autoliising

Kindlustuse valdkonnas:

 • Nordea kodukindlustus
 • Nordea laenukindlustus

Kuldkliendi eelised ja hinnasoodustused:

 • Nõustajad, kes on Teie partneriks olulistes pangandusküsimustes. Nõustaja arvestab Teie vajadustega ning tema vahendusel on Teie käsutuses kogu Nordea kompetentsid ja asjatundlikkus. Leppides kokku nõustamise, saate läbi arutada tulevikuplaanid nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Nõustaja roll on olla Teile toeks seatud finantseesmärkide saavutamisel.
 • Kiirete küsimuste lahendamiseks on ööpäevaringselt Teie käsutuses spetsiaalselt Nordea klienditoe number +372 6 283 300, mis tagab Teile kiire ja asjatundliku nõustamise muuhulgas ka töövälistel aegadel.

Mitmed pangateenused 30% tavahinnakirjast soodsamad:

 • mitmete pangakaartide kuuhooldustasud;
 • laenu- ja liisinglepingu sõlmimise tasu.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Täna heidame pilgu ühele Nordeas toimunud nõustamisele

Lugege lähemalt..

Finantsotsused tuleb teha targalt ja läbimõeldult

Lugege lähemalt..